Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy udziela pełnego poparcia idei budowy linii tramwajowej do Fordonu. Jest to zadanie, które ze względu na komunikacyjny paraliż Bydgoszczy i połączenie z największym, bo 80-tysięcznym osiedlem Bydgoszczy wymaga pilnej realizacji.           

      Starania o budowę linii tramwajowej do Fordonu trwają od kilkudziesięciu lat. Wszystko kończy się jednak na etapie ekspertyz, opinii i dyskusji. A problem już nie z roku na rok, ale z dnia na dzień nabrzmiewa. Jednocześnie przesuwa się w czasie realizacja połączenia Szybkim Tramwajem Miejskim największych miast aglomeracji bydgosko-toruńskiej.           

       Dlatego na prośbę przewodniczącego Rady Osiedla Stary Fordon Jarosława Kubiaka od środy, 14 listopada 2007 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wykładamy petycję do Prezydenta Miasta, na której można składać podpisy popierające budowę linii tramwajowej do Fordonu.  

Image

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                         Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy informuje z wielkim żalem, że w poniedziałek, 22 października 2007 roku zmarł Rajmund Kuczma. Rajmund Kuczma był jednym z najwybitniejszych członków naszego Stowarzyszenia. Wstąpił do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 11 marca 1957 roku i przez ponad pół wieku był jego filarem. W 1967 roku razem z Józefem Podgórecznym, Konradem Pałubickim, Jerzym Wiśniewskim i Włodzimierzem Jastrzębskim wchodził w skład kolegium redakcyjnego nowo powstającej „Kroniki Bydgoskiej”. Pisał dziesiątki artykułów do „Kalendarza Bydgoskiego”, od 1991 roku zajmował się oceną zawartości historycznej tego wydawnictwa. Był jednym z najważniejszych konsultantów wielu książek wydawanych przez nasze Stowarzyszenie, przede wszystkim albumów, takich jak: „bo to jest Bydgoszcz” czy „Piękna stara Bydgoszcz”, które wzbudziły ogromne zainteresowanie na rynku wydawniczym. W Bydgoszczy uchodził za niekwestionowany autorytet w sprawach dziejów miasta i regionu.  Swoją ogromną wiedzą dzielił się zwłaszcza z młodzieżą skupioną w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wygłosił dziesiątki pogadanek na tematy historyczne, uczestniczył – jako juror – w wielu konkursach wiedzy o Bydgoszczy. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, skory do pomocy innym. Takim go zapamiętaliśmy.            W 1994 roku Rajmund Kuczma został uhonorowany przez nasze Stowarzyszenie godnością Członka Honorowego. Na wniosek Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (1 marca 2006 roku) Rada Miasta 27 czerwca 2007 roku jednomyślnie nadała Rajmundowi Kuczmie, jednemu z najbardziej zasłużonych działaczy TMMB, tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Formalne wręczenie tytułu połączone z umieszczeniem obrazu w Sali Sesyjnej ratusza (dzieło artysty malarza Ignacego Bulli przedstawiającego Rajmunda Kuczmę)  odbyło się podczas sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2007 roku.   To nieprawda, że nie ma ludzi nie zastąpionych. Rajmunda Kuczmy w  Bydgoszczy nie zastąpi nikt.                                                                   Jerzy Derenda

Unikatowy gmach przy III peronie,

parowozownia jak baszta,

stareńkie lokomotywy,

dworzec, którego zazdrości nam cała Polska


     Po wakacyjnej przerwie startują wycieczki pod hasłem „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami&# 8221; organizowane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miejskiego. Chcemy pokazać, że Bydgoszcz jest pięknym miastem, bogatym w zabytki i tajemnice. Umożliwiamy zwiedzanie obiektów normalnie  niedostępnych  lub ściśle strzeżonych.


     Tym razem przyszła kolej na zabytkową perełkę naszego miasta, jaką jest  bydgoski dworzec kolejowy, zwłaszcza gmach między  III i IV peronem z 1851 roku.

    Korzystając z ogromnej uprzejmości Bydgoskiego Towarzystwa Przyjaciół Kolei, któremu prezesuje Filip Sieradzki, chcemy pokazać zbiory Izby Tradycji Bydgoskich Kolei Żelaznych w gmachu przy III peronie. Znajduje się tam ponad 1 tysiąc rozmaitych zdjęć, dokumentów i eksponatów, jak m.in. nastawniki jazdy, zegary, lampy, modele parowozów, mundury, tablice itp. Następnie udamy się na spacer po  zupełnie nieznanych dotąd, zabytkowych częściach dworca. Zobaczymy stare budynki dworcowe, jedną z trzech w Polsce zachowanych parowozowni basztowych pamiętających czasy zaboru pruskiego, zobaczymy  stare lokomotywy  oraz  sędziwy wagon mieszkalny z 1933 roku. I jest to tylko cząstka atrakcji jakie przygotowaliśmy podczas spaceru po terenie bydgoskiego dworca. Będziemy udzielać  ciekawych informacji w oparciu o  wiedzę Jerzego Pawłowskiego, pasjonującego się dziejami bydgoskiego dworca kolejowego, na co dzień pracownika Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy a także Filipa Sieradzkiego.

 

      Wycieczka na dworzec kolejowy odbędzie się  w najbliższą sobotę 8 września br. Zbiórka chętnych w godzinach 9.30–10.00 przed siedzibą Izby Tradycji Bydgoskich Kolei Żelaznych  przy gmachu na III peronie (obok dyżurnego ruchu). O godzinie 10.00 -  zwiedzanie Izby, a następnie spacer po dworcu. Zapraszamy.