Kontynuujemy zwiedzanie

zakładów lotniczych

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, Wydział Kultury Urzędu Miasta i Pomorskie Muzeum Wojskowe wycieczka w cyklu „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami” do Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 przy ul. Szubińskiej 107 oraz Muzeum Sprzętu Bojowego 2 Korpusu Obrony Powietrznej przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy, która odbyła się 17 listopada 2007 roku. Potwierdziła ona znaną opinię, że Bydgoszcz jest miastem o niezwykłych, szczytnych tradycjach wojskowych – zwłaszcza lotniczych.

 

Ponieważ nie wszyscy chętni zdołali się wpisać na listy wycieczki organizowanej 17 listopada, przyjęliśmy dodatkowe zapisy na 1 grudnia (sobota) 2007 roku. Jak poprzednio, tak i tym razem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 oraz Muzeum Sprzętu Bojowego 2 Korpusu Obrony Powietrznej będą zwiedzać przemiennie 2 grupy po około 30 osób. Zbiórka uczestników w dniu 1 grudnia 2007 roku o godz. 10.00 przed siedzibą Wojskowych Zakładów Lotniczych przy ul. Szubińskiej 107.

             Uwaga: uczestnikami mogą być tylko te osoby, które wcześniej, w siedzibie TMMB, zapisały się na wycieczkę w dniu 1 grudnia. 

 

 

Teraz także po niemiecku             Niedawno w gościnnych progach Filharmonii Pomorskiej odbyła się organizowana przy pomocy  Wydziału Kultury Urzędu Miasta promocja kolejnego pięknego wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.             Jest nią album „Piękna stara Bydgoszcz” t.1 z serii „Bydgoszcz miasto na Kujawach”. Tym razem także w wersji polsko-niemieckiej: „Das schöne alte Bromberg”. Jest to prawdziwa uczta bibliofilska. Blisko 900 stronicowy album zawiera ponad 800 zdjęć, obrazów, rycin i ilustracji a także oryginalne plany miasta wydane w czasach prusko-niemieckich i polskich  przedstawiające Bydgoszcz od czasów najdawniejszych po współczesne.             Album „Piękna stara Bydgoszcz” jest obecnie jedynym na rynku księgarskim albumem o Bydgoszczy  w wersjach językowych polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej zawierający obszerne resume w językach: francuskim, hiszpańskim, rosyjskim, włoskim, litewskim i esperanto.             Album do sprzedaży wysyłkowej można zamawiać w siedzibie naszego Stowarzyszenia w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 4.  Podpis pod zdjęcie:            Promocja w Filharmonii Pomorskiej. Zauroczona albumem była pani Ute Minke-Koenig, konsul generalny  Republiki Federalnej Niemiec w Polsce (z lewej) z małżonkiem a także  dr Jarosław Kuropatwiński konsul honorowy Republiki Federalnej Niemiec  w Bydgoszczy. 

      Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy udziela pełnego poparcia idei budowy linii tramwajowej do Fordonu. Jest to zadanie, które ze względu na komunikacyjny paraliż Bydgoszczy i połączenie z największym, bo 80-tysięcznym osiedlem Bydgoszczy wymaga pilnej realizacji.           

      Starania o budowę linii tramwajowej do Fordonu trwają od kilkudziesięciu lat. Wszystko kończy się jednak na etapie ekspertyz, opinii i dyskusji. A problem już nie z roku na rok, ale z dnia na dzień nabrzmiewa. Jednocześnie przesuwa się w czasie realizacja połączenia Szybkim Tramwajem Miejskim największych miast aglomeracji bydgosko-toruńskiej.           

       Dlatego na prośbę przewodniczącego Rady Osiedla Stary Fordon Jarosława Kubiaka od środy, 14 listopada 2007 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wykładamy petycję do Prezydenta Miasta, na której można składać podpisy popierające budowę linii tramwajowej do Fordonu.  

Image

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                         Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy informuje z wielkim żalem, że w poniedziałek, 22 października 2007 roku zmarł Rajmund Kuczma. Rajmund Kuczma był jednym z najwybitniejszych członków naszego Stowarzyszenia. Wstąpił do Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy 11 marca 1957 roku i przez ponad pół wieku był jego filarem. W 1967 roku razem z Józefem Podgórecznym, Konradem Pałubickim, Jerzym Wiśniewskim i Włodzimierzem Jastrzębskim wchodził w skład kolegium redakcyjnego nowo powstającej „Kroniki Bydgoskiej”. Pisał dziesiątki artykułów do „Kalendarza Bydgoskiego”, od 1991 roku zajmował się oceną zawartości historycznej tego wydawnictwa. Był jednym z najważniejszych konsultantów wielu książek wydawanych przez nasze Stowarzyszenie, przede wszystkim albumów, takich jak: „bo to jest Bydgoszcz” czy „Piękna stara Bydgoszcz”, które wzbudziły ogromne zainteresowanie na rynku wydawniczym. W Bydgoszczy uchodził za niekwestionowany autorytet w sprawach dziejów miasta i regionu.  Swoją ogromną wiedzą dzielił się zwłaszcza z młodzieżą skupioną w Szkolnych Kołach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Wygłosił dziesiątki pogadanek na tematy historyczne, uczestniczył – jako juror – w wielu konkursach wiedzy o Bydgoszczy. Zawsze życzliwy, uśmiechnięty, skory do pomocy innym. Takim go zapamiętaliśmy.            W 1994 roku Rajmund Kuczma został uhonorowany przez nasze Stowarzyszenie godnością Członka Honorowego. Na wniosek Zarządu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (1 marca 2006 roku) Rada Miasta 27 czerwca 2007 roku jednomyślnie nadała Rajmundowi Kuczmie, jednemu z najbardziej zasłużonych działaczy TMMB, tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Formalne wręczenie tytułu połączone z umieszczeniem obrazu w Sali Sesyjnej ratusza (dzieło artysty malarza Ignacego Bulli przedstawiającego Rajmunda Kuczmę)  odbyło się podczas sesji Rady Miasta w dniu 26 września 2007 roku.   To nieprawda, że nie ma ludzi nie zastąpionych. Rajmunda Kuczmy w  Bydgoszczy nie zastąpi nikt.                                                                   Jerzy Derenda