Zapraszamy na wyklad Wszechnicy Bydgoskiej

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. „Karmelici bydgoscy w świetle źródeł archeologicznych”, który wygłosi Wojciech Siwiak. Wykład odbędzie się 27 października br. o godz. 17 w salce TMMB przy ul. Jezuickiej 4.

Serdecznie zapraszamy!