Kolejny tom "Kroniki Bydgoskiej"

 

Nakładem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy ukazał się kolejny XXXIV  tom „Kroniki Bydgoskiej” przygotowany przez Kolegium Redakcyjne, którego przewodniczącym jest prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski,  a sekretarzem  dr Marek Romaniuk. Teksty napisali znani naukowcy, historycy i dziennikarze  Bydgoszczy i regionu.

„Kronika” jest obszerniejsza niż zwykle, liczy 655 stron i odznacza się bogactwem tematycznym i źródłowym. Nie stroni od problematyki lżejszej jednak opartej na gruntownie zbadanej dokumentacji. „Kronikę” otwiera dział „Studia i szkice”. Zbigniew Zyglewski pisze o kulcie św. Antoniego w Bydgoszczy, Lech Łbik o architekcie Józefie Święcickim, Mieczysław Bielski o  gen. bryg, Zdzisławie Wincentym Przyjałkowskim, Barbara Chojnacka o Feliksie Krassowskim artyście malarzu  i scenografie Teatru Miejskiego. W rozdziale „Źródła i materiały” warto zwrócić uwagę na ciekawą publikację Anny Zglińskiej i  Michała Wiśniewskiego o  płycie nagrobnej z  Borek w gminie Dąbrowa Chełmińska, Anna Szarapka pisze o  Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów  Arthur Rubinstein in Memoriam w Bydgoszczy, Aleksandra Jankowska o  międzywojennej Bydgoszczy w oparach alkoholu. W rozdziale „Sylwetki – biografie – wspomnienia - rocznice” Janusz Kutta przypomina postać Antoniego Bolesława Lewandowskiego, a Andrzej Bogucki historyka i pedagoga Eugeniusza Juliusza Rosenthala. Są także interesujące przeglądy, recenzje i omówienia. To oczywiście tylko wybrane propozycje. Publikacji o Bydgoszczy i jej okolicach jest znacznie więcej. Całość zamyka obszerna kronika działalności TMMB. Zachęcamy do lektury.