Jest 3 numer "Dziennika Bydgoszczy"

Wybrana grafika

 
 W tych dniach ukazał się kolejny, 3 numer „Dziennika Bydgoszczy” wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Jest to w sumie 16 kolumn poświęconych Bydgoszczy i regionowi. Numer 3 ma sporo nowości. Jedną z nich jest bez wątpienia problematyka stowarzyszeń regionalnych, tak w skali kraju jak i regionu. Informujemy o konferencji polskich regionalistów we Wrocławiu w dniach 11-13 września 2015 r., w  tym debatach poświęconych edukacji regionalnej, roli samorządu terytorialnego  w organizacji życia społecznego, współczesnym stowarzyszeniom kształtującym małe ojczyzny,  twórczości Henryka Sienkiewicza  i jej wpływowi na świadomość  Dolnoślązaków, a także zwiedzaniu licznych zabytków. O swoich najbliższych zamierzeniach piszą przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych Kujawsko-Pomorskiego, m.in. ze Żnina, Strzelna i Ciechocinka, współpracujący z Bydgoszczą.

Ale dominuje problematyka Bydgoszczy. Tutaj też proponujemy nową rubrykę: wybitnych bydgoszczan w okresie staropolskim. Ich listę otwiera starosta bydgoski, jednocześnie kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński.  W kolejnych numerach naszej gazety będziemy przybliżać inne zapomniane, a wielkie postacie z Bydgoszczy. Wszak to powód do naszej dumy

Piszemy też o kapitanie Tadeuszu Ziółkowskim, komandorze pilotów w Gdańsku, który ponad 30 lat mieszkał w Bydgoszczy, a 25 sierpnia 1939 roku, niczym Rejtan zablokował pancernikowi „Schleswig-Hostein” wejście do portu w Gdańsku. Trafił do obozu a następnie został rozstrzelany przez Niemców.  W tym roku przypada 130 rocznica jego urodzin. Na pewno godna upamiętnienia w Bydgoszczy. Bardzo obszernie, z pięknymi zdjęciami przedstawiamy wybitną artystkę Polę Negri, która przed wojna zakupiła w Bydgoszczy kamienicę przy ul. Zamoyskiego 8.  Przybliżamy tragiczne dzieje zachodniej pierzei Starego Rynku oraz stanowisko TMMB w sprawie jej rekonstrukcji.  Rozpoczynamy ilustrowane zdjęciami publikacje poświęcone wycieczkom w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”. Piszmy, jak dawnymi laty szukano ochłody i wypoczynku podczas upałów.   
 
Nie brakuje problematyki współczesnej, m.in. krzywym wizerunku naszego miasta na mapie turystycznej kraju. Krzywym, bo przygotowywanym przez toruńskich działaczy turystycznych. Przybliżamy jubileusze: Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (125 lat), Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (25 lat)i Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych (90 lat) w Bydgoszczy. A wszystko okraszone pięknymi karykaturami znakomitego grafika Lesława Kuczerskiego i fraszkami Zdzisława Prussa.

„Dziennik Bydgoszczy” do otrzymania m.in. w Bydgoskim Centrum Informacji przy ul. Batorego 2, sklepie TMMB przy ul. Długiej 15, TMMB przy ul. Jezuickiej 4 i inne.