Szkolne koła TMMB

                               Adres                                                        Opiekun

 

1.  Gimnazjum nr 13  Szkoła Podstawowa nr 49

85-805 Bydgoszcz, ul. K.K. Baczyńskiego 5

tel. 361 02 51                                                                 Hanna Jankowiak

 

2.  Szkoła Podstawowa nr 67

85-790 Bydgoszcz, ul. M. Kromera 11

tel. 344 38 38                                                                  Sylwia Walenciak

 

3.  Zespół Szkół Spożywczych

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174

tel. 361 08 39                                                                 Anna Imbiorkiewicz

 

4.  Gimnazjum nr 9

85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 94

tel.  375 85 40                                                                  Renata Błaszczyk

 

5.  Gimnazjum nr 32

85-435 Bydgoszcz, ul. Sardynkowa 7

tel. 372 24 83                                                                  Joanna Kasprzycka

 

6.  Szkoła Podstawowa nr 19

85-775 Bydgoszcz, ul. Kapliczna 7                                      Andrzej Kowalewski

tel. 343 67 01                                                                  

 

7.  Gimnazjum nr 26

85-222 Bydgoszcz, ul. A. Czartoryskiego 18

tel. 322 474 12, 322 22 30                                           Elżbieta Wiśniewska-Kunter

 

8.  Gimnazjum nr 52

85-650 Bydgoszcz, ul. Cicha 59

tel. 341 34 48                                                                  Jerzy Bartelak

 

9.  Szkoła Podstawowa nr 56

im. Arkadego Fiedlera

85-1474 Bydgoszcz, ul. Bośniacka 3

tel. 371 28 10                                                                 Anna Gorlewska

 

10. Gimnazjum nr 34

85-391 Bydgoszcz, ul. Nakielska 273

tel. 379 68 99                                                             Ewa Jędrzejczak-Taranek

 

11. Gimnazjum nr 20

85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 30

tel. 371 49 56                                                               Małgorzata Suchomska

 

 

 

12. Szkoła Podstawowa nr 2

85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 30

tel. 322 27 86                                                                   Jolanta Gładkowska

 

13. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2

85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

tel. 344 74 20                                                                    Małgorzata Lewan

 

14. Szkoła Podstawowa nr 64

im. 650-lecia Bydgoszczy

ul. Sardynkowa 7                                                               Marlena Matuła

tel. 372 24 83                                                                    Anna Szymkowiak

 

15. Gimnazjum nr 4

      85-798 Bydgoszcz, ul. Duracza 7

      tel. 343 09 66                                                                   Małgorzata Molęda 

 

16. Gimnazjum nr 38

      85-868 Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11

      tel. 371 13 26                                                                        Ewa Kępa

 

17. I Liceum Ogólnokształcące

im. Cypriana Kamila Norwida

85-004 Bydgoszcz, plac Wolności 9                                    Bożena Cychowska

tel. 322 58 08                                                                    Grażyna Bułatek

 

18. Szkoła Podstawowa nr 10

im. Jana Kochanowskiego

85-235 Bydgoszcz, ul. Śląska 7

tel. 322 57 01                                                                     Piotr Borkowiak    

 

19. Gimnazjum nr 3                                                    

      im. gen. Józefa Hallera

      85-792 Bydgoszcz, ul. Gawędy 5

      tel. 343 05 50                                                                  Bogumiła Bittner

                                                           

20. Szkoła Podstawowa nr 25

85-868 Bydgoszcz, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11

tel. 371 13 26                                                                   Stefania Modrzejewska

 

21. Szkoła Podstawowa nr 38

85-858 Bydgoszcz, ul. Węgierska 11

tel. 363 89 18                                                                    Urszula Myler

 

22. Szkoła Podstawowa nr 15

85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 8

tel. 341 28 11                                                                    Dorota Targosz

 

23. IV Liceum Ogólnokształcące

85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 39

tel. 373 14 65                                                                   Paweł Gąsiorowski

 

24. Gimnazjum nr 16

85-863 Bydgoszcz, ul. Bohaterów Kragujewca 10

tel. 361 25 02                                                                   Bożena Dura

 

25. Szkoła Podstawowa nr 58

85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 53a

tel. 321 08 09                                                                   Iwona Zwirkowska

 

26. Szkoła Podstawowa nr 63

      85-134 Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3

      tel. 340 57 39                                                                 Bożena Głuszczyńska

      tel. pawilon 340 57 26                                                         Barbara Starszak

 

27. Gimnazjum nr 10

      85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 8

      tel. 341 28 11                                                                   Justyna Herwart-Weber

 

28. Szkoła Podstawowa nr 38

      85-858 Bydgoszcz, ul. Węgierska 11

      tel. 363 89 18                                                                   Renata Wardowska

 

29. III Liceum Ogólnokształcące

      im.  Adama Mickiewicza

      85-208 Bydgoszcz, ul. Nowogrodzka 3

      tel. 322 73 09                                                                 Sebastian Malinowski

 

30. Zespół Szkół Odzieżowych

      XVI Liceum Ogólnokształcące

      85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 430

      tel. 343 92 30                                                                     Sławomir Sidor

 

 

31. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

      dla Dzieci i Młodzieży

      Słabo Słyszącej i Niesłyszącej

      85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

      tel. 344 74 20                                                                     Piotr Jezierski

 

32. Szkoła Podstawowa nr 63

      85-134 Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3

      tel. 340 57 39                                                            Małgorzata Goszczyńska

  

33. Zespół Szkół nr 28 Gimnazjum nr 2

      85-792 Bydgoszcz, ul.  M. Kromera 11                      Mirosława Sankowska-Patalon

      tel. 344 18 18                                                                     Danuta Rose

 

34. Szkoła Podstawowa nr 21

      im. J. Korczaka

      85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 30

      tel. 371 49 56                                                                  Jarosław Jamuła

 

36. Szkoła Podstawowa nr 66

       85-796 Bydgoszcz, ul. gen. Z. Berlinga 3                              Grażyna Bojar

       tel. 344 35 85                                                              Jadwiga Kubasiewicz

 

37. Zespół Szkół Gastronomicznych

      im. Jarosława Iwaszkiewicza

      85-065 Bydgoszcz,  ul. Konarskiego 5                            Bożena Furmanowicz

      tel. 349 38 61                                                                  Ewa Karulska

 

38. Szkoła Podstawowa nr 26

      im. R. Traugutta

      85-835 Bydgoszcz, ul. Zacisze 16

      tel. 361 11 14                                                                  Julita Belter

 

39. Szkoła Podstawowa nr 20

      z Oddziałami Integracyjnymi

      im. ks. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego

      85-601 Bydgoszcz, ul. Grabowa 4

      tel. 341 54 96                                                                 Arleta Kempa

 

40. Szkoła Podstawowa nr 66

      85-796 Bydgoszcz, ul. gen. Z. Berlinga 3

      tel. 344 35 85                                                                Zyta Chachowska

 

41. Zespół Szkół nr 12

      im. Jana III Sobieskiego

      Gimnazjum nr 35

      85-323 Bydgoszcz, ul. Stawowa 41

      tel. 373 88 78                                                                Krzysztof  Osiński

    

42. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

      Gimnazjum nr 46

      85-120 Bydgoszcz, ul. Nowodworska 13

      tel. 373 18 38                                                                  Anna Barbachen

 

43. Zespół Szkół nr 16

      Gimnazjum nr 29

      85-405 Bydgoszcz, ul. Koronowska 74

      tel. 327 77 94                                                                  Krzysztof Kunter

 

44. Zespół Szkół nr 11

      85-057 Bydgoszcz, ul. A. Fredry 3

      tel. 322 29 78                                                                 Violetta Wilbrandt
 

45. Szkoła Podstawowa nr 474

     ul. Stawowa 53

     85-323 Bydgoszcz                                                           Małgorzata Grajewska

     tel. 373 25 15                                                               
 

46. Zespół Szkół nr 10

      im. J. Piłsudskiego

      85-092    Bydgoszcz, ul. Karłowicza 2                                 Patrycja Kowalczyk

      tel. 341 32 34