Sekcja Młodzieżowa

Przewodnicząca Ewa Puls


Główne cele:
1. Organizowanie konkursów wiedzy o Bydgoszczy dla dzieci i młodzieży szkolnej.


2. Ustalanie patronów do sprawowania społecznej opieki nad pomnikami, tablicami i
    grobami zasłużonych osób dla historii miasta i kraju.


3. Organizowanie konkursów wiedzy o wydawnictwach własnych Towarzystwa.


W Sekcji Młodzieżowej

zdjecie_05.jpg (81294 bytes)
Ewa Puls, przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej

proszę kliknąć na obrazek aby powiększyć


   Ewa Puls – rodowita bydgoszczanka, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Ukończyła historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczała historii w bydgoskich szkołach, najpierw podstawowych, potem średnich. Obecnie asystentka w Zakładzie Dydaktyki Historii 

i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ewa Puls jest członkiem Zarządu i przewodniczącą Sekcji Młodzieżowej TMMB.

   Ewa Puls jako przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej od początku postawiła na pracę z dziećmi 

i młodzieżą, w tym zwłaszcza na popularyzację miasta i regionu.  W latach 1993-1996 kierowała Wielkim Konkursem Wiedzy o Bydgoszczy dla młodzieży szkół podstawowych i średnich zaproponowanym przez red. Jerzego Derendę, organizowanym pod patronatem bydgoskiego środowiska naukowego. W 1995 roku zainicjowała tworzenie Szkolnych Kół Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Dziś jest ich blisko 40 i grupują około 

1 tysiąca uczennic i uczniów.
W 1998 roku Sekcja Młodzieżowa była gospodarzem IV Krajowego Spotkania Młodych Miłośników Starych Miast z siedzibą w Krakowie. W ramach tej imprezy odbył się konkurs heraldyczny „Herby naszych miast” pod patronatem Instytutu Historii 

i Archiwistyki UMK w Toruniu. Uczestnicy zwiedzili najpiękniejsze zabytki w regionie. Pierwszy raz absolwenci warsztatów historycznych, którzy dopiero co zdobyli tytuły młodych przewodników po grodzie nad Brdą i Wisłą, oprowadzali swoich kolegów z 14 miast w Polsce. 


„Bydgoszcz moja mała Ojczyzna”


   W 1999 roku opracowała program „Bydgoszcz moja mała Ojczyzna” będący plonem badań naukowych nad Wielkim Konkursem Wiedzy o Bydgoszczy jako sposobem kształtowania lokalnej świadomości historycznej. Ten unikatowy w kraju program jest konsekwentnie wdrażany od 2000 roku i pomaga szkołom w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie”.
W ramach tego programu uczniowie zdobywają odznaki „Poznajemy Bydgoszcz”, „Młody Przyjaciel Bydgoszczy” oraz tytuł Młodego Przewodnika po grodzie nad Brdą 

i Wisłą. Warunkiem jest uczestnictwo w projektach edukacyjnych, prelekcjach, tzw. biesiadach historycznych, „Biegach Bydgosta”, grach dydaktycznych, wycieczkach, przygotowywanie map mentalnych „Moje związki z Bydgoszczą”, folderów, a na koniec zdanie testu wiedzy o historii, zabytkach i współczesności miasta. Najlepsi walczą 

o palmę pierwszeństwa w międzyszkolnych drużynowych konkursach „ABC wiedzy 

o Bydgoszczy” oraz „Wiedzy o Bydgoszczy i regionie”.


Współpraca z historykami 


   Sekcja Młodzieżowa współpracuje z Sekcją Historyczną Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy i Komisją Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Warszawie.