Wielkie miasta polskie - 1928 rok

Podczas lektury „Powszechnego atlasu geograficznego”

Eugeniusza Romera, Lwów 1928 napotykamy rubrykę:

 

  19. Wielkie miasta polskie       (Ludność w tys. 1928).

 Warszawa............................................... 1035

Łódź  ...................................................... 569

Poznań .................................................... 230

Lwów ...................................................... 229

Kraków ................................................... 194

Wilno ...................................................... 189

Katowice ................................................. 115

Częstochowa ........................................... 113

Lublin ...................................................... 111

Bydgoszcz ............................................... 110

Sosnowiec ...............................................  105