Tablicę odsłaniali - 3 Maja

Tablicę odsłaniali minister, wojewoda i prezydent

   3 Maja na gmachu Wojewodzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Starym Rynku 24 odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyty Józefa Rufina Wybickiego, autora słów Polskiego Hymnu Narodowego w  naszym mieście. Uroczystość odbyła się z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja  organizowanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Rafała Bruskiego.

   Po Mszy Świętej odprawionej na ołtarzu polowym na Starym Rynku goście,  przeszli pod gmach WiMBP. Jerzy Derenda prezes TMMB  przypomniał  J.R.Wybickiego i jego związki z Bydgoszczą, podziękował Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie oraz Archiwum Państwowemu w Poznaniu za udostępnienie nieznanych dotąd  szczegółów z życia tego wielkiego Polaka. Prezes podziękował też wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tablicy, zwłaszcza  twórcy − art. plastykowi Markowi Ronie, a także Urzędowi Miasta Bydgoszczy oraz firmom MOBILIS Sp. z o.o. w Izabelinie, Kontbudowi Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „NOWBUD” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwu Instalacyjnemu Sp.j. Eugeniusz Jankowiak, Wojciech Tomczak oraz Zrzeszeniu Prawników Polskich w Bydgoszczy.

 Tablicę poświęcił  ks. biskup Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej a odsłonili ją  minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski, wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski oraz prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz. Na zakończenie chór żeński „Primo” pod dyrekcją dr Moniki Wilkiewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Bydgoszczy przepięknie odśpiewał  Hymn Polski w wersji napisanej przez J. R. Wybickiego – w sumie 12 zwrotek z refrenem. Była to dla bydgoszczan lekcja patriotyzmu. Senator Jan Rulewski przyznał szczerze, że pierwszy raz usłyszał  Hymn Polski  nie tylko w  pierwotnym brzmieniu, ale przede wszystkim w całości.

 

 Na zdjęciu: moment odsłonięcia tablicy.  Od lewej prezydent Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz, od prawej wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski. Fot. D. Bloch.