biuro@tmmb.pl
52 322 51 96
1,5%
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
Trwa liczenie członków Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy - Artykuł Expressu Bydgoskiego
Aktualności

Trwa liczenie członków Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy - Artykuł Expressu Bydgoskiego

19.07.2024

Zobacz artykuł: LINK

O Bydgoszczy

02.02.1923

Zebranie założycielskie

Ówczesny prezydent dr Bernard Śliwiński zainicjował powstanie towarzystwa

1923

Pierwszy prezes

Został nim Melchior Wierzbicki

1925

Oficjalna nazwa

Zaczęto używać nazwy TMMB i JEGO OKOLIC

27.05.1946

Wpisanie do rejestru stowarzyszeń

Decyzją wojewody pomorskiego

1965

Siedziba

Siedzibą TMMB stała się Biblioteka Miejska

20.02.1973

Pierwsze Dni Bydgoszczy

W tym koncerty dla Bydgoszczan

1976

Wznowienie hejnału z inicjatywy TMMB

Powrót hejnału miasta z wieży Kościoła Klarysek

1977

50 lat TMMB

Towarzystwo obchodziło jubileusz 50-lecia

1999

Młody Przyjaciel Bydgoszczy

Początek konkursu dla młodzieży

20.12.1999

Poświęcenie sztandaru TMMB

Poświęcenie sztandaru Towarzystwa

25.09.2003

Nowa siedziba przy Jezuickiej 4

2004

Cykl wycieczek po Bydgoszczy

Nowy cykl wycieczek "Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami"

24.06.2010

Rekonstrukcja pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa

Z inicjatywy TMMB

06.10.2010

Makieta zamku bydgoskiego

Powstała z inicjatywy TMMB

Maj 2011

Przywrócenie Koncertów Maryjnych z Różą

2011

Pierwsza encyklopedia Bydgoszczy

Tom 1

2016

Nadanie imienia TMMB

Gimnazjum nr 56

29.11.2017

Nadanie imienia TMMB

Szkole Podstawowej nr 57

2023

Stulecie działalności TMMB

O nas

    Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy jest jednym z najstarszych stowarzyszeń tego typu w regionie i na ziemiach polskich. Swymi korzeniami sięga 1832 roku, kiedy to już podczas zaboru pruskiego powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy, które rozwiązało się w 1898 roku. Po latach, w 1923 roku, powołano do życia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, które swoje chlubne tradycje kontynuuje po dziś dzień.

    Zgodnie ze statutem, TMMB zajmuje się krzewieniem umiłowania swego miasta, jego tradycji i kultury, tak w regionie, jak kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje bogata działalność wydawnicza stowarzyszenia, której plonem są m.in. monumentalny wielojęzyczny album „bo to jest Bydgoszcz”, album „Papież Jan Paweł II w Bydgoszczy”, „Muzyczna Bydgoszcz” o ogromnej kulturotwórczej roli miasta, jak też znane periodyki „Kronika Bydgoska” i „Kalendarz Bydgoski”. Towarzystwo - z inicjatywy Ewy Puls, pracownika naukowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - realizuje unikatowy w skali kraju program oświatowy dla szkół „Bydgoszcz moja mała Ojczyzna” stanowiący praktyczną realizację edukacyjnej ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie”.

85-102 Bydgoszcz
ul. Jezuicka 4

tel./fax 52 322 51 96
(52) 345 44 34

e-mail:
biuro@tmmb.pl

Prezes TMMB
Zbigniew Ostrowski

    Z inicjatywy TMMB organizowane są liczne koncerty dla bydgoszczan, podczas których Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego, Opera Nova, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego i Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina prezentują najwybitniejsze dzieła muzyki światowej.

    Stowarzyszenie troszczy się o ochronę miejsc pamięci i zabytków, dzięki czemu w Bydgoszczy powstał jeden z pierwszych na ziemiach polskich pomnik Henryka Sienkiewicza, a ostatnio restytuowano tablicę upamiętniającą pobyt w tym mieście pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w dniach 6 i 7 czerwca 1921 roku.

    Od 1923 roku organizowany jest konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni” stawiający Bydgoszcz w rzędzie najbardziej zielonych miast w kraju.TMMB podjęło się realizacji unikatowego wydawnictwa, jakim jest „Encyklopedia Bydgoszczy”. W kraju tylko nieliczne miasta, m.in. Warszawa i Kraków, mogą poszczycić się podobnym opracowaniem. Będziemy wdzięczni za przekazanie wszelkich materiałów mogących się przydać w realizacji tego zadania. Mamy zamiar utworzyć Sekcję Polonijną TMMB, dla wszystkich bydgoszczan – Polaków rozsianych po świecie.

Dobroczyńcy

LogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogoLogo

Numer konta Towarzystwa:
PKO BP SA I Oddział w Bydgoszczy 06 1020 1462 0000 7902 0018 6817

Zostań członkiem wspierającym

Wydawnictwa


WSZYSTKIE WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY SĄ DO NABYCIA W SIEDZIBIE STOWARZYSZENIA W BYDGOSZCZY PRZY.UL. JEZUICKIEJ 4.

Cena: dostępna na miejscu

Kronika Bydgoska

2023

Kronika Bydgoska

2022

Kronika Bydgoska

2021

Kronika Bydgoska

2020

Zobacz inne wydawnictwa

Kronika Bydgoska jest regionalnym czasopismem popularnonaukowym wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Pierwszy tom Kroniki Bydgoskiej ukazał się w 1967 r. Czasopismo swoją tematyką obejmuje zagadnienia dotyczące Bydgoszczy oraz regionu, zwłaszcza Kujaw, Pomorza i Wielkopolski. Początkowo koncentrowało uwagę na bieżących wydarzeniach w życiu miasta. Od wielu lat czasopismo rozbudowuje i wzbogaca swoją treść o teksty ściśle naukowe lub popularnonaukowe przede wszystkim z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, socjologii i innych nauk pokrewnych. Publikuje także rezultaty najnowszych badań naukowych. Dziś jest poważnym periodykiem mającym trwałe miejsce wśród czasopism regionalnych w kraju. Stanowi zarazem tradycyjną i nowoczesną formę intelektualnej popularyzacji publikowanych zagadnień. Obecnie oferuje 5 pkt. w dorobku naukowym autorów. Czasopismo dostępne jest w wersji elektronicznej:

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Czasopisma UKW