Jest "Kalendarz Bydgoski" 2015

 

 

Ukazał się „Kalendarz Bydgoski” na rok 2015  wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na okładce  piękne zdjęcia  zrekonstruowanej fontanny „Potop”  na pl. Wolności i fontanny przed Filharmonią Pomorską ufundowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy Sp. z o.o.

            W środku wiele interesujących artykułów  nawiązujących do historii, tradycji i współczesności naszego miasta. Rozpoczyna je tradycyjne kalendarium  za rok 2013, Bydgoszcz w liczbach, powrót „Potopu”, stracony „Zachem”, informacja o fordońskim Ikarze i trasie Wschodniej.  Warto zajrzeć  do działu Kanał Bydgoski napisanego z okazji minionego Roku Kanału Bydgoskiego przynoszącego  panoramę  tego ważnego szlaku hydrotechnicznego. W Dziale Kultura, Nauka i Oświata znajdują się m.in. artykuły o bydgoskich starodrukach i  muzeach.

    Przegląd Kulturalny przynosi  rys  wydawnictw,  rozważania poświęcone  uwarunkowaniom rozwoju instytucji muzycznych,  podsumowanie sezonu w galeriach i teatrze, Dział Ludzie Bydgoskiej Kultury poświęcony jest  Andrzejowi Szwalbemu, Felicji Krysiewiczowej, Adamowi Grzymale-Siedleckiemu, przedwojennemu oficerowi Władysławowi Lindnerowi, Józefowi i Joannie Witt-Jonscherom,  wrażeniom z Buchenwaldu Janusza Garlickiego i  osadnikom z Wołynia  w zamieszkałym w Łęgnowie. Dział Historia to m.in.  sylwetka Ferdinanda Lepckego – twórcy „Potopu”, życie bydgoszczan  w okresie I wojny światowej, spacer do miejsc zapomnianych w Bydgoszczy,  tramwajowe pomysły, żegluga na Brdzie i Wiśle, park J. Kochanowskiego. Dział Pamiętne lata zawiera  wspomnienie o red.  Konradzie Fiedlerze, Wojskową Służbę Kobiet, okupację w latach 1943-1944. Dział Wspomnienia to   publikacje o Andrzeju Nowackim i kolejnym „fyrtlu” bydgoskim. Pożegnania zatrzymują nas przy  Reginie Adamczak, Felicji Gwincińskiej, Tadeuszu Jaszowskim, Zdzisławie Mrozku, Witoldzie Szylmanie i prof. Zbigniewie Wremblu. W dziale Region publikacje o  Insurekcji Kościuszkowskiej w Łabiszynie, Wyspiańskim na Pomorzu i Kujawach, komandorze Bolesławie Romanowskim, prof. Janie Czochralskim z Kcyni, nocnych spotkaniach scenicznych w  Cekcynie. Są też  Jubileusze poświęcone 125-leciu Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 70-leciu PKS w Bydgoszczy i 90-leciu „Pasamonu”,  a także wiele innych  tematów  bydgoskich. Warto poczytać.