Zapraszamy na wykłady Wszechnicy Bydgoskiej

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykłady w roku szkolnym 2012/2013.

Spotkania  odbywać  się  będą  w  sali  im. Wojciecha Łochowskiego przy  ul.  Jezuickiej  2 o godz. 17.00 wg załączonego „Planu wykładów”.

 

Wykłady Wszechnicy Bydgoskiej

na 2012/2013 rok

 

1. 27 września 2012 r. - Zdzisław Biegański, Polacy i Żydzi w Bydgoszczy 1920-1939,         

2. 25 października 2012 r. - Tomasz Kawski, Bydgoscy Żydzi po II wojnie światowej,                    

3. 29 listopada 2012 r. - Jacek Lindner, Bydgoszcz w Internecie,                                                

4. 31 stycznia 2013 r. - Monika Opioła-Cegiełka, Powstanie styczniowe w Bydgoszczy,    

5. 28 lutego 2013 r. - Agnieszka Wysocka, Historia i architektura kościoła p.w. św. Trójcy w Bydgoszczy,                                                                                                                   

6. 28 marca 2013 r. - Elżbieta Dygaszewicz, Z dziejów Kanału Bydgoskiego,                            

7. 25 kwietnia 2013 r. - Marek Romaniuk, Bydgoska „wieża Bismarcka”,                                 

8. 30 maja 2013 r. - Barbara Chojnacka, M.A. Piotrowski  - 200 lecie urodzin