1% dla TMMB

Prosimy o 1 procent      

             Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy w ubr. podarowali Towarzystwu Miłośników Miasta Bydgoszczy 1 proc. od podatku należnego Urzędowi Skarbowemu. Działamy społecznie, więc środki te w całości przeznaczyliśmy na działalność statutową. Mamy tu na myśli m.in. organizację konkursów, imprez, wycieczek, ochronę dziedzictwa kulturowego miasta i wydawnictwa.            Możecie Państwo wspomóc naszą bezinteresowną działalność także w tym roku. Wystarczy w odpowiednich formularzach  PIT:  PIT -36 punkt „O”, PIT 36L punkt „N” pozycja 105-107, PIT 37 punkt „H” pozycja 124-126, PIT 38 punkt „G” pozycja 58-60 wpisać  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz nasz numer KRS: KRS 00000 85610.            Wypełniony i podpisany formularz dostarczamy do właściwego Urzędu Skarbowego osobiście lub listem poleconym.            Przekazanie nam 1 proc. od podatku nie ma żadnego wpływu na zwrot należnej nam nadpłaty, czy dopłatę podatku fiskusowi.