Zapraszamy przed pomnik Henryka Sienkiewicza

W samo południe
przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza

15 listopada 2016 roku (we wtorek) w godzinach od 12.00-13.00, przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza w parku im. Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy odbędzie się uroczystość „W samo południe z Sienkiewiczem”. Celem jest upamiętnienie 100 rocznicy śmierci Henryka Sinkiewicza, a także 170 rocznicy urodzin wielkiego pisarza noblisty. To także włączenie się w nurt obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. 

W programie m.in. prezentacja pisarza przez bohaterów jego powieści, parada postaci Sienkiewiczowskich (słynnych par i ich przyjaciół) z kart „Trylogii”, „Krzyżaków” i „Quo Vadis”, przypomnienie jak ważną rolę odgrywał i odgrywa w patriotycznej Bydgoszczy Henryk Sienkiewicz. Wszak tu 31 lipca 1927 roku odsłonięto pierwszy na ziemiach polskich pomnik pisarza, dłuta prof. Konstantego Laszczki z ASP w Krakowie, usunięty przez Niemców podczas okupacji Polski.  Po latach, 18 maja 1968 roku w parku im. J. Kochanowskiego stanął drugi istniejący po dziś dzień pomnik Henryka Sienkiewicza art. rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego. W Bydgoszczy pod patronatem autora „Potopu” we wrześniu 2014 odbył się X Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem złożone zostaną kwiaty.

Organizatorzy: Szkolne Koło TMMB z Gimnazjum nr 56 im. Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i TMMB zapraszają na uroczystość zainteresowanych Miłośników naszego miasta i wielbicieli wspaniałej spuścizny literackiej Henryka Sienkiewicza.