Kronika 2003-2004

Pracowite dni TMMB
(kronika z lat 2003-2004)
 

   W latach 2003-2004 Towarzystwo nie zasypiało gruszek w popiele. Był to okres  wytężonej pracy na rzecz miasta.    

Jubileusz w rodzinie TMMB    

Arcybiskup Henryk Józef Muszyński - podczas spotkania w sali Łochowskiego 

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

    Rok 2003 stał pod znakiem głównych obchodów 80-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. 26 lutego 2003 roku, dokładnie w 80 rocznicę zebrania, na którym zatwierdzono statut naszego Stowarzyszenia, w Farze odbyła się msza święta w intencji Bydgoszczy i jej mieszkańców odprawiona  przez  księdza arcybiskupa Henryka Józefa Muszyńskiego metropolitę gnieźnieńskiego. W homilii arcybiskup powiedział m.in. „Członkowie Towarzystwa odznaczają się  głębokim umiłowaniem  małej ojczyzny, a mała ojczyzna, jak często powtarzam, to miejsce, gdzie  kształtują się  podstawowe postawy  człowieka  i gdzie człowiek  uczy się być sobą, wychodzić poza własny egoizm, ku drugiemu”.
   
    Podczas uroczystości arcybiskup przyjął godność Patrona Honorowego bydgoskiego Towarzystwa.  Po mszy, w sali W. Łochowskiego odbyło się spotkanie  przy herbacie, kawie i wielkim torcie – tryptyku  z logo księdza arcybiskupa, Towarzystwa oraz herbem miasta. To piękny, bezinteresowny gest znanego cukiernika z Brzozy i Bydgoszczy – Mariana Bobkowskiego. 

     Główna uroczystość jubileuszowa odbyła się 1 grudnia 2003 roku. Zbiegła się ona z V Bydgoskim Koncertem dla  Członków, Przyjaciół i Sympatyków TMMB i uhonorowaniem instytucji i osób zasłużonych dla miasta.  

    Zebrani wysłuchali arcydzieł muzyki światowej (Bach - Gounod – "Ave Maria", G.F. Haendel – Largo z opery  „Xerxes”, W.A. Mozart – „Agnus Dei” z Mszy Koronacyjnej, F. Schubert – „Ave Maria”, F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie", Sanctus", Benedictus", Agnus dei"), C. Franck – Panis Angelicus", F. Nowowiejski – Psalm 136 „Ojczyzna”). Z Orkiestrą Symfoniczną  bydgoskiej Akademii Muzycznej pod dyrekcją Henryka Wierzchonia wystąpiły chóry Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (przygotowanie ks. Mariusz Klimek), Akademii Medycznej  im. Ludwika Rydygiera  w Bydgoszczy (przygotowanie prof. Janusz Stanecki), Kameralny Akademii Muzycznej  im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy  (przygotowanie Elżbieta Wtorkowska) oraz  soliści z

Wydziału Wokalno-Aktorskiego AM w Bydgoszczy:

zdjecie_16.jpg (128077 bytes)

Koncert z okazji 170-lecia Towarzystwa Upiększania Miasta Bydgoszczy i 80-lecia TMMB w Filharmonii Pomorskiej 

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

Hanna Kwiatkowska, Anna Niemiec, Monika  Świostek, Justyna Jedynak, Jarosław Wewióra, Szymon Szetela i Łukasz Rynkowski. Z wypełnionej po brzegi estrady Filharmonii Pomorskiej popłynęła głęboko patriotyczna i religijna muzyka, a profesjonalizm młodych wykonawców nagrodzono rzęsistymi brawami. Podczas uroczystości, którą zaszczycili swoją obecnością bydgoscy parlamentarzyści, posłanka Anna Bańkowska odczytała  list gratulacyjny od prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. „Dzisiaj – napisał Prezydent – Wasze środowisko, skupione w tej najstarszej  organizacji społecznej w regionie, daje wspaniały przykład  obywatelskiego zaangażowania. Wiem, że występujecie Państwo  z wieloma inicjatywami popularyzującymi  historię i tradycję  miasta, a także akcentującymi współczesne  wyzwania. TMMB znane jest też  ze swojej bogatej działalności edytorskiej. Pragnę gorąco podziękować Państwu za wszystko, co robicie dla swojego miasta i regionu, dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla Rzeczypospolitej”. Na TMMB posypały się laury.  Medal Senatu „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem” przekazała  senator Dorota Kempka,  a Romuald Kosieniak  – Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski uhonorowano prezesa TMMB Jerzego Derendę. Odznaczenia państwowe przyznano też działaczom Zrzeszenia Handlu i Usług współpracującego  z TMMB. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał  Lech Dąbrowski, Złoty Krzyż Zasługi Małgorzata Gęsikowska – prezes Zrzeszenia, Srebrny – Piotr Holka,  a Brązowe Krzyże Zasługi Barbara Kamińska i Iwona Pełka. Odznaki Zasłużonego Działacza Kultury przyznano: Oldze Brysiak, Andrzejowi  Boguckiemu, Barbarze Gogol-Drożniakiewicz, Włodzimierzowi Jastrzębskiemu i Jerzemu Stróżykowi. Dyplomy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego otrzymali: Andrzej Chrapkowski, Maria Ćwiklińska, Roman Dembek, Lucjan Dolata, Maria Senska, Stanisław Jakubowski  i Ludwika Szymańska. Dyplomy Prezydenta Bydgoszczy:  Krystyna Babiak, Henryk Balicki, Teresa Borczon, Elżbieta Dygaszewicz, Krystyna Gawek, Irena Horbulewicz, Janusz Kutta, Artur Lemański, Lech Łbik, Janina Moska, Zdzisław Mrozek, Barbara Mussolf, Stanisław Sitarek, Jolanta Sowińska i Henryk Waźbiński. Wiesława Tomasik-Wyszyńska, kujawsko-pomorski kurator  oświaty,  za krzewienie umiłowania „małej Ojczyzny” to jest  Bydgoszczy i regionu,  wyróżniła specjalnymi dyplomami  nauczycielki – opiekunki szkolnych kół TMMB: Ewę Kępę, Stefanię Modrzejewską, Renatę Błaszczyk  Annę Gorlewską, Jolantę Gładkowską, Teresę Różycką, Bożenę Durę  i  Marlenę Matułę.

    Parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich  oraz najwierniejsi sprzymierzeńcy Stowarzyszania otrzymali  piękne ozdobne medale 80-lecia TMMB zaprojektowane przez art. plastyka Jerzego Stróżyka i wykonane przez firmę FHU Logo.  

zdjecie_31.jpg (152687 bytes)

 

Medal TMMB otrzymuje prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz 

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

 

zdjecie_17b.jpg (116758 bytes)

 

Jubileuszowy medal TMMB  

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

    Po koncercie  w foyer Filharmonii Pomorskiej odbyło się spotkanie przy szampanie i poczęstunku przygotowanym przez Spółdzielnię Gastronomiczną „Społem” przy pomocy m.in. cukierników Andrzeja Szymańskiego i Mariana Bobkowskiego, Zrzeszenia Handlu i Usług oraz „Renexu”. Przyjęto nowych członków TMMB, m.in. prezesa Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ryszarda Kocieniewskiego. Gorącymi brawami podziękowano  za dotychczasową działalność obchodzącemu swoje 80 urodziny akurat w roku jubileuszu TMMB, Włodzimierzowi Kałdowskiemu obecnie mieszkańcowi Wrocławia, a także Edmundowi Czajkowskiemu z ponad 30-letnim stażem 

w szeregach Towarzystwa. Wielu długoletnich ofiarnych działaczy  otrzymało pamiątkowe dyplomy wydrukowane w zaprzyjaźnionej z Towarzystwem Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Były chwile wspomnień i wzruszeń, odżyły dawne przyjaźnie. Wielka rodzina TMMB przeżyła  piękny jubileusz.

    Ostatnim akordem  jubileuszowych obchodów tak 170-lecia  Towarzystwa Upiększania Miasta Bydgoszczy i Okolic jak 80-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy było tradycyjne już spotkanie opłatkowe w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza  w dniu 29 grudnia 2003 roku.
     Najpiękniejsze kolędy polskie zaśpiewał  chór mieszany pod nazwą „Cantus Cordis”  działający w parafii  p.w. Świętej Jadwigi w Bydgoszczy, nad którym pieczę sprawuje prof. Wojciech Pospiech, a dyrygowała  Anna Goltz. W niejednym oku pojawiły się łzy...

    W części oficjalnej  Romuald Kosieniak, wojewoda kujawsko-pomorski, udekorował  Złotymi Krzyżami Zasługi: ks. prałata Romualda Biniaka, członka Zarządu TMMB,  Ewę Puls – niezmordowaną krzewicielkę wiedzy o regionie wśród młodzieży i Krystynę Bacciarelli, przewodniczącą Sekcji Wydawniczej, która z pełnym poświęceniem redaguje  „Kalendarz Bydgoski”. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymali: Marek Romaniuk, pomysłodawca cieszących się wielką popularnością odczytów o Bydgoszczy, Urszula Kieller - pedagog, członek Zarządu, Olechna Wojtecka - czuwająca dzielnie nad przebiegiem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” oraz Bożena Dorszewska – kierowniczka biura  TMMB. Były życzenia złożone całemu Towarzystwu przez wicemarszałka  Urzędu Marszałkowskiego Jana Szopińskiego

i I zastępcę prezydenta Bydgoszczy Macieja Obremskiego.

   W holu obok sali sesyjnej ratusza  ks. R. Biniak  odczytał fragment Pisma świętego o  narodzinach Jezusa Chrystusa, 

a następnie wygłosił posłanie duszpasterskie zachęcając do nieustawania w pracy na rzecz miasta.  

 Sesja o Towarzystwie  

    Niewiele społecznych stowarzyszeń w kraju może poszczycić się tak bogatym rodowodem jak Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wszak swymi korzeniami sięga  1832 roku, kiedy to  bydgoszczanie  jeszcze za czasów zaboru pruskiego powołali do życia Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy.  Przetrwało ono do 1898 roku. 

W 1923 roku powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z polskim rodowodem.

   Z okazji jubileuszu 170-lecia Towarzystwa jednoczącego bydgoszczan oraz 80-lecia TMMB  w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza w dniu 25 października 2003 roku odbyła się sesja popularnonaukowa  pod nazwą „Oddani swemu miastu”, przygotowana pod kierunkiem dra Marka Romaniuka, przy życzliwym wsparciu prof. Włodzimierza Jastrzębskiego. Referaty wygłosili: Elżbieta Nowikiewicz  „Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy w latach 1832-1898”, Krzysztof Osiński  „Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy w latach 1923-1929”,  Marek Romaniuk „Podstawowe kierunki  działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w latach 1945-1997”, Jerzy Derenda – „Dzień dzisiejszy i nadzieje Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (1999-2003)” i Ewa Puls „Program ‹Bydgoszcz moja mała Ojczyzna› jako efekt badań  nad wielkim konkursem Wiedzy o Bydgoszczy (2000-2003)”.  

   Uczestnicy sesji  udali się zabytkowym autobusem  Sekcji Komunikacji TMMB prowadzonym przez jej przewodniczącego Artura Lemańskiego na uroczysty obiad w parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, której proboszczem jest ks. prałat Romuald Biniak. Wysłuchali koncertu w wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej – Karola Malinowskiego i Karola Kosika,  a następnie zwiedzili Sanktuarium Nowych Męczenników w kościele, a także  eksponaty przypominające wizytę papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy.  

Przeprowadzka  

    Po latach starań   Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy doczekało się  nowej

zdjecie_18.jpg (49424 bytes)

 

Artysta plastyk Jerzy Stróżyk  przy odnawianiu  sgraffito z rycinami dawnej Bydgoszczy

 

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

 siedziby.  

     Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz  2 kwietnia 2003 roku podjął decyzję o użyczeniu nam części pomieszczeń (parter, I, II piętro i współużytkowanie  salki konferencyjnej) przy ul. Jezuickiej 4, gdzie na I piętrze ma swoją siedzibę Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

    Pomieszczenia były jednak mocno zaniedbane:  odpadające tynki, zniszczone parkiety, niekompletne instalacje.  Dzięki życzliwości firm wspierających  nasze Stowarzyszenie, a zwłaszcza  „Bellerdruku” kierowanego przez  Zbigniewa Bellera,  wielkiego przyjaciela Bydgoszczy, udało się całe pomieszczenie wyremontować, a nawet wstawić nowe meble. 

 

    Artysta plastyk Jerzy Stróżyk odnowił sgraffito  z rycinami dawnej Bydgoszczy zdobiące biuro Towarzystwa. Jak zawsze życzliwy „Slican” dopomógł w założeniu instalacji  telefonicznej. Do nowej siedziby wprowadziliśmy się dokładnie  25 września 2003 roku.

  Nowa elewacja przy ul. Długiej    

    Przyzwyczaili się już wszyscy do naszego  sklepu z bydgostianami przy ul. Długiej 15, który sprzedaje pamiątki z naszego miasta.  Elewacja frontowa znajdowała się jednak w fatalnym stanie: brudna z odpadającym tynkiem. Nasze starania doprowadziły do jej odnowienia według projektu art. plastyka Jerzego Stróżyka zatwierdzonego przez  Hannę Jaskólską-Popek, miejskiego konserwatora zabytków. Prace wykonało bezinteresownie  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „Inter-Fet” Spółka z o.o.  z ul. Wojska Polskiego  we współpracy  z Biurem ISPO Polska Spółka  z o.o. przy ul. Gajowej. Przyjemnie popatrzeć

i wejść do sklepiku.  

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  

    16 stycznia 2004 roku w auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na wniosek Zarządu  tytuły honorowych członków  naszego Stowarzyszenia Walne Zebranie przyznało zasłużonym działaczom: Włodzimierzowi Kałdowskiemu,  miłośnikowi miasta, organizatorowi licznych wystaw fotograficznych o Bydgoszczy,  Kazimierzowi Józefczykowi, niesłychanie zasłużonemu dla Towarzystwa długoletniemu przewodniczącemu Sekcji Urbanistyczno-Architektonicznej (zmarł  w końcu maja, pogrzeb odbył się 2 czerwca 2004 roku) i Ludwice Szymańskiej, od wielu lat przewodniczącej sekcji ekonomicznej. Po ukonstytuowaniu się nowych władz i dyskusji przyjęto  główne kierunki działania na nową kadencję, to jest lata 2004-2007. Są to m.in. odbudowa kół terenowych w mieście, utworzenie sekcji polonijnej, zacieśnienie współpracy  z radami osiedli, bydgoskim przedsiębiorcami i handlowcami i odbudowa budynku przy ul. Mennica 4 z przeznaczeniem na siedzibę TMMB.  

 Wkład w dzieło krzewienia kultury muzycznej  

    22 kwietnia 2004 roku w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbyła się VIII Ogólnopolska  Sesja Naukowa z cyklu  „Muzyka i życie muzyczne  Pomorza i Kujaw. Instytucje i Stowarzyszenia” zorganizowana w Pracowni  Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw  Katedry Teorii  Muzyki i Kompozycji. Wśród  22 referatów znalazł się także jeden poświęcony krzewieniu kultury muzycznej przez nasze Stowarzyszenie. Anna Szarapka, pedagog z Zespołu Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina, wygłosiła referat pt. „Działalność muzyczna  Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy  (1923-2003)”. Przeprowadzone przez autorkę badania wykazują, jak znaczący wkład w dzieło  rozwoju muzyki miało w naszym regionie TMMB zwłaszcza w okresie  „Dni Bydgoszczy”  oraz podczas ostatnich cyklicznych koncertów dla bydgoszczan.               

 Przed remontem ul. Jezuickiej 4    

     W złym stanie znajduje się elewacja  budynku przy ul. Jezuickiej 4, w którym mieści się BTN i Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Z naszej inicjatywy powstał projekt odnowienia elewacji według pomysłu J. Stróżyka. Na ten cel  otrzymaliśmy część środków z puli Miejskiego Konserwatora Zabytków. Swego wsparcia udzielił też ADM. Prace zostały wykonane w II połowie 2004 roku przez bydgoski „Kontbud”. W samym sercu miasta przybyła  jeszcze jedna ładna elewacja.  

 Laury dla artystów  

    Dorocznym zwyczajem z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przyznało artystom „Laury Grzymały” za najciekawsze role drugiego planu na scenie Teatru Polskiego. W sezonie 2003-2004  otrzymali je:  Małgorzata Trofimiuk  (Anka w sztuce Vaclava  Ctvrtka „Przygody rozbójnika Rumcajsa” oraz Wojciech Kalwat  (Cheval  w sztuce F. Vebera  „Kolacja dla głupca” i Pheres  w sztuce A. Sautera i B. Studlara „I. Znaczy inna”. Laury podczas uroczystego spektaklu  „Ryszarda III” wręczył nagrodzonym artystom prezes TMMB Jerzy Derenda.  

Encyklopedia Bydgoszczy  

     W lutym 2004 roku ruszyły przygotowania do wydania przez Towarzystwo Miłośników

zdjecia_19.jpg (42432 bytes)

Prof. Włodzimierz Jastrzębski i prezes Jerzy Derenda podczas omawiania konspektu „Encyklopedii Bydgoskiej” 

 

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

 Miasta Bydgoszczy  unikatowej Encyklopedii Bydgoszczy. Do tej pory podobne wydawnictwa w kraju mają  jedynie Warszawa i Kraków. Na czele zespołu redakcyjnego  stanął prof. Włodzimierz Jastrzębski z Uniwersytetu  Kazimierza Wielkiego mający do pomocy wiceprzewodniczących  prof. Jacka Woźnego, red. Jerzego Derendę i sekretarza mgr Danutę Wróbel oraz 22 redaktorów działów. Prace potrwają ponad 2 lata. 

   „Encyklopedia Bydgoszczy”  w jednym tomie  będzie zawierać  prawie  tysiąc stron, ponad 3 tysiące haseł, wiele zdjęć, tabel i wykresów. Już dziś zainteresowanie wydawnictwem jest w Bydgoszczy ogromne.  

    Do TMMB napływają listy z propozycjami haseł,  tekstów i zdjęć oraz uwagami. Są one przyjmowane i uwzględniane w pracy redakcyjnej zespołu. 

 

Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami  

    Bydgoszcz powitała przystąpienie Polski do Unii Europejskiej  blokiem imprez dla mieszkańców, który trwał trzy dni: od 30 kwietnia  do 3 maja 2004 roku. W porozumieniu z Michałem Sawką, pełnomocnikiem prezydenta, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zorganizowało imprezę „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”.

    Była to  nietypowa wycieczka do skrywanych na co dzień zabytków miasta, a m.in. Biblioteki Bernardynów,  skarbca katedry, dzwonnicy Klarysek, gmachu Poczty Polskiej, Wieży Ciśnień  i najstarszej w mieście  stacji wodociągowej. Zainteresowanie  było ogromne, a bydgoszczanie prosili o powtórzenie wycieczki. Tym razem  już z przejażdżką zabytkowym autobusem TMMB.

            Grali i śpiewali młodzi artyści    

   Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wraz z Komitetem Organizacyjnym,   na którego czele stał  prof. Maciej Drzewiecki było współorganizatorem VIII Festiwalu Młodych Organistów i Wokalistów. Koncerty  odbywały się w dniach od 8 do 22 maja 2004 roku w kościołach Bydgoszczy, Inowrocławia i Koronowa. Były one okazją do zaprezentowania niewątpliwych młodych talentów i wzbudziły duże zainteresowanie w regionie.  

Koncert ze zbiórką  

    Z pełną konsekwencją Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy kontynuuje cykl koncertów dla bydgoszczan. Kolejny VI, odbył się 17 kwietnia 2004 roku w sali Filharmonii Pomorskiej. Zebrani wysłuchali „Polonezów” T. Kościuszki, koncertu F-dur na fagot i orkiestrę  op. 75 oraz  VI Symfonii  h-moll „Patetycznej” op. 74 w wykonaniu  prof. Marii Murawskiej (fortepian), Franka Morellego (USA) – fagot i Orkiestry Symfonicznej  Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  pod dyrekcją Zygmunta Rycherta. Było to jedno z najwspanialszych artystycznych przeżyć bydgoszczan, a  wykonawcy, zwłaszcza wybitny fagocista amerykański,  bisowali kilkakrotnie. Z okazji 30-lecia Akademii Muzycznej i wspaniałej współpracy z TMMB prezes Jerzy Derenda  wręczył rektorowi Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego Jego Magnificencji prof. Jerzemu Kaszubie  specjalny dyplom i kwiaty.

    W foyer odbyło się kameralne spotkanie w gronie przyjaciół i sympatyków TMMB połączone ze sprzedażą dzieł sztuki, m.in. obrazu J. Puciaty, izohelii J. Riegla oraz zbiórka pieniędzy na ratowanie zabytkowego budynku przy ul. Mennica 4, stanowiącego naszą własność.  Zebrano kwotę  około 3.500 złotych. Uzyskane środki przeznaczyliśmy na  prace zabezpieczające budynek już przeprowadzone przez Kontbud".

 Restytucja tablicy J. Piłsudskiego  

    6 czerwca 2004 roku, dokładnie w 83 rocznicę pobytu naczelnika państwa  i pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego na gmachu przy ul. Gdańskiej 92,  Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego statutową powinnością jest od ponad 80 lat troska o  zabytki i tradycję miasta,  odsłoniło  restytuowaną tablicę poświęconą temu wybitnemu Polakowi. Była to patriotyczna uroczystość  z ceremoniałem wojskowym, to jest żołnierskim posterunkiem honorowym,  sygnalistami i trębaczami. Zasłużony dla miasta chór „Hasło”  odśpiewał hymn Polski i wiązankę pieśni patriotycznych, zwłaszcza legionowych. Sylwetkę marszałka osadzoną w realiach tamtych lat  bardzo ciekawie przedstawił   ppłk. rez. Wojciech Zawadzki z Pomorskiego Muzeum Wojskowego.

 

zdjecie_21_p.jpg (135380 bytes)

 

Restytucja tablicy przy ul. Gdańskiej 92 upamiętniającej pobyt marszałka J. Piłsudskiego w Bydgoszczy

proszę kliknąć na obrazek aby go powiększyć

   Tablicę odsłonił  Romuald Kosieniak, wojewoda kujawsko-pomorski w asyście wiceprezydent Bydgoszczy Lidii Wilniewczyc, a poświęcił ją  dziekan POW ks. prałat ppłk. Józef Kubalewski. Były wystąpienia gości i składanie kwiatów pod tablicą przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz, w tym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz  prawnuczki prezydenta J. Maciaszka:  Kamilę Nartowicz i Monikę Plejewską. Na tablicy zaprojektowanej przez art. plastyka Jerzego Stróżyka i odlanej ze szczerego brązu przez  Casting K.S. Poland Spółka z o.o., widnieje napis: „Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski w tym domu był gościem  Prezydenta  Bydgoszczy adw. Jana Maciaszka w dniach 6 i 7 czerwca  1921 r.”. W prawym narożniku dopisek: „Tablica ufundowana w 1937 roku, zniszczona przez Niemców  w 1939 roku, restytuowana w 2004 roku przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy” oraz logo naszego Stowarzyszenia.
   W ten sposób uwieńczone zostały sukcesem starania mieszkanki bloku przy ul. Gdańskiej 92 Barbary Jankowskiej, Jana Góreckiego prezesa  Zrzeszenia Transportu – właściciela budynku oraz naszego Stowarzyszenia o powrót tablicy.  

 

 

„Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

 
 
 

  Trwa konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, nad którym patronat sprawuje redakcja „Expressu Bydgoskiego”.  

  W ubiegłorocznym wydaniu uczestniczyło blisko 600 właścicieli przydomowych ogródków i balkonów. Nasze miasto stało się znów piękne aż do późnej jesieni. Właścicieli wyróżniających się  balkonów i ogródków honorowano podczas spotkań osiedlowych. Najlepsi z najlepszych - blisko 50 osób - zostało zaproszonych do sali sesyjnej ratusza, gdzie wysłuchali arcyciekawej prelekcji  dr Ewy Krasickiej-Korczyńskiej na temat  pożytecznej roli jaką w przyrodzie odgrywają niektóre chwasty. 

   Nagrody, w tym  książki o kwiatach i zieleni, a także  iglaki, wręczał prezes TMMB Jerzy Derenda. Kolejny konkurs  trwa.

 

 

 


  Konkursy wiedzy o Bydgoszczy  

    5 rok realizowany jest   Program „Bydgoszcz moja mała Ojczyzna” prowadzony przez pracownika naukowego Akademii Bydgoskiej mgr Ewę Puls. Wyrasta on w oparciu  o  badania naukowe prowadzone przez autorkę nad Wielkim Konkursem Wiedzy  o Bydgoszczy.

    Młodzież klas IV szkół podstawowych  w liczbie blisko 150 osób  zdobyła odznakę „Poznajemy Bydgoszcz”. Chłopcy i dziewczęta m.in. uczestnicząc w wycieczkach po mieście, musieli zdać pomyślnie sprawdzian  z gry edukacyjnej. Klasy V  zdobywały brązową odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Warunkiem było przygotowanie tzw. map mentalnych „Moje związki z Bydgoszczą” i rozpoznawanie  miasta  na zdjęciach. Odznakę zdobyło blisko 100 osób. Klasy VI  reprezentowane przez 117 osób  ubiegały się o  srebrne odznaki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Po teście sprawdzającym  w Instytucie Historii Akademii Bydgoskiej, w którym warunkiem było zdobycie minimum 75 proc. punktów  odznaki przypadły w udziale   43 osobom. 15 najlepszych z 5 szkół  wzięło udział w  konkursie „ABC wiedzy o Bydgoszczy” w Pałacu Młodzieży. Triumfowała SP nr 56. Do gimnazjalistów kierowany był konkurs o złotą odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Wystartowało 88 osób,  a odznakę zdobyło 45. Pięć  najlepszych zespołów  zakwalifikowało się do  Konkursu Wiedzy o Bydgoszczy i Regionie. Wygrała drużyna Gimnazjum nr 9.

    Autorka programu mgr Ewa Puls nosi się z zamiarem wprowadzenia  zmian w realizacji konkursów. Polegać będą one m.in. na pobudzeniu aktywności ich uczestników.

Współpraca ze stowarzyszeniami  

    TMMB nawiązuje współpracę z  kolejnymi stowarzyszeniami działającymi w Bydgoszczy i regionie.  25 czerwca 2004 roku odbyło się spotkanie naszego zarządu z Zarządem  Oddziału Wojewódzkiego  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników  Ogrodnictwa w Bydgoszczy, z 47-letnim rodowodem. Zawarte porozumienie  zmierza do wspólnej troski o bydgoskie skwery i zieleńce, objęcia  konkursem  „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”  tzw. architekturę krajobrazu, przygotowanie specjalnego memoriału  o stanie  zieleni miejskiej i wskazanie dróg poprawy, także wyraźne wzmocnienie instytucji Ogrodnika Miejskiego. Uczestniczący w spotkaniu prezes Stowarzyszenia  Ryszard Pukszto, wiceprezes Andrzej Grzegorzewski i  członek Zarządu Henryk Kołcon przystali na propozycję prezesa TMMB Jerzego Derendy, by ratowaniu bydgoskiej zieleni poświęcić więcej  uwagi w bydgoskich mediach. 
Nawiązaliśmy również współpracę  ze Stowarzyszeniem  na rzecz  Rozwoju Powiatu Bydgoskiego. Chcemy wspólnie krzewić  umiłowanie  Bydgoszczy i  powiatu.   

 Projektant krajobrazu i serc 


    Kazimierz Józefczyk zmarł w końcu maja 2004 roku. Pogrzeb odbył się 2 czerwca na cmentarzu przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy. Nie zdążyliśmy już wręczyć Kazimierzowi Józefczykowi tytułu Honorowego Członka przyznanego przez ostatnie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

    W naszej pamięci Kazimierz Józefczyk pozostał jako niezastąpiony przewodniczący Sekcji Urbanistyczno-Architektonicznej TMMB, który w tworzonych przez siebie memoriałach walczył o wizerunek Bydgoszczy godny metropolii regionu.

    Urodził się 27 listopada 1921 roku w Krakowie. W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł inż. arch. mgr nauk technicznych. Od 1951 roku pracował w Bydgoszczy. W uznaniu zasług w 1965 roku w ramach stypendium ONZ wyjechał na 1,5-roczny staż do Austrii i krajów skandynawskich. W marcu 1967 roku, na wniosek przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej  i Turystyki został kierownikiem Pracowni Polski Północnej Zakładu Zagospodarowania Turystycznego. W latach 1971 do 1981 pracował w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego jako kierownik zespołu - generalny projektant do spraw turystyki i wypoczynku i kierownik Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej. Od 15 września do 31 grudnia 1973 roku czuwał  nad realizacją i wdrażaniem projektu Leśnego Parku w Bydgoszczy. Był generalnym projektantem osiedli: Janikowo, Piechcin, Pakość i Barcin – w ramach kompleksu Janikowskiego Przemysłu Sodowego. Po przepracowaniu blisko 41 lat przeszedł na emeryturę. Wielokrotnie nagradzany m.in. nagrodami resortowymi.

    Nadzwyczaj ofiarnie działał w TMMB, do którego wstąpił  14 grudnia 1971 roku. W latach 1994 – 1998 był członkiem Zarządu Towarzystwa, od 1994 roku kierował Sekcją Urbanistyczno-Architektoniczną. Sposobem bycia ujmował każdego, potrafił  wyzwalać pokłady społecznej działalności.

 Jerzy Stróżyk nie żyje
(27 listopada 1950−19 lipca 2004) 

     To nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych. Luki jaka pozostaje po Jurku Stróżyku nie wypełni nikt. Bydgoszczy zabraknie jego wszechstronnego talentu i niezwykłej intuicji twórczej, Towarzystwu Miłośników Miasta Bydgoszczy - niekwestionowanego autorytetu w sprawach artystycznych.

    Jurek kochał Bydgoszcz. Dlatego tak chętnie rzucił się w wir pracy społecznej w Towarzystwie Miłośników Miasta Bydgoszczy. Był członkiem Prezydium i Zarządu Towarzystwa, był artystą, który służył nam w każdej potrzebie. Twórcą wybitnie utalentowanym i wszechstronnym. W jednej osobie malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, ilustratorem, autorem rozmaitych projektów plastycznych i scenografii.

    To Jurek stworzył całą symbolikę Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Zaprojektował sztandar Stowarzyszenia, który towarzyszył mu podczas drogi na miejsce wiecznego spoczynku. Wymyślił logo, w którym herb Bydgoszczy zastępuje otwarte serce, zaproponował jedyne w swym rodzaju odznaki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy” i jubileuszowy medal TMMB. Trudno sobie wyobrazić wydawnictwa o Bydgoszczy bez jego profesjonalnych, dopracowanych w każdym calu projektów plastycznych i ilustracji. W każdą swoją pracę wkładał maksimum talentu, umiejętności i wiedzy. Tworzył w samotności, a w dążeniu do doskonałości stawiał wobec sobie bezwzględne wymogi.

   Ostatnią pracę jaką wykonał, już trawiony chorobą, była restytuowana tablica upamiętniająca pobyt  marszałka Polski Józefa Piłsudskiego przy ul. Gdańskiej 92 w Bydgoszczy. Spieszył się, by dokończyć wszystkie tętniące życiem barwne ilustracje do książki „Bydgoskie legendy i przypowieści”. Nie do końca zdążył… 

    Był przy tym Jurek Stróżyk człowiekiem bardzo skromnym, nigdy nie zabiegał o splendory, nie potrafił upominać się o swoje zasługi. A kiedy robili to inni, miał pełno skrupułów. Zawsze spieszył z pomocą innym. Emanowało od niego  ciepło pozwalające ludziom zapomnieć o troskach, o bólu i cierpieniu, którego sam doświadczył w ostatnich dniach swego życia. 

   Niechaj Ci, drogi Jurku - bo co do tego, że nas słyszysz jesteśmy absolutnie pewni - towarzyszy niebiańska muzyka Bacha, w Twoim ukochanym Łeknie.

 Odszedł przewodniczący

     30 sierpnia 2004 roku zmarł Antoni Koczorowski, jeden z najbardziej zasłużonych bydgoszczan, szwederowiak z ulic: Strzeleckiej i Gołębiej, działacz społeczny i samorządowy, długoletni przewodniczący Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.

    Przyszedł na świat w  rodzinie  o patriotycznych tradycjach. W rodzinie, w której cały czas żywa jest pamięć o jego stryju  mjr. Kazimierzu  Koczorowskim, który w  stopniu kapitana dowodził jednym z frontów Powstania Wielkopolskiego,  wykładowcy  krakowskiej szkoły kadetów, członku kadry dowódczej 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Bydgoszczy.

     Antoni Koczorowski był żołnierzem 474 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, uczestniczył w wojnie wyzwoleńczej z niemieckim okupantem, a w czasach pokoju życie swe oddał rzemiosłu. Prowadził własny warsztat dziewiarski przy ul. Gołębiej, był prezesem spółdzielni „Dziewiarz”, z ramienia Stronnictwa Demokratycznego -  radnym, wiceprzewodniczącym Prezydium MRN. Spółdzielcy darzyli go całkowitym zaufaniem za uczciwość i bezkompromisowość  w dążeniu do prawdy.

     Z autentyczną pasją oddawał się pracy społecznej. W spółdzielczości był starszym cechu branży włókienniczej, przewodniczącym Rady Nadzorczej  Pomocniczej Spółdzielni Włókienniczej, jednoczącej wszystkie zakłady tej branży. W 1957 roku współtworzył oddział  Polskiego  Komitetu Pomocy Społecznej. Był przewodniczącym ZM PKPS, ZM TPD oraz Związku Kombatantów Polskich w Bydgoszczy.  W latach 1958-1968 pełnił obowiązki  przewodniczącego Zarządu TMMB.

  Przygotowania nowego statutu  

     Trwają przygotowania do opracowania poprawionego statutu TMMB opartego o nowe akty prawne, w tym zwłaszcza o ustawę o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.  Nowy statut zostanie zatwierdzony podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków  naszego Stowarzyszenia 27 września o godz. 17.00 w sali koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Staszica 3 w Bydgoszczy.