Spotkali się prezydenci

Spotkali się prezydenci 12 największych miast w Polsce.

  Bydgoszcz jako jedyne miasto w woj. kujawsko-pomorskim spełnia kryteria  demograficzne i gospodarcze decydujące o przynależności do Unii Metropolii Polskich grupującej  12 największych miast w kraju.

Pod względem demograficznym znajdujemy się na 8 miejscu.

Poniżej zamieszczamy dokument o roli  jaką Bydgoszcz powinna odgrywać w demokratycznych strukturach tzw. obszarów metropolitalnych. Jest to rola przynależna jednemu z 12 największych miast w Polsce.

Deklaracja Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich w sprawie roli metropolii jako regionów innowacji i wiedzy.

 

 treść deklaracji - pobierz