Kalikst nie żyje

1 czerwca 2008 roku zmarł Kalikst Piechocki członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, któremu nasze Stowarzyszenie za wybitne zasługi, zwłaszcza popularyzowanie dziejów miasta i jego historii, przyznało w 1990 roku godność Honorowego Członka. 

Image

Kalikst Piechocki urodził się 8 lipca 1924 roku w Żninie. Szkołę powszechną ukończył w 1938 roku w Bydgoszczy, gdzie zamieszkał z rodzicami. Działał w Towarzystwie Wioślarskim „Gryf”. W 1940 roku został przez niemieckiego okupanta wywieziony na przymusowe roboty i wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował. Trafił do francuskiego ruchu oporu, a następnie Wojska Polskiego we Włoszech. Otrzymał przydział do armii gen. Władysława Andersa (2 Korpus Wojska Polskiego, 11 Wołyński Baon Strzelców 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty 5 Kresowej Dywizji Piechoty). Przyjął nazwisko Roman Dalski. Jako żołnierz 2 Korpusu Wojska Polskiego walczył z bronią w ręku o wyzwolenie Bolonii we Włoszech. W 1945 roku ukończył szkołę podoficerską 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty z drugą lokatą. Po rozwiązaniu 2 Korpusu trafił do Liverpoolu. 12 maja 1947 roku przybył z Anglii do Polski, do Gdańska. Stamtąd przeniósł się do Szczecina, gdzie ukończył gimnazjum i liceum im. Henryka Pobożnego. 

W Bydgoszczy znalazł się ponownie w 1950 roku. Pracował w księgowości najpierw w  Przemyśle Terenowym, a następnie  w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor”. 1 lipca 1982 roku przeszedł na emeryturę. Mimo to działał dalej z ogromnym poświęceniem w licznych organizacjach i Stowarzyszeniach. Przede wszystkim w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, do którego wstąpił w 1980 roku. Był bibliofilem, kolekcjonerem „bydgostianów” i pamiątek z okresu 2 wojny światowej. Pisał na łamach bydgoskiej prasy artykuły poświęcone Bydgoszczy. Były to materiały nadzwyczaj rzetelne i starannie opracowane. Pisał kilka pamiętników dokumentujących codzienne życie Bydgoszczy. Był wzorem społecznego zaangażowania i postaw budujących umiłowanie swego miasta. Miał odwagę zakładać mundur WP z Armii gen. W. Andersa i uczestniczyć w uroczystościach w latach 50-60-tych minionego stulecia. 

Był społecznikiem wielkiej miary. Działał nie tylko w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, ale także w Bydgoskim Towarzystwie Heraldyczno-Genealogicznym, Bydgoskim Towarzystwie Wioślarskim, Towarzystwie Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego, Światowym Związku Bydgoszczan, Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym  i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Działał w ZHP z Ryszardem Kaczorowskim, byłym prezydentem RP na uchodźstwie. 

Swój mundur jako por. rezerwy i odznaczenia wojskowe przekazał Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w Bydgoszczy.