Zapraszamy do udziału w konkursie

 

K O N K U R S

 

„Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

 

R E G U L A M I N

 

 

 
   

 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

2015 rok

Regulamin konkursu

 

 

1.    Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4,

tel./fax (52) 322-51-96, 345-44-34,

adres do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17,

www.tmmb.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00.

 

2.    Konkurs współfinasowany jest przez Miasto Bydgoszcz.

 

3.    Współpracujący  z organizatorem:

·          Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

·          Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

·          Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          RSM „Jedność”

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”

·          Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          Rady Osiedli

 

4.    Cel konkursu:

Celem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest zachęcanie mieszkańców do upiększania naszego miasta poprzez tworzenie nowych skwerów, zieleńców, kwietników osiedlowych, ukwiecanie ogródków przydomowych i balkonów oraz troska o estetyczny wygląd Bydgoszczy.

 

5.    Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który zgłosi swój balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy - w wyznaczonych terminach i miejscach. Najładniejsze skwery i kwietniki mogą też zgłaszać szkoły, instytucje     i zakłady pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowych.

 

6.    Terminarz konkursu:

·          czas trwania konkursu: maj – październik 2015 r., przyjmowanie zgłoszeń do konkursu od 4.05. do 12.06.2015 roku

·          ocena obiektów zielonych 15 czerwca do 31 lipca 2015 r.

·          podsumowanie konkursu i przyznanie nagród wrzesień - październik 2015 r.

 

7.    Obszar konkursu:

Obiekty zgłaszane do konkursu powinny znajdować się na terenie miasta Bydgoszczy.

 

8.    Ogłoszenie konkursu:

·          W mediach bydgoskich,

·          W Radach Osiedli,

·          W Spółdzielniach Mieszkaniowych, które umieszczają informację na klatkach schodowych,

·          W Administracji Domów Miejskich, która umieszcza informację na klatkach schodowych,

·          Strona internetowa TMMB,

·          Strona internetowa Urzędu Miasta Bydgoszczy,

·          Portal Kujawski,    

·          W siedzibie TMMB (okno)

   

9.    Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu:

Zgłoszenia do konkursu od mieszkańców poszczególnych osiedli będą przyjmowane według następującego harmonogramu:

 

 

Cały Fordon (bez Tatrzańskiego)

 

Siedziba Rady Osiedla Nowy Fordon

ul. Rupniewskiego 10 p. 122

(budynek BLM)

 

 

wtorek 5.05.2015

 

godz. 17.00-18.00

 

Tatrzańskie

 

Siedziba Rady Osiedla Tatrzańskiego

LO Tow. Salezjańskiego

ul. Pod Reglami 1

 

 

środa 6.05.2015

 

godz. 17.00-18.00

 

Błonie

 

 

Siedziba Rady Osiedla Błonie

ul. Broniewskiego 1 (Biblioteka)

 

 

poniedziałek 4.05.2015

 

godz. 17.00-18.00

 

Okole

 

 

Siedziba Rady Osiedla Okole

ul. Grunwaldzka 35

 

wtorek 5.05.2015

 

godz. 17.00-18.00

 

Szwederowo, Wzgórze Wolności

 

 

Klub BSM – „ARKA”

Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 24A

 

 

wtorek 5.05.2015

 

godz. 16.00-17.00

 

Górzyskowo

 

 

Siedziba Rady Osiedla Górzyskowo

ul. Gnieźnieńska 21

 

 

środa 6.05.2015

 

godz. 17.00-18.00

 

Piaski, Jachcice

 

 

Siedziba Rady Osiedla Piaski

Bydgoszcz, ul. Drzycimska 7

 

 

wtorek  5.05.2015

 

godz. 19.00-20.00

 

Śródmieście, Stare Miasto, Jary, Kapuściska, Glinki-Rupienica, Wyżyny, Łuczniczka, Łęgnowo, Zawisza, Flisy, Bocianowo, Zimne Wody-Czersko Polskie, Prądy, Miedzyń, Siernieczek, Myślęcinek, Bydgoszcz Wschód, Brdyujście, Osowa Góra, Bartodzieje, Skrzetusko, Bielawy, Leśne,  Wilczak, Czyżkówko, Opławiec, Smukała, Janowo i pozostałe osiedla

 

 

Siedziba Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4

 

środa          6.05.2015

czwartek     7.05.2015

środa        13.05.2015

czwartek   14.05.2015

 

godz. 15.00-16.00

 

 

Zgłoszenia przyjmowane będą również pisemnie na adres: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie pod numerem tel. 52 345-44-34. Dotyczy to także szkół, instytucji i zakładów pracy.

 

10.  Komisja konkursowa:

·          Powołane komisje, w skład których będą wchodzili wyznaczeni członkowie sekcji organizacyjnej TMMB oraz przedstawiciele Rad Osiedli i Stowarzyszenia Inżynierów      i Techników Ogrodnictwa, dokonają przeglądu i oceny zgłoszonych obiektów zielonych w miesiącu czerwcu i lipcu 2015 roku.

·          Komisje muszą być co najmniej 2-osobowe, a ich członkowie nie mogą być jednocześnie uczestnikami konkursu.

·          Z lustracji obiektów zielonych sporządzone będą protokoły, które  wraz ze zdjęciami i opisem obiektu komisje muszą dostarczyć do dnia 10.09.2015 r. do Biura  Zarządu TMMB przy ul. Jezuickiej 4.

·          Prezes TMMB powołuje Komisję Konkursową, która na podstawie protokołów poszczególnych komisji dokonuje wyboru laureatów konkursu.

 

11.   Kryteria i skala ocen:

Komisje będą oceniać obiekty w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:

·          ogólne wrażenie ocenianego obiektu (w podziale na balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy                     0 – 5 pkt.

·          układ kompozycyjny uwzględniający trafność       

      doboru gatunków i odmian:                                                  0 – 5 pkt.

 

12.   Nagradzanie uczestników:

Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody. Będą one wręczane w dwóch etapach.

a)    w I etapie uczestnikom, którzy urządzili najładniejsze ogródki i balkony (z wyłączeniem zwycięzcy z każdego osiedla – z największą liczbą punktów):

·          po 5 osób z każdego osiedla,

·          nagrody zostaną wręczone przez Przewodniczących Rad Osiedli na uroczystościach zorganizowanych na terenie poszczególnych osiedli w terminie ustalonym przez Rady Osiedla,

·          nagrodzone osoby zostaną powiadomione o przyznaniu nagród.

     b)  w II etapie zwycięzcom konkursu na osiedlach (liczy się największa liczba punktów):

·          od 1-3 osób z każdego osiedla,

·          wyróżnionym szkołom, instytucjom i zakładom pracy,

·          nagrody zostaną wręczone przez Prezesa TMMB na uroczystym podsumowaniu konkursu w październiku 2015 roku,

·          nagrodzeni  zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody.

 

13.  Dzięki życzliwości i finansowemu wsparciu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy wydawane będą talony uprawniające do bezpłatnego odbioru sadzonek roślin ozdobnych. Można je otrzymać, podczas osobistego zgłoszenia do konkursu. Liczba talonów jest ograniczona, wydawanie według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania puli.

 

14.   Patronat nad konkursem obejmuje „Express Bydgoski”.

 

 

 

 

15. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, w siedzibach Rad Osiedli, Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Rejonach Obsługi Mieszkańców Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy.

 

 16.  Zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na jednorazowe wykorzystanie danych osobowych przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy,    ul. Jezuicka 4, w celu niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkursu „Bydgoszcz w kwiatach        i zieleni”.  

 

 

Prezes TMMB

Jerzy Derenda