Zapraszamy na odczyt

Bydgoskie tradycje chóralistyki


Przypominamy, że 14 maja (czwartek) o godz. 17.00 w Domu Polskim przy ul. Grodzkiej 1 dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska kierownik Pracowni Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw  i Folklorystyki Akademii Muzycznej  w Bydgoszczy wygłosi odczyt połączony z prezentacją na temat:  „Bydgoskie tradycje chóralistyki”.  Jest to doskonałe wprowadzenie do V. Koncertów Maryjnych odbywających się przez cały maj w bydgoskiej Katedrze.