Kolejny odczyt: Wisła w zasobach Archiwum w Bydgoszczy

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy pod kierownictwem dr. hab. Marka Romaniuka kontynuuje odczyty dotyczące historii miasta, zabytków  i wybitnych bydgoszczan. Kolejny wykład przypada  w czwartek, 30 marca o godz. 17.00  w sali Wojciecha Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2. Dr hab. Marek Romaniuk będzie mówił na temat: „Materiały dotyczące Wisły w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy.” Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.