W obronie TVP w Bydgoszczy

      

     

Jesteśmy zaniepokojeni wysuwanymi przez pewne środowiska projektami zmierzającymi do osłabienia Ośrodka TVP w Bydgoszczy.  

W szczególności osłabienie kadrowe, finansowe oraz stworzenie specjalnego stanowiska ds. programowych, które z założenia miałaby piastować osoba spoza Bydgoszczy, ocenić należy jako próbę przejęcia kontroli nad treścią audycji emitowanych przez ten ośrodek TV. Wygląda więc na to, że mamy do czynienia z próbą podporządkowania sobie kolejnej bydgoskiej instytucji.  

Przypominamy, że sytuacja Bydgoskiego Ośrodka Telewizji Polskiej różni się znacząco od sytuacji podobnego ośrodka w województwie lubuskim. Otóż bydgoski ośrodek został powołany już wiele lat przed reformą administracyjną, na skutek pracy oraz przy wykorzystaniu funduszy pochodzących od mieszkańców naszego miasta. 

Przypomnijmy, że Toruń jest już siedzibą m.in. redakcji telewizji TVN i Polsat. Nawiasem mówiąc, nie zawsze obiektywnie lub w ogóle nie informujących o Bydgoszczy.Budowa dwumiasta oznacza współpracę oraz poszanowanie praw i osiągnięć drugiej strony. Próby wysuwania bezpodstawnych roszczeń, podyktowanych chęcią przypodobania się małym grupom, nie służą zgodnej współpracy i zrozumieniu potrzeb drugiej strony. 

Ponawianie tego typu żądań, dotyczących nie tylko telewizji, ale również innych instytucji nie wróży też zgodnej współpracy w przyszłości. Może natomiast stanowić źródło ostrych konfliktów w przyszłości. 

Apelujemy zatem do wszystkich, którym leży na sercu dobro Bydgoszcz o skuteczne przeciwstawienie się tego typu działaniom .