Delegatura w Toruniu

 Naciągane napisy

Przejeźdżając przez Toruń  m.in. przez ulice: Odrodzenia i Czerwona Droga można zobaczyć drogowskazy sugerujące jakoby cała władza w woj. kujawsko-pomorskim znajdowała się w tym mieście.

    Trochę skromności  drodzy panowie. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki ma swoją siedzibę w Bydgoszczy a w Toruniu jest jedynie Delegatura. Po naukę odsyłamy do naszych sąsiadów w Wielkopolsce, gdzie napisy są po prostu prawdziwe a nie naciągane do  lokalnych ambicji. Dla przykładu drogowskazy w Lesznie mówią o Delegaturze  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego a nie o Urzędzie Wojewódzkim.