Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w TMMB

Dobiega końca kolejna kadencja Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Niebawem, bo 10 kwietnia o godz. 17.00 w auli Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy 37 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Stowarzyszenia. Wszyscy członkowie zostali powiadomieni listownie o terminie i programie obrad. Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego znajduje się do wglądu w Biurze Zarządu TMMB. Będzie także dostępny w sekretariacie Walnego Zebrania.