Trwa ogłoszony przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy konkurs na hasło promocyjne naszego miasta.  Swoje propozycje można przesyłać jeszcze tylko do końca listopada br. Potem kapituła oceni nadesłane prace i przyzna nagrody pieniężne.

Idea, najogólniej rzecz biorąc, sprowadza się do wymyślenia celnego zwrotu, błyskotliwej sentencji,  czy wpadającego w ucho rymu promującego walory naszego miasta.  Warto o tym pamiętać, bo zwykłe, choćby najbardziej wystudiowane określenia, nie wytrzymują próby czasu. Bydgoszcz z całą pewnością Bydgoszcz ma się czym chwalić. Wszak to miasto zabytków, nauki, muzyki, medycyny, tradycji oręża, zieleni, sportu, przepiękny węzeł wodny, by wspomnieć tylko o niektórych.

Do tej pory wpłynęło blisko 1000 propozycji. Są wśród nich, co cieszy szczególnie, liczne hasła nadesłane przez młodzież np. ze SP nr 63, 14, 36, ZSZ nr 5, a także uczelnie np. Dział Promocji i Informacji CM UMK w Bydgoszczy. Propozycje napływają nie tylko z samej Bydgoszczy, ale z całej Polski, by wspomnieć, Poznań, Radom, Wrocław, Tczew, Szubin, Teresin. Mamy nadzieję, że uwzględniając kujawskie korzenie Bydgoszczy propozycje napłyną jeszcze z miast położonych na tej prastarej polskiej krainie.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem znajdują się na naszej stronie internetowej: www.tmmb.pl. Propozycje należy nadsyłać na adres: Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, Skrytka Pocztowa 37 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Hasło Promocyjne Bydgoszczy”.

 

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykład pt. Cmentarz na Jarach (1933-2013)”, który wygłosi Daniel Rudnicki. Wykład odbędzie się 28 listopada 2013 roku o godz. 17.00 w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4 w salce konferencyjnej na II piętrze. 

Serdecznie zapraszamy.

 

Ukazał się

„Kalendarz Bydgoski” na 2014 rok

Szybciej niż zwykle, bo w tych dniach, ukazał się „Kalendarz Bydgoski” na 2014 rok wydany staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. W nieco zmienionej, bardziej przystępnej formule, w której najbardziej eksponowane są teksty poświęcone naszemu miastu i regionowi. Na okładce hit roku Trasa Uniwersytecka z pylonem w kształcie „Alfy’ i „Omegi” w obiektywie Marka Chełminiaka.

Jak co roku zachowujemy podstawowe działy, w tym, Współczesność, Kulturę, Bydgoszczan, Historię, Pamiętne lata, Wspomnienia, Pożegnania, Region, Varia i Jubileusze. Odnotowujemy najważniejsze wydarzenia, piszemy o znanych bydgoskich zakładach pracy, przypadających w przyszłym roku jubileuszach, osiągnięciach bydgoszczan, najnowszych wydawnictwach, muzyce, teatrze. Prof. Zdzisław Biegański i Tomasz Kawski sięgają do skomplikowanych dziejów społeczności żydowskiej w Bydgoszczy. Lech Łbik do legendarnej białej damy z Zamczyska. Nie zdradzamy wszystkich szczegółów, by lektura była tym bardziej pasjonująca. To podstawowe kompendium wiedzy o Bydgoszczy z pewnością trafi do wielu czytelników.  

„Kalendarz Bydgoski” już do nabycia w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, sklepie przy ul. Długiej 15, a niebawem w księgarniach. Cena bardzo przystępna.   

 

Kolejny rekord kwesty

w Bydgoszczy 

Dobiegła końca tegoroczna kwesta na ratowanie najstarszych bydgoskich nekropoli: cmentarza Starofarnego i Nowofarnego organizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przy życzliwym wsparciu i pomocy bydgoskich mediów, zwłaszcza Telewizji Bydgoszcz, „Gazety Pomorskiej”, „Expressu Bydgoskiego”, Polskiego Radia PiK, „Gazety Wyborczej” i „Bydgoskiego Portalu Internetowego”. To sprawiło, że kwesta odbiła się szerokim echem nie tylko w Bydgoszczy.

Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie, życzliwość i spontaniczne gesty ofiarności mieszkańców Bydgoszczy. Grosza nie szczędzili właściwie wszyscy odwiedzający groby najbliższych na cmentarzach Starofarnym i Nowofarnym. Często całymi rodzinami. Niektórzy wpłacali po kilkakroć, zdarzały się nawet datki sięgające kilkaset złotych, również w obcej walucie.

W następnym roku kwota z kwesty może być jeszcze większa. A jest to konieczne w związku z potrzebami niszczejących nagrobków i pomników na cmentarzach, które są przecież świadectwem naszej kultury minionych wieków i lat. Dla przykładu na cmentarzu Starofarnym są jeszcze poniszczone grobowce pozbawione tablic, bezimienne, zatarte. Trudno zrozumieć, dlaczego niektóre padły ofiarą bezmyślnej dewastacji na takim cenionym cmentarzu. 

W tegorocznej kweście uczestniczyło blisko 300 osób, w tym znani działacze społeczni, przedstawiciele świata kultury i nauki, dziennikarze, lekarze, politycy. Odstawili na bok swoje funkcje zawodowe i społeczne, kwestowali jako bydgoszczanie. Wielu nie czekając na zaproszenie zgłaszało swoją pomoc. Kolejny raz w bydgoskiej kweście uczestniczyła młodzież bydgoskich szkół podstawowych i średnich, zwłaszcza zgrupowana w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (w sumie 110 osób z opiekunami)   i była bardzo dumna zbierając w śródmieściu datki na ratowanie nekropolii. Życzliwym patronatem objęła tę akcję pani Anna Łukaszewska Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy.

Uwzględniając entuzjazm bydgoszczan padło kilka rekordów cząstkowych i ogólny kwesty. Dla przykładu dzięki pięknej zapowiedzi i plakatom w Filharmonii Pomorskiej uczestnicy także po koncercie ustawiali się w kolejkach do puszek gremialnie wrzucając do nich pieniądze.  A zebrana kwota wyniosła tu ponad 1.650 złotych. W sumie podczas kwesty obejmującej także pozostałe placówki kultury, cmentarze Starofarny, Nowofarny, przy ul. Wiślanej i ul. Kossaka zebrano kwotę ponad 21.500 zł   Tym samym został pobity rekord z 2010 roku, kiedy zebraliśmy  20.789 zł.

Pieniądze te za pośrednictwem służb konserwatorskich zostaną przekazane na ratowanie grobowca Władysława Paciorkiewicza, kaplicy rodziny Hennerów na cmentarzu Starofarnym  a przede wszystkim zabytkowej bramy cmentarza Nowofarnego. Jednocześnie TMMB wystąpi z inicjatywą realizacji kompleksowego plany zagospodarowania cmentarza Starofarnego.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować jeszcze raz bydgoskim dziennikarzom, którzy licznie i chętnie włączyli się nie tylko w promowanie kwesty, ale także zbiórkę i pomoc w jej organizacji. Pragniemy podziękować drukarni „Abedik” p. Henryka Balickiego  za bezinteresowny druk naklejek, plakatów i znaczków kwesty, drukarni „Rekpol” za błyskawiczne przygotowanie identyfikatorów  dla kwestujących, Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej TMMB zwłaszcza przewodniczącej dr Iwonie Jastrzębskiej-Puzowskiej z UKW, Bognie Derkowskiej-Kostkowskiej – zastępczyni przewodniczącej sekcji, Sekcji Organizacyjnej  w tym przewodniczącemu Janowi Stopplowi, niezmordowanemu współorganizatorowi Jędrzejowi Majchrzakowi, Beacie Hoffmann-Pohnke, Stanisławowi Krajewskiemu  a także  Sekcji Młodzieżowej TMMB. Ogromny wkład pracy w organizację kwesty wniosła także Jolanta Sowińska, kierowniczka biura Zarządu TMMB.

Dziękujemy również działaczom Rady Osiedla Nowy Fordon, a zwłaszcza przewodniczącemu Janowi Kwiatoniowi, przewodniczącemu Rady Osiedla Szwederowo Bogusławowi Dei, Rady Osiedla Górzyskowo Piotrowi Patynie i Witoldowi Schmidtowi z Rady Osiedla Okole za pomoc w kwestowaniu. 

Społeczny, całkowicie bezinteresowny wkład pracy wielu działaczy sprawił, że organizacja kwesty przez TMMB nie pociągnęła za sobą żadnych kosztów, a zebrane pieniądze w całości  zostały przeznaczone na   wyznaczone cele.