Kwesta 2014

Kwesta  2014 r.
na ratowanie najstarszych  bydgoskich nekropolii

 

Dorocznym zwyczajem Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy wsparciu Rad Osiedli Nowy Fordon, Okole i Szwederowo organizuje XVII kwestę na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropolii.
 
Zebrane w br. środki przeznaczymy przede wszystkim na ratowanie cmentarza Starofarnego przy ul. Grunwaldzkiej 15. Pochówki w tym miejscu odbywały się już na długo przed 1800 rokiem na co wskazuje plan Lindnera.  Staraniem nie żyjącego już dziś mgr inż. arch. Stefana Klajbora przewodniczącego Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w 1983 roku cmentarz Starofarny uzyskał status  obiektu zabytkowego. 
 
Niestety, cmentarz w dalszym ciągu znajduje się w bardzo złym stanie.  Odnawianie nagrobków tylko za środki zebrane podczas publicznej kwesty dawałoby niewiele. Tym bardziej, że pod osłoną nocy trwa dewastacja.

Dlatego TMMB przygotowało prezentację „Nieśmiertelne umiera” opartą o blisko 800 zdjęć cmentarza Starofarnego wykonanych przez Marka Chełminiaka. W ślad za tym, w obecności zastępcy prezydenta Grażyny Ciemniak, Wiesława Zawistowskiego dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, Daniela Maternowskiego prezesa Przedsiębiorstwa „Zieleń Miejska” Sp. z o.o., Sławomira Marcysiaka Miejskiego Konserwatora Zabytków, Marka Iwińskiego Plastyka Miejskiego, zapadła decyzja o przygotowaniu kompleksowego planu uporządkowania cmentarza Starofarnego oraz wykonania określonych prac.  Zadanie zostało rozłożone na kilka etapów.  W pierwszym zrealizowano już część alejki głównej, przystąpiono do porządkowania terenu składowania odpadów, wycinki zaschłych drzew itp. Docelowo powstanie osarium między kaplicami po południowej stronie cmentarza na składanie szczątków ludzkich z tego cmentarza. Na murze od strony kwiaciarni – kolumbarium ze 138 podwójnymi nieszami na urny.  

Kwesta też będzie kontynuowana, a środki wydatkowane na ratowanie nagrobków pochowanych tu osób zasłużonych dla miasta.  W tym roku mamy zamiar, w miarę posiadanych środków, naprawić grobowce: rodziny Ziółkowskich, cenotaf z XIX wieku, nagrobek Franciszka Rutkowskiego i nieznany grób kryptowy A 64. Kontynuowane będą też porządki prowadzone przez Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Dla unaocznienia wysiłku społecznego, także podczas tegorocznej kwesty, staraniem TMMB, na zrekonstruowanych i odnowionych nagrobkach, znajdą się pierwsze tablice informujące o tym fakcie, m.in. na grobowcu Zenona Frydrychowicza.
 
Zmieniły się zasady kwesty na rzecz ratowania najstarszych bydgoskich cmentarzy.  Tym razem wpisu na listę zbiórek publicznych dokonał nie Prezydent Bydgoszczy, ale Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie. Nasze zgłoszenie zbiórki publicznej otrzymało numer 2014/992/OR. Rozliczenie w myśl postanowień Ustawy z 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych nakłada – zgodnie z art. 16.1. obowiązek sporządzenia i doręczenia  ministrowi właściwemu  do spraw administracji publicznej   sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki  i ze sposobu rozdysponowania  zebranych ofiar. W tym przypadku obowiązek ten ciąży na TMMB.  Jak co roku będziemy w sprawie typowania nagrobków do renowacji kontaktowali się z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Plastykiem Miejskim.

Harmonogram kwesty
 
 30 października (czwartek) 2014 roku:

- w godzinach  10.00-15.00  na bydgoskiej Starówce i w śródmieściu (ulice: Długa, Stary Rynek, pl. Teatralny, Gdańska, Dworcowa). Kwestować będą wychowawcy z młodzieżą ze Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
- w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy przed i po koncercie „Pamiętajmy” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej  FP, Chóru i solistów pod dyrekcją  Zygmunta Rycherta. Początek koncertu o godz. 19.00, koniec ok. 21.00.

31 października  (piątek) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej 10.

1 listopada (sobota) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Bydgoszczy.
- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Komunalnym przy ul. Wiślanej  20.

2 listopada (niedziela) 2014 roku:

- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej 15
- w godzinach 9.00-16.00 na cmentarzu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przy ul. Kossaka 78.

Jednocześnie przypominamy, że w myśl regulaminu kwesty par. 1. pkt. 7 „W czasie kwesty na cmentarzach obowiązuje zakaz prowadzenia kampanii wyborczej”.