Komunikat z kwesty w 2013 roku

 

Kolejny rekord kwesty

w Bydgoszczy 

Dobiegła końca tegoroczna kwesta na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropoli: cmentarza Starofarnego i Nowofarnego organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy życzliwym wsparciu i pomocy bydgoskich mediów, zwłaszcza Telewizji Bydgoszcz, „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, Polskiego Radia PiK, „Gazety Wyborczej” i „Bydgoskiego Portalu Internetowego”. To sprawiło, że kwesta odbiła się szerokim echem nie tylko w Bydgoszczy.

Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie, życzliwość i spontaniczne gesty ofiarności mieszkańców Bydgoszczy. Grosza nie szczędzili właściwie wszyscy odwiedzający groby najbliższych na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym. Często całymi rodzinami. Niektórzy wpłacali po kilkakroć, zdarzały się nawet datki sięgające kilkaset złotych, również w obcej walucie.

W następnym roku kwota z kwesty może być jeszcze większa. A jest to konieczne w związku z potrzebami niszczejących nagrobków i pomników na cmentarzach, które są przecież świadectwem naszej kultury minionych wieków i lat. Dla przykładu na cmentarzu Starofarnym są jeszcze poniszczone grobowce pozbawione tablic, bezimienne, zatarte. Trudno zrozumieć, dlaczego niektóre padły ofiarą bezmyślnej dewastacji na takim cenionym cmentarzu. 

W tegorocznej kweście uczestniczyło blisko 300 osób, w tym znani działacze społeczni, przedstawiciele świata kultury i nauki, dziennikarze, lekarze, politycy. Odstawili na bok swoje funkcje zawodowe i społeczne, kwestowali jako bydgoszczanie. Wielu nie czekając na zaproszenie zgłaszało swoją pomoc. Kolejny raz w bydgoskiej kweście uczestniczyła młodzież bydgoskich szkół podstawowych i średnich, zwłaszcza zgrupowana w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (w sumie 110 osób z opiekunami)   i była bardzo dumna zbierając w śródmieściu datki na ratowanie nekropolii. Życzliwym patronatem objęła tę akcję pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy.

Uwzględniając entuzjazm bydgoszczan padło kilka rekordów cząstkowych i ogólny kwesty. Dla przykładu dzięki pięknej zapowiedzi i plakatom w Filharmonii Pomorskiej uczestnicy także po koncercie ustawiali się w kolejkach do puszek gremialnie wrzucając do nich pieniądze.  A zebrana kwota wyniosła tu ponad 1.650 złotych. W sumie podczas kwesty obejmującej także pozostałe placówki kultury, cmentarze Starofarny, Nowofarny, przy ul. Wiślanej i ul. Kossaka zebrano kwotę ponad 21.500 zł   Tym samym został pobity rekord z 2010 roku, kiedy zebraliśmy  20.789 zł.

Pieniądze te za pośrednictwem służb konserwatorskich zostaną przekazane na ratowanie grobowca Władysława Paciorkiewicza, kaplicy rodziny Hennerów na cmentarzu Starofarnym  a przede wszystkim zabytkowej bramy cmentarza Nowofarnego. Jednocześnie TMMB wystąpi z inicjatywą realizacji kompleksowego plany zagospodarowania cmentarza Starofarnego.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz bydgoskim dziennikarzom, którzy licznie i chętnie włączyli się nie tylko w promowanie kwesty, ale także zbiórkę i pomoc w jej organizacji. Pragniemy podziękować drukarni „Abedik” p. Henryka Balickiego  za bezinteresowny druk naklejek, plakatów i znaczków kwesty, drukarni „Rekpol” za błyskawiczne przygotowanie identyfikatorów  dla kwestujących, Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej TMMB zwłaszcza przewodniczącej dr Iwonie Jastrzębskiej-Puzowskiej z UKW, Bognie Derkowskiej-Kostkowskiej – zastępczyni przewodniczącej sekcji, Sekcji Organizacyjnej  w tym przewodniczącemu Janowi Stopplowi, niezmordowanemu współorganizatorowi Jędrzejowi Majchrzakowi, Beacie Hoffmann-Pohnke, Stanisławowi Krajewskiemu  a także  Sekcji Młodzieżowej TMMB. Ogromny wkład pracy w organizację kwesty wniosła także Jolanta Sowińska, kierowniczka biura Zarządu TMMB.

Dziękujemy również działaczom Rady Osiedla Nowy Fordon, a zwłaszcza przewodniczącemu Janowi Kwiatoniowi, przewodniczącemu Rady Osiedla Szwederowo Bogusławowi Dei, Rady Osiedla Górzyskowo Piotrowi Patynie i Witoldowi Schmidtowi z Rady Osiedla Okole za pomoc w kwestowaniu. 

Społeczny, całkowicie bezinteresowny wkład pracy wielu działaczy sprawił, że organizacja kwesty przez TMMB nie pociągnęła za sobą żadnych kosztów, a zebrane pieniądze w całości  zostały przeznaczone na   wyznaczone cele.