Kronika Bydgoska

 

 https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14974?language=pl#structure

 

  Rocznik „Kronika Bydgoska” jest czasopismem wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na rynku wydawniczym jest obecne już od 1967 r. W zawartości każdego numeru czasopisma zdecydowanie przeważają artykuły o tematyce historycznej. Na jej łamach są publikowane studia, szkice i materiały dotyczące przede wszystkim dziejów miasta, ale także historii najbliższego regionu. Część publikowanych artykułów jest poświęcona ważnym współczesnym problemom i wydarzeniom w życiu miasta. Na łamach Kroniki Bydgoskiej zamieszcza się także edycje źródeł historycznych. Stale obecnym uzupełnieniem niemal każdego numeru są również biografie, wspomnienia. W Kronice publikowane są również materiały dyskusyjne i polemiczne oraz recenzje i omówienia regionalnych wydawnictw. Zwyczajowym elementem treści każdego tomu są sprawozdania, komunikaty, informacje oraz kronika dotycząca działalności Towarzystwa

Rada Programowo- Naukowa:
prof. dr hab B. Gogol – Drożniakiewicz (KUL)
prof. dr hab D. Markowski (UMK)
prof. dr hab. M. Święcicka (UKW)
prof. dr hab J. Woźny (UKW)

Redakcja:
Prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski – redaktor naczelny.
Dr hab. Marek Romaniuk – sekretarz redakcji
Dr Joanna Matyasik – członek

Adres redakcji:
ul. Jezuicka 4
85-102 Bydgoszcz,
tel. 52 322 51-96, 52 345-54-34
fax. 52 322 51-96
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.tmmb.pl

Informacja
dla autorów nadsyłających materiały do druku w Kronice Bydgoskiej


     Zasadą jest, że do publikacji przyjmowane są artykuły oryginalne, nieogłaszane wcześniej ani drukiem, ani też w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru tekstów, dokonywania skrótów i zmiany tytułów bez porozumienia z autorem. Wszyscy autorzy materiałów zamieszczonych w danym numerze rocznika otrzymają 1 egzemplarz autorski.
Objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 25 stron tekstu (30 wierszy po 60 znaków na stronie), zaś informacje do działu „Przeglądy – Omówienia - Recenzje" do 5-7 stron tekstu. Materiały (wydruk + płytę CD) z przypisami w numeracji ciągłej, prosimy dostarczyć lub przesyłać na adres redakcji. Do każdego artykułu prosimy dołączyć streszczenie nieprzekraczające 15 wierszy oraz informacje o autorze (miejsce pracy i adres, nr tel./fax, e:mail). Teksty prosimy składać do końca maja każdego roku.
Zwracamy uwagę ,że „ghostwriting", „guest authorship" są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, z powiadomieniem odpowiednich podmiotów włącznie.

Procedura recenzowania:

     Do oceny publikacji Redakcja powołuje recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane ocenie przez jednego z członków redakcji oraz redaktorów tematycznych, a następnie recenzowane przez kompetentnych recenzentów niebędących członkami redakcji czasopisma, niezatrudnionych w jednostce wydającej czasopismo.
Redakcja nadzoruje, aby między żadnym z recenzentów i autorem (autorami) nie zachodził konflikt interesów.
     Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane w trybie anonimowym.
     W przypadkach spornych redakcja powołuje dodatkowych recenzentów.
     Każda recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Po zakończeniu recenzowania Autor jest informowany wynikach oceny oraz może otrzymać ją do wglądu, celem dokonania korekty tekstu według wskazań recenzentów.
     Gwarancją rzetelności i terminowości przygotowania recenzji są umowy z recenzentami. Recenzje niezgodne z warunkami umowy nie są przyjmowane.
     Lista recenzentów jest publikowana w każdym z numerów czasopisma.

Do grona recenzentów Kroniki Bydgoskiej należą:

prof. dr hab. Z. Biegański (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy )
prof. dr hab. A. Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. M. Gębka - Wolak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Katarzyna Grysińska - Jamuła ((Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. A. Kotowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn,)
prof. dr hab. J. Kutta, (Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
prof. dr hab. W. Stankowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. J. Woźny (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
prof. dr hab. Z. Zyglewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Powyższe procedury są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).