1 czerwca 2008 roku zmarł Kalikst Piechocki członek Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, któremu nasze Stowarzyszenie za wybitne zasługi, zwłaszcza popularyzowanie dziejów miasta i jego historii, przyznało w 1990 roku godność Honorowego Członka. 

Image

Kalikst Piechocki urodził się 8 lipca 1924 roku w Żninie. Szkołę powszechną ukończył w 1938 roku w Bydgoszczy, gdzie zamieszkał z rodzicami. Działał w Towarzystwie Wioślarskim „Gryf”. W 1940 roku został przez niemieckiego okupanta wywieziony na przymusowe roboty i wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował. Trafił do francuskiego ruchu oporu, a następnie Wojska Polskiego we Włoszech. Otrzymał przydział do armii gen. Władysława Andersa (2 Korpus Wojska Polskiego, 11 Wołyński Baon Strzelców 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty 5 Kresowej Dywizji Piechoty). Przyjął nazwisko Roman Dalski. Jako żołnierz 2 Korpusu Wojska Polskiego walczył z bronią w ręku o wyzwolenie Bolonii we Włoszech. W 1945 roku ukończył szkołę podoficerską 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty z drugą lokatą. Po rozwiązaniu 2 Korpusu trafił do Liverpoolu. 12 maja 1947 roku przybył z Anglii do Polski, do Gdańska. Stamtąd przeniósł się do Szczecina, gdzie ukończył gimnazjum i liceum im. Henryka Pobożnego. 

W Bydgoszczy znalazł się ponownie w 1950 roku. Pracował w księgowości najpierw w  Przemyśle Terenowym, a następnie  w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Famor”. 1 lipca 1982 roku przeszedł na emeryturę. Mimo to działał dalej z ogromnym poświęceniem w licznych organizacjach i Stowarzyszeniach. Przede wszystkim w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, do którego wstąpił w 1980 roku. Był bibliofilem, kolekcjonerem „bydgostianów” i pamiątek z okresu 2 wojny światowej. Pisał na łamach bydgoskiej prasy artykuły poświęcone Bydgoszczy. Były to materiały nadzwyczaj rzetelne i starannie opracowane. Pisał kilka pamiętników dokumentujących codzienne życie Bydgoszczy. Był wzorem społecznego zaangażowania i postaw budujących umiłowanie swego miasta. Miał odwagę zakładać mundur WP z Armii gen. W. Andersa i uczestniczyć w uroczystościach w latach 50-60-tych minionego stulecia. 

Był społecznikiem wielkiej miary. Działał nie tylko w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy, ale także w Bydgoskim Towarzystwie Heraldyczno-Genealogicznym, Bydgoskim Towarzystwie Wioślarskim, Towarzystwie Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego, Światowym Związku Bydgoszczan, Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Polskim Towarzystwie Ekonomicznym  i Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Działał w ZHP z Ryszardem Kaczorowskim, byłym prezydentem RP na uchodźstwie. 

Swój mundur jako por. rezerwy i odznaczenia wojskowe przekazał Pomorskiemu Muzeum Wojskowemu w Bydgoszczy.

Jedna z największych bydgoskich spółdzielni Mieszkaniowych – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” obchodzi swoje 50-lecie. Dziś w Operze Nova odbędzie się jubileuszowa uroczystość z udziałem wielu znamienitych gości, m.in. Piotra Stycznia, wiceministra infrastruktury.

Image

Uroczystości uświetnia najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy: „Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz” (1958 –2008). Jest to liczące 244 strony wydawnictwo albumowe, na ładnym kredowym papierze, w kolorze, ze 174 zdjęciami, ilustracjami i mapą z zasobami SM „Budowlani”.

To bodaj pierwsza w  bydgoskim piśmiennictwie próba pokazania, w jakich warunkach i  z jakimi trudnościami budowano  współczesne osiedla Bydgoszczy oraz jaka była panorama kulturalna tych osiedli. Książka kreśli też dzisiejszą pozycję SM „Budowlani”, która wzorcowo w skali kraju rozegrała batalię o ciepło a także działa zgodnie z najnowszymi uregulowaniami certyfikatu  jakości ISO 9001:2000. 

„Czy ktoś na początku myślał – czytamy we wstępie do wydawnictwa – że oto powstaje  jedna z największych bydgoskich spółdzielni mieszkaniowych, której przyjedzie tworzyć współczesną Bydgoszcz? To przecież Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” budowała w szczerym polu Błonie, a potem na przekór wszystkim trudnościom, największe  bydgoskie osiedle mieszkaniowe – ponad 40-tysięczne Wyżyny. Nie licząc domów  na Błoniu, Szwederowie, Bartodziejach, osiedlu Leśnym, czy w samym sercu miasta przy ul. Zygmunta Moczyńskiego. A przecież  Spółdzielnia nie tylko inwestowała. Musiała jeszcze sprawnie  administrować osiedlami wyrosłymi na pustkowiu, zapewnić swoim członkom  i ich rodzinom  godziwe warunki życia oraz podstawowe potrzeby  kulturalne i rozrywkowe...”

Walorem książki jej reporterskie tętno nasycone wspomnieniami  pierwszych mieszkańców nowo powstających osiedli, takich jak: Błonie, Wyżyny, Centrum, Leśne, i Bielawy. Ponadto unikatowe, dotąd niepublikowane zdjęcia  znakomitych bydgoskich fotografików , m.in. Ildefonsa Bańkowskiego, Mariana Bergandera, Jerzego Riegla i Marka Chełminiaka oraz reprodukcje makiet planowanych osiedli.

„Spółdzielnia, która zbudowała współczesną Bydgoszcz”  stanowi wartościowy przyczynek do dziejów Bydgoszczy. Przygotowanie do druku: Mirosław Łukasik, druk: Drukarnia „Abedik”. Do nabycia w TMMB przy ul. Jezuickiej 4.     

Już w najbliższy wtorek 10 czerwca 2008 roku w Filharmonii Pomorskiej przy ul. Andrzeja Szwalbego 6 odbędzie się promocja najnowszego albumu „Bydgoszcz w blasku symboli” wydanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Jest to tom 2 wydawnictwa z serii „Bydgoszcz miasto na Kujawach”. 

Wyjątkowa okazja do delektowania się pięknem naszego miasta, jego tradycją i współczesnością. Całość rozpocznie o godz. 17.30 animacja epizodu historycznego z dziejów Bydgoszczy w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Kujawska Brać Szlachecka”. Zaraz potem odbędzie się projekcja filmu: „Ponad 700 stron bydgoskiej dumy” w reżyserii Roberta Grochowskiego, po której nastąpi spotkanie z twórcami albumu. 

Dodatkową atrakcją dla uczestników promocji będzie rozpoczynający się o godz. 19.00 koncert Orkiestry Kameralnej Capella Bydgostiensis: Wojciech Rodek – dyrygent, Marzena Lubaszka – sopran, Urszula Guźlecka – prowadzenie. W programie: J.S. Bach – Kantata nr 199 Mein Herze schwimmt im Blut, Antonin Dvořák – Serenada na orkiestrę smyczkową.    

 W Bydgoszczy jedyna w Polsce poczta tramwajowa.

Trwają obchody 120-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Warto przypomnieć ważny epizod z dziejów tej trakcji.

Image

Otóż Bydgoszcz jest jedynym miastem w Polsce, w którym zaistniała poczta tramwajowa. Było to podczas 100-lecia komunikacji w 1988 roku, a poczta znajdowała się w miejscowej Zajezdni Tramwajowej.

Teraz na 120-lecie komunikacji miejskiej poczta tramwajowa pojawi się drugi raz. Tym razem w tramwaju „Herbrand” (z 1896 roku), który pojedzie z Zajezdni Tramwajowej przy ul. Toruńskiej 276 (godz. 10.55) do Leśnego Parku w Myślęcinku i z powrotem przez Babią Wieś.

Pieczę nad listami z całej Polski, które trafiły do Urzędu Pocztowego Bydgoszcz 1 przy ul. Jagiellońskiej 6, sprawować będą najprawdziwszy pocztylion i panie w strojach z dawnej epoki. Listy, oczywiście, otrzymają ozdobne ostemplowanie.

Na zdjęciu  Uroczystość z okazji 120-lecia komunikacji miejskiej w Bydgoszczy organizowana przez Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Przed zabytkowym tramwajem „Herbrand” bydgoska poczta tramwajowa przy ulicy Gdańskiej. W cylindrze pocztylion Krzysztof Pomykajczyk i towarzyszące mu panie w strojach z epoki: Justyna Mikołajewska (z prawej) oraz Anna Jewuła (z lewej). Druga z lewej Dorota Niklewicz (kierowniczka działu marketingu Centrum Poczty Oddział Regionalny w Bydgoszczy) i Jerzy Derenda (prezes TMMB). 31 maja 2008 roku.