Sekcja Organizacyjna

Główne cele:


1. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do kulturalnego rozwoju miasta poprzez
    organizowanie konkursów i imprez środowiskowych.


2. Włączanie się do organizowanych przez inne jednostki różnego rodzaju imprez
    kulturalnych, tematycznie związanych z miastem.


3. Rozwijanie współpracy z innymi jednostkami działalności kulturalnej na terenie
    miasta, kraju i za granicą.


4. Werbowanie nowych członków indywidualnych i wspierających.


5. Powoływanie i koordynowanie prac kół terenowych w poszczególnych dzielnicach
    miasta.