Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. „Selbstschutz w Bydgoszczy i powiecie w świetle najnowszych badań – na marginesie nowej książki”, który wygłosi Wiesław Trzeciakowski. Wykład odbędzie się 26 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w sali im. W. Łochowskiego przy ul. Jezuickiej 2.

Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w uroczystości złożenia wieńców i kwiatów pod pomnikiem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Seminaryjnej w Bydgoszczy w dniu 15 stycznia (niedziela) 2017 roku.

Dnia 20 stycznia 1920 roku Bydgoszcz wróciła do Macierzy po blisko półtorawiekowej niewoli. Z wdzięczności społeczeństwo Bydgoszczy ufundowało pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, który stanął 2 października 1932 roku w centrum placu Poznańskiego. Monument został wyburzony przez Niemców w październiku 1939 roku, następnie staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy ponownie odbudowany i odsłonięty 24 czerwca 2010 roku na wzgórzu przy ul. Seminaryjnej.

    Ukazał się nr 8 „Dziennika Bydgoszczy” wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zawiera wiele interesujących publikacji. Włączamy się do dyskusji nad tożsamością Bydgoszczy i jej położeniem na Kujawach. Okazuje się, że niektórzy naukowcy tego nie dostrzegają, spychając nasze miasto na peryferie bliżej nieokreślonych krain. Ich głosom wtórują także dyżurni dyskutanci w TVP dyskredytujący lokalną tożsamość, jako relikt feudalizmu na rzecz kontaktów biznesowych. Tymczasem upodmiotowienie ludzi w swoich „małych ojczyznach” jest źródłem ich aktywności rodzinnej i zawodowej, a żadne biznesy tego nie zastąpią.    

W „Dzienniku” także obszerne relacje poświęcone współpracy ze Żnińskim Towarzystwem Kultury w ramach 500 rocznicy urodzin Klemensa Janickiego i wizyta w Towarzystwie Miłośników Miasta Inowrocławia. Piszemy też o inauguracji unikatowego w Polsce i Europie projektu kulturalno-artystycznego Centrum Kształcenia i Promocji „Muzyczne Partnerstwo” w PZSM w Bydgoszczy. Proponujemy zadumę nad konsekwencjami spektaklu „Nasza przemoc, wasza przemoc”, prezentowanemu podczas XIV Festiwalu Prapremier Teatralnych w Bydgoszczy. Spektakl, jak twierdzą widzowie, ranił uczucia religijne Polaków.

Na łamach „Dziennika Bydgoszczy” jest coraz więcej interesujących głosów bydgoszczan na tematy swojego miasta. Waldemar Pasiński, wzorem Wrocławia, gdzie jest „Panorama Racławicka”, proponuje urządzenie w Bydgoszczy na wyspie Młyńskiej Panoramy Bitwy pod Monte Cassino, Sylwia Kreja broni zagrożonych zabytków Bydgoszczy.

Do korzeni miasta i jego burzliwych dziejów nawiązują publikacje o odsłonięciu tablicy adw. dr Bronisława Potockiego na ul. Dworcowej, fotoreportaż z uroczystości upamiętniającej 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza przygotowanej przez młodzież Gimnazjum nr 56 im. TMMB, relacja z okazji Święta Niepodległości w Zespole Szkół nr 23 organizowana pod kierunkiem Ewy Jędrzejczak-Taranek. Wiesław Trzeciakowski w obszernym artykule zapowiada wydanie książkowe poświęcone męczeństwu w karnych obozach niemieckich w Bydgoszczy w okresie od 5 września do 1 listopada 1939 roku. Sumujemy też tegoroczną „Kwestę pod parasolem” na ratowanie starych cmentarzy bydgoskich, konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, konferencję o architekturze sakralnej. Jest kolejny odcinek Bydgoskiego Słow(N)iczka Wojskowego pióra Jana Słowika.

Całości towarzyszą piękne karykatury red. Krystyny Romeyko-Bacciarelli, Wiesława Trzeciakowskiego i dr inż. Ewy Krasickiej Korczyńskiej z UTP narysowane przez Lesława Kuczerskiego oraz fraszki Zdzisława Prussa. Objętość „Dziennika” zwiększona z 16 do 20 kolumn.

Warto poczytać. 

Wybrana grafika Ukazał się nowy „Kalendarz Bydgoski” na rok 2017. Jest to wyjątkowe jubileuszowe wydanie. Wszak „Kalendarz Bydgoski” ukazuje się już 50 lat. Wciąż jest najpopularniejszym rocznikiem wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, redagowanym niezmiennie przez bydgoskich dziennikarzy, autorami są natomiast przedstawiciele nauki, kultury, szkolnictwa, biznesu i wielu innych dziedzin życia Bydgoszczy.

Jubileuszowy „Kalendarz Bydgoski” na rok 2017 pod red. Krystyny Romeyko-Bacciarelli we współpracy z Marcinem Rykowskim ma wyjątkowo staranną szatę graficzną, eksponującą współczesną Bydgoszcz.  Jest także kompendium wiedzy o naszym mieście, nerwem jego życia.  Warto przeczytać o udoskonalanym monitoringu powietrza pióra Jacka Goszczyńskiego, rozwijającej się przestrzeni biznesowej - Marty Leszczyńskiej, promocji metod badań archeologicznych prowadzonych przez Pracownię Archeologiczno-Konserwatorską Anny i Wojciecha Siwiaków na Uniwersytecie w Nowym Orleanie-Witolda Garbaczewskiego, trosce o ochronę śladów przeszłości w miejscu budowy nowoczesnego biurowca IMMOBILE K3 przy pl. Kościeleckich - Anny Retkowskiej i Roberta Grochowskiego. Janusz Umiński pisze o Puszczy Bydgoskiej otaczającej nasze miasto na przestrzeni dziejów, także o mostach „Solidarności”.

Spory dział dotyczy kultury, nauki i oświaty. Michał Tabaczyński dzieli się rozterkami wokół Bydgoskiego Trójkąta Literackiego, pisze o literaturze w Bydgoszczy, Eulalia Ryszkowska o zbiorach bibliotek muzycznych, Magdalena Jasińska o muzycznym sezonie, Alicja Dużyk i Andrzej Gawroński zatrzymują się nad spełnionymi marzeniami Andrzeja Szwalbego m.in. słynnej kolekcji fortepianów. Na spacer do galerii i muzeów zaprasza Agnieszka Wysocka, Anita Nowak pokazuje teatr odwołujący się do współczesnych konfliktów.  Jacek Soliński zatrzymuje nas przy sylwetce Jerzego Riegla, znamienitego fotografika, Elżbieta Kantorek przy - architekcie wnętrz i malarzu: Stanisławie Lejkowskim i Miłoszu Matwiejewiczu.

„Kalendarz” jest pełen pamięci o wydarzeniach i obiektach, jak kościoły, Insurekcja Kościuszkowska, czy teatr w czasie zaborów, dawne fabryki, jak „Foton”, Las Gdański, osiedle Leśne, wielu znakomitych bydgoszczan, którzy już od nas odeszli.

Nie sposób w krótkiej notatce wymienić wszystko.   Całość może oddać tylko osobista lektura. Warto przeczytać.