12 maja rusza konkurs "Bydgoszcz w kwiatach i zieleni"

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

zaprasza

do udziału w konkursie

 „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

 

 

Konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” sięga korzeniami 1835 roku.

Dzięki naszemu konkursowi Bydgoszcz już w okresie dwudziestolecia międzywojennego okrzyknięta została jednym z najbardziej zielonych i schludnych miast w kraju.

Tegoroczny konkurs rusza 12 maja.

Udział może wziąć każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy. Zgłoszenia osobiste w wyznaczonych terminach i miejscach, telefoniczne (52 345-44-34) lub listowne (Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) należy składać od 12 maja do 10 czerwca br. Najładniejsze skwery i kwietniki mogą zgłaszać osoby indywidualne, a także szkoły, instytucje i zakłady pracy.

Specjalne komisje ocenią zgłoszone do konkursu ogródki, skwery i balkony w czerwcu i lipcu br., w dwóch kategoriach: 1. ogólne wrażenie ocenianego obiektu, 2. układ kompozycyjny uwzględniający trafność doboru gatunków i odmian. Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody w postaci książek i krzewów ozdobnych.

Dzięki życzliwości i finansowemu wsparciu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy również w tym roku wydawane będą talony (według poniższego harmonogramu) uprawniające do odbioru bezpłatnych sadzonek roślin ozdobnych.  Mogą je otrzymać, podczas osobistego zgłoszenia do konkursu, osoby najniżej uposażone (emeryci, renciści, bezrobotni), których nie stać na zakup sadzonek. Liczba talonów jest ograniczona, wydawanie według kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania puli.

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu

2. Harmonogram przyjmowania zgłoszeń

K O N K U R S 

„Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”

 

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy

2014 rok

Regulamin konkursu

 

1.    Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4,

tel./fax (52) 322-51-96, 345-44-34,

adres do korespondencji: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17,

www.tmmb.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dni urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00-15.00.

 

2.    Współorganizatorzy:

·          Urząd Miasta Bydgoszczy

 

3.    Współpracujący  z organizatorem:

·          Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

·          Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

·          Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          RSM „Jedność”

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa SIM

·          Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”

·          Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa

·          Rady Osiedli

4.    Cel konkursu:

Celem konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” jest zachęcanie mieszkańców do upiększania naszego miasta poprzez tworzenie nowych skwerów, zieleńców, kwietników osiedlowych, ukwiecanie ogródków przydomowych i balkonów oraz troska o estetyczny wygląd Bydgoszczy.

5.    Uczestnicy konkursu:

Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który zgłosi swój balkon, ogródek przydomowy, skwer, zieleniec, kwietnik osiedlowy - w wyznaczonych terminach i miejscach. Najładniejsze skwery i kwietniki mogą też zgłaszać szkoły, instytucje     i zakłady pracy.

W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowych.

6.    Terminarz konkursu:

·          czas trwania konkursu: maj – październik 2014 r., przyjmowanie zgłoszeń do konkursu od 12.05. do 10.06.2014 roku

·          ocena obiektów zielonych 16 czerwca do 31 lipca 2014 r.

·          podsumowanie konkursu i przyznanie nagród wrzesień - październik 2014 r. 

7.    Obszar konkursu:

Obiekty zgłaszane do konkursu powinny znajdować się na terenie miasta Bydgoszczy.

8.    Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu:

Zgłoszenia do konkursu od mieszkańców poszczególnych osiedli będą przyjmowane według następującego harmonogramu:

 

Cały Fordon (bez Tatrzańskiego)

 

Siedziba Rady Osiedla Nowy Fordon

ul. Rupniewskiego 10 p. 122

(budynek BLM)

 

 

wtorek 13.05.2014

godz. 17.00-18.00

 

Tatrzańskie

 

Siedziba Rady Osiedla Tatrzańskiego

LO Tow. Salezjańskiego

ul. Pod Reglami 1

 

 

środa 14.05.2014

godz. 17.00-18.00

 

Błonie

 

 

Siedziba Rady Osiedla Błonie

ul. Broniewskiego 1 (Biblioteka)

 

 

poniedziałek 12.05.2014

godz. 17.00-18.00

 

Okole

 

 

Siedziba Rady Osiedla Okole

ul. Grunwaldzka 35

 

wtorek 13.05.2014

godz. 17.00-18.00

 

Szwederowo, Wzgórze Wolności

 

 

Klub BSM – „ARKA”

Bydgoszcz, ul. M. Konopnickiej 24A

 

 

wtorek 13.05.2014

godz. 16.00-17.00

 

Górzyskowo

 

 

Siedziba Rady Osiedla Górzyskowo

ul. Gnieźnieńska 21

 

 

środa 14.05.2014

godz. 17.00-18.00

 

Piaski, Jachcice

 

 

Siedziba Rady Osiedla Piaski

Bydgoszcz, ul. Drzycimska 7

 

 

wtorek 12.05.2014

godz. 19.00-20.00

 

Śródmieście, Stare Miasto, Jary, Kapuściska, Glinki-Rupienica, Wyżyny, Łuczniczka, Łęgnowo, Zawisza, Flisy, Bocianowo, Zimne Wody-Czersko Polskie, Prądy, Miedzyń, Siernieczek, Myślęcinek, Bydgoszcz Wschód, Brdyujście, Osowa Góra, Bartodzieje, Skrzetusko, Bielawy, Leśne,  Wilczak, Czyżkówko, Opławiec, Smukała, Janowo i pozostałe osiedla

 

 

Siedziba Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4

 

środa      14.05.2014

czwartek 15.05.2014

środa       21.05.2014

czwartek  22.05.2014

godz. 15.00-16.00

 Zgłoszenia przyjmowane będą również pisemnie na adres: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz telefonicznie pod numerem tel. 52 345-44-34. Dotyczy to także szkół, instytucji i zakładów pracy.

9.    Komisja konkursowa:

·          Powołane komisje, w skład których będą wchodzili wyznaczeni członkowie sekcji organizacyjnej TMMB oraz przedstawiciele Rad Osiedli i Stowarzyszenia Inżynierów      i Techników Ogrodnictwa, dokonają przeglądu i oceny zgłoszonych obiektów zielonych w miesiącu czerwcu i lipcu 2014 roku.

·          Komisje muszą być co najmniej 2-osobowe, a ich członkowie nie mogą być jednocześnie uczestnikami konkursu.

·          Z lustracji obiektów zielonych sporządzone będą protokoły, które  komisje muszą dostarczyć do dnia 10.09.2014 r. do Biura  Zarządu TMMB przy ul. Jezuickiej 4.

·          Prezes TMMB powołuje Komisję Konkursową, która na podstawie protokołów poszczególnych komisji dokonuje wyboru laureatów konkursu.

10.   Kryteria i skala ocen:

Komisje będą oceniać obiekty w oparciu o następujące kryteria i   skalę ocen:

·          ogólne wrażenie ocenianego obiektu:                       0 – 5 pkt.

·          układ kompozycyjny uwzględniający trafność       

 doboru gatunków i odmian:                                    0 – 5 pkt.

11.   Nagradzanie uczestników:

Dla laureatów konkursu przygotowano nagrody. Będą one wręczane w dwóch etapach.

a)    w I etapie uczestnikom, którzy urządzili najładniejsze ogródki i balkony (z wyłączeniem zwycięzcy z każdego osiedla – z największą liczbą punktów):

·          po 5 osób z każdego osiedla,

·          nagrody zostaną wręczone przez Przewodniczących Rad Osiedli na uroczystościach zorganizowanych na terenie poszczególnych osiedli w terminie ustalonym przez Rady Osiedla,

·          nagrodzone osoby zostaną powiadomione o przyznaniu nagród.

     b)  w II etapie zwycięzcom konkursu na osiedlach (liczy się największa liczba punktów):

·          od 1-3 osób z każdego osiedla,

·          wyróżnionym szkołom, instytucjom i zakładom pracy,

·          nagrody zostaną wręczone przez Prezesa TMMB na uroczystym podsumowaniu konkursu w październiku 2014 roku,

·          nagrodzeni  zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody. 

12.   Patronat nad konkursem obejmuje „Express Bydgoski”.

13.   Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Towarzystwa  Miłośników Miasta Bydgoszczy, w siedzibach Rad Osiedli, Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Rejonach Obsługi Mieszkańców.

 14.  Zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na jednorazowe wykorzystanie danych osobowych przez Towarzystwo Miłośników Miasta  Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy,    ul. Jezuicka 4, w celu niezbędnym dla rozstrzygnięcia konkursu „Bydgoszcz w kwiatach        i zieleni”.  

                                                                  Prezes TMMB

                                                                 Jerzy Derenda