3 maja odsłonięcie tablicy J.R. Wybickiego

Image

Już w najbliższą niedzielę 3 maja 2009 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy na gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy (w którym kontynuowano dawne tradycje sądownicze) odsłonięta zostanie tablica upamiętniająca związki wybitnego Polaka, twórcy Polskiego Hymnu Narodowego Józefa Rufina Wybickiego z Bydgoszczą.     

Przypomnijmy: Józef Rufin Wybicki był w latach 1766 − 1767 sędzią Trybunału Wielkopolskiego zwanego inaczej Poznańsko-Bydgoskim, ponieważ posiedzenia odbywały się na przemian w Poznaniu i w Bydgoszczy. (...) za panowania  Augusta III – pisze prof. Franciszek Mincer w „Historii Bydgoszczy do 1806 roku” −  dał się zanotować pewien wzrost znaczenia miasta, a 1764 r. chyba otwierał przed Bydgoszczą  pomyślne perspektywy. Na sejmie konwokacyjnym dokonano wtedy z inicjatywy kanclerza, wielkiego litewskiego księcia Augusta Czartoryskiego, podziału Trybunału Koronnego na wielkopolski i małopolski, przy czym wielkopolski  miał odbywać sesję  na zmianę w Poznaniu i Bydgoszczy (stąd też nazwa Trybunał Poznańsko-Bydgoski). Wzrastała więc rola miasta jako ośrodka  administracyjno-sądowego.”           

Andrzej Bukowski w pracy: „Józef Wybicki w świetle obchodów jego rocznic  i sesji  Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”, Gdańsk 1972 r. dodał: Dalsze doświadczenia  zdobywał w sądach trybunalskich  w Poznaniu i Bydgoszczy (między 22 V 1766, a początkiem września 1767), gdzie pogłębiał znajomość prawa  i poznawał wybitnych jego przedstawicieli. Pobyt w tych miastach wpłynął na wykrystalizowanie  się jego planów życiowych.           

Jest i drugi ważny powód  do uhonorowania Józefa Rufina Wybickiego przez Bydgoszcz. Otóż wojsko polskie pod wodzą gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wyzwoliło w dniach  2 do 17 października 1794 roku Bydgoszcz spod panowania pruskiego. Wybicki był wśród inicjatorów wyzwolenia naszego miasta, osobiście brał udział w walkach, a następnie tworzył tu polskie władze.

Małżonką J. R. Wybickiego była Kunegunda Drwęska spokrewniona z rodem Skórzewskich, znanych nam z pobliskiego Lubostronia.             

Uroczystość odsłonięcia tablicy i poświęcenia jej przez ks. biskupa Jana Tyrawę Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej odbędzie się 3 maja 2009 roku o godz. 12.15 na Starym Rynku.