Najnowsza Kronika Bydgoska


Ponad 500 stron liczy wydany przez TMMB t. 36 „Kroniki Bydgoskiej”.  Publikacja objęta jest punktacją naukową i zawiera wiele interesujących tekstów. 
W dziale „Studia i szkice” m.in. „Gimnazjum Katolickie w Bydgoszczy. Z kart historii szkolnictwa miasta nad Brdą w latach 1772-1806” pióra Radosława Michny, „Dachterowie – typowa inteligencka rodzina okresu międzywojennego” - Stefana Pastuszewskiego, „Spotkanie z Adolfem Hitlerem. Nieznany epizod z życie prezydenta Bydgoszczy Leona Barciszewskiego” - Krzysztofa Błażejewskiego, „Muzyka rozrywkowa w Bydgoszczy w latach osiemdziesiątych. Próba charakterystyki” Remigiusza Ławniczaka i inne. W dziale „Źródła i materiały”: „Kanał Bydgoski w bydgoskich przewodnikach turystycznych” Teresy Trawińskiej i Zbigniewa Zyglewskiego, „Sekrety ul. Kącik” - Henryka Skrzypińskiego.   
Wśród „Sylwetek, biografii, wspomnień i rocznic” publikacje o Kazimierzu Styp-Rekowskim interniście i kardiologu, dr. Henryku Antonim Filipowiczu, Jerzym Puciacie, Macieju Obremskim, Jolancie Ociepie, Andrzeju Maźcu i Andrzeju Galantowiczu. W „Przeglądach, recenzjach i omówieniach” warto przeczytać m.in. Georga D. Falka: „Orzecznictwo Sądu Specjalnego w Bydgoszczy” w tłumaczeniu H. Piechockiej oraz Lecha Łbika i Adama Szefera „Mieszczaństwo bydgoskie w świetle testamentów  i inwentarzy mienia z lat 1581-14740”. Całość kończy kronika działalności TMMB 2015.