Ukazał się drugi numer "Dziennika Bydgoszczy"

Wybrana grafikaŚpiewający!
Jest „Dziennik Bydgoszczy” numer 2Dotrzymujemy słowa.  Ukazał się kolejny numer „Dziennika Bydgoszczy”, dwumiesięcznika wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest to w sumie 16 kolumn poświęconych tak współczesności, jak historii i tradycji naszego miasta. Zaczynamy na 1 stronie artykułem „Oddał życie jak o. Maksymilian Kolbe” pióra Wojciecha Jarzembskiego. To niezwykła, tragicznie zakończona historia młodego bydgoskiego lekarza stomatologii Bolesława Kurzyńskiego, który w ponurych latach okupacji niemieckiej ofiarował swoje życie dla rato-wania innych.  Zamieszczamy obszerny fotoreportaż o V Koncertów Maryjnych z Różą, które wzbudziły zainteresowanie nie tylko w Bydgoszczy, ale także w regionie i kraju, wywiad z wybitnym pianistą Michałem Szymanowskim, który zakwalifikował się do zbliżającego się Konkursu Chopinowskiego. Podejmujemy gorące tematy odbudowy pierzei zachodniej, kształtu mostu Staromiejskiego im. Jerzego Sulimy-Kamińskiego, wymazywania bydgoskich „śladów historii” w publikacjach firmowanych przez Urząd Marszałkowski, spolegliwym sejmiku. Zaglądamy do historii: jest artykuł Jerzego Pawłowskiego o bydgoskiej kolejce wąskotorowej z okazji jej 120-lecia, o tym jak rodziło się Polskie Radio PiK pióra Marka Rzepy, o „Mechaniku” dumie Bydgoszczy, który zapoczątkował marsz ku samodzielnym wyższym uczelniom Bydgoszczy – napisany przez Marka K. Jeleniewskiego.  Prezentujemy inicjatywę przywrócenia naszemu miastu skarp i wzgórz otaczających np. południowe osiedla.  Perełkami są, jak poprzednio, znakomite karykatury Lesława Kuczerskiego i fraszki red. Zdzisława Prussa. A także wiele innych publikacji.

Gazetę można otrzymać w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, w sklepie z pamiątkami przy ul. Długiej 15, Bydgoskim Centrum Informacji przy ul. Batorego 2, w Czytelni Głównej i Czytelni Regionalnej WiMBP.  Planujemy też dostarczanie do zainteresowanych osób i instytucji.