Jest piąty numer Dziennika Bydgoszczy


Wybrana grafika

 
Ukazał się piąty numer „Dziennika Bydgoszczy”, czasopisma wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na 16 kolumnach publikujemy wiele ciekawych artykułów poświęconych naszemu miastu i regionowi. Na 1 kolumnie, od góry, zapowiedź V Koncertów Maryjnych z Różą, w 50 rocznicę koronacji przez prymasa 1000-lecia kard. Stefana Wyszyńskiego słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości w bydgoskiej Katedrze oraz w 1050-lecie millenium Chrztu Polski.  

Łukasz Krupa pełnomocnik Prezydenta Bydgoszczy ds. utworzenia Metropolii Bydgoszcz informuje szczegółowo, jak zaawansowane są prace nad tworzeniem tego związku gmin, mówi, jakie mogą być korzyści i uwarunkowania z powstania metropolii, która zmienia optykę regionu z wyniszczającej konkurencji na zgodę, porozumienie i współpracę gmin. Kontynuujemy dyskusję poświęconą staraniom o utworzenie Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Zamieszczamy wypowiedzi studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pełnomocnika Komitetu Obywatelskiego i komentarz na te tematy. Sprawom regionu poświęcone są publikacje Stanisława Kszyńskiego o Władysławie Dunarowskim, Stefana Czarneckiego na temat powrotu zawodów motorowodnych do Żnina, Marii Ollick na 40-lecie Klubu Haftu Złotych i Bursztynowych Barw z Tucholi.

Zamieszczamy relacje ze spotkania opłatkowego TMMB i uroczystości towarzyszących 96 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, zapraszamy na odsłonięcie tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego na dworcu PKP Bydgoszcz Główna w dniu 19 marca 2016 roku o godz. 13.00. Informujemy o projekcie nadania imienia TMMB Gimnazjum nr 56. Przypominamy o 500 rocznicy urodzin Klemensa Janickiego najwybitniejszego poety Renesansu tworzącego po łacinie i przekazie łączącym go z Bydgoszczą.  Warto przeczytać publikację o pięknym jubileuszu - 30-lecia Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod dyr. prof. Janusza Staneckiego. Zwracamy się z propozycją do firm zajmujących się renowacją grobowców o składanie ofert na naprawy wyznaczonych nagrobków na cmentarzu Starofarnym – za środki z ubiegłorocznej kwesty.

Wszystko wzbogacone fraszkami Zdzisława Prussa i karykaturami Lesława Kuczerskiego.