Kronika 2006-2007

Kronika TMMB
(kronika z lat 2006-2007)
 

  

   * TMMB cały czas współpracuje ze szkołami w organizacji licznych konkursów edukacyjnych i artystycznych. Nasze Stowarzyszenie udostępnia swoje wydawnictwa na nagrody dla laureatów. Otrzymaliśmy podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu „Bydgoszcz piórem i pędzlem malowana” ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Opławcu, SP
nr 56 przy ul. Bośniackiej oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. gen. Stanisława Maczka.


* Dr Iwona Jastrzębska-Puzowska z Instytutu Historii UKW, przewodnicząca Sekcji Architektoniczno-Urbanistycznej TMMB opracowała i wydała w 2006 roku książkę „Od miasteczka do metropolii. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 1850–1920”. Praca wzbogacona licznymi niepublikowanymi dotąd zdjęciami, przedstawia dynamiczny rozwój naszego miasta w oparciu o najważniejsze fakty gospodarcze. Do nabycia w sklepie TMMB przy ul. Długiej 15.


* Adiunkt dr Aleksandra Kłaput-Wiśniewska z Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki

i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy współpracująca z zespołem redakcyjnym „Encyklopedii Bydgoszczy” wydawanej przez TMMB, opracowała w 2006 roku pracę ”Wielka Filharmonia, Filharmonia Pomorska w latach 1953–1990”. Jest to praca doktorska nadzwyczaj ciekawa, ilustrowana licznymi unikatowymi zdjęciami i wykresami, przedstawiająca narodziny instytucji i obiektu, przebogatą działalność dyrektora Andrzeja Szwalbego oraz zespołów i muzyków.


* 25 września 2006 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz wespół z Towarzystwem Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego oraz Stowarzyszeniem Jedności Muzułmańskiej zorganizowało uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Hassanowi Konopackiemu (1879–1953) na budynku przy ul. Mazowieckiej 11, w którym ten wybitny bydgoszczanin mieszkał. Po odsłonięciu tablicy, w sali W. Łochowskiego odbyła się konferencja naukowa „Między Wschodem a Zachodem” zorganizowana pod patronatem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Referaty wygłosili m.in. Rafał Berger: „Płk. Hassan Konopacki muzułmanin, Tatar, bydgoszczanin”, Maciej Konopacki: „Syn o Ojcu”, Mahmud Taha Żuk: „Muzułmanie w walce o niepodległość Polski w latach 1918–1020”, ppłk. Wojciech Zawadzki: „O tatarskim dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego słów kilka” i Maciej Bułak-Bałachowicz: „Problematyka białoruska w działalności wojskowej generała Stanisława Bułak-Bałachowicza”.


* 18 października 2006 roku w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza odbyło się podsumowanie dorocznej edycji konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”. W konkursie uczestniczyło blisko 500 osób indywidualnych i instytucji. O bydgoskiej zieleni mówił prezes TMMB Jerzy Derenda. Twórcy blisko 40 najładniejszych ogródków, skwerów i balkonów otrzymali certyfikaty uczestnictwa z TMMB, ozdobne iglaki z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, albumy z Wydziału Kultury i Promocji UM oraz od patrona prasowego redakcji „Expressu Bydgoskiego”, a także cebulki tulipanów z ogrodnictwa „Florita” pana Piotra Pukszto. Podziękowano też za ogrom pracy włożony w przeprowadzenie konkursu przez działaczy TMMB: Jana Stoppla, Ludwika Cichorackiego, Jędrzeja Majchrzaka, Krystynę Gawek, Halinę Krzyżanowską, Olechnę Wojtecką i wielu innych. W drugiej części spotkania odbyła się promocja filmu „Park Narodowy Bory Tucholskie” udostępnionego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku.


* 25 października 2006 roku w sali Filharmonii Pomorskiej odbyła się promocja, dopiero co wydanego przez TMMB, pachnącego świeżą farbą albumu „Piękna stara Bydgoszcz”, t. 1 z serii „Bydgoszcz miasto na Kujawach”. Dzięki zawsze życzliwej Bydgoszczy pani dyrektor Eleonorze Harendarskiej, promocja została zapowiedziana nawet na plakatach FP. Wielu gości obejrzało historyczną animację, podczas której zaprezentowano blisko półgodzinny film o dawnej Bydgoszczy, przygotowany przez Roberta Grochowskiego na podstawie zdjęć z albumu. Wystąpili rycerze reprezentujący bractwo „Kasztelanii Bydgoskiej”.


Z okazji 70-lecia komunikacji miejskiej po Bydgoszczy kursował zabytkowy "ogórek".
Fot. Tadeusz Pawłowski


* 29 października 2006 roku Sekcja Komunikacji Miejskiej TMMB zorganizowała w porozumieniu i we współpracy z MZK obchody 70-lecia komunikacji autobusowej (pierwszy autobus wyjechał na ulice Bydgoszczy 10 października 1936 roku), 40-lecia kursowania autobusów „Jelcz” tzw. ogórków, na trasie osiedle Leśne - Błonie oraz 40-lecia powstania pierwszej zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy 2. Z tej okazji po mieście kursował zabytkowy autobus wożący bydgoszczan. Za jego kierownicą znajdował się przewodniczący Sekcji Komunikacji TMMB Artur Lemański w dawnym mundurze, kasujący niegdysiejsze bilety. Wszyscy zwiedzali zajezdnię autobusową MZK przy ul. Inowrocławskiej, okolicznościową wystawę poświęconą historii komunikacji oraz uczestniczyli w konferencji prasowej
z udziałem prezesa MZK Witolda Dębickiego.


* 5 listopada odbyło się III Forum Inicjatyw Probydgoskich organizowane tym razem przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Po Mszy Świętej w Katedrze, odprawionej przez ordynariusza Diecezji Bydgoskiej ks. biskupa Jana Tyrawę, za spokój duszy króla Polski Kazimierza III Wielkiego, odbyły się obrady w sali sesyjnej ratusza. Uczestniczyli w nich parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta: obecny i były prezydent Bydgoszczy oraz reprezentanci miejscowych stowarzyszeń i związków twórczych. Zastanawiano się nad wypracowaniem metod skutecznej promocji miasta w regionie, kraju i na świecie. Przede wszystkim w mediach centralnych. Wskazywano na wciąż niewykorzystane walory Bydgoszczy, m.in. znakomite położenie w systemie dróg wodnych.


* 15 stycznia 2007 roku w sali posiedzeń Rady Miasta w bydgoskim ratuszu odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe członków i sympatyków TMMB z przedstawicielami władz miasta i regionu. Zebrani wysłuchali koncertu najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu: Karola Kosika, Magdaleny Korzeniowskiej, Małgorzaty Kwiatkowskiej i Sebastiana Byzdry, studentów VI roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz obejrzeli film o dawnej Bydgoszczy przygotowany na podstawie albumu „Piękna stara Bydgoszcz”. Przewodnicząca Rady Miasta Dorota Jakuta złożyła wszystkim przybyłym, a zwłaszcza rodzinie TMMB, najserdeczniejsze życzenia noworoczne. „Proszę przekazać uczestnikom spotkania moje najlepsze życzenia noworoczne – Bożego Błogosławieństwa, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w działalności zawodowej. Życzę też, aby aktywność Waszego Stowarzyszenia i realizowane przezeń projekty nadal przyczyniały się do dynamicznego rozwoju Bydgoszczy, a poprzez to również naszego regionu” – napisał do nas Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


* TMMB nawiązało współpracę z bydgoskimi uczelniami, zwłaszcza Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, którego naukowcy stanowią trzon redakcji „Encyklopedii Bydgoszczy”, Biblioteką Uniwersytecką (przekazując swoje wydawnictwa do zbiorów), a także z Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego z profesorem Adamem Sudołem, Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego, przy której pomocy organizowane są koncerty dla bydgoszczan i powstają nowe wydawnictwa, jak m.in. wydana przez TMMB „Muzyczna Bydgoszcz”. Dobrze układa się współpraca z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w zakresie promocji miasta, Wyższą Szkołą Gospodarki oraz Wyższą Szkołą Środowiska w zakresie praktyk studenckich.


* 14 marca odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Kulturotwórcza rola legendy”, podczas której referat zatytułowany „Urok czarnoksiężnika. Legenda o Mistrzu Twardowskim i jej kulturotwórcza rola w Bydgoszczy” wygłosiła pani dr Magdalena Mateja, dziekan Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Bydgoszczy. Pani Dziekan podziękowała nam za konsultacje w tej sprawie.


* Nasze Stowarzyszenie wielokrotnie zajmowało głos w obronie żywotnych interesów Bydgoszczy. 16 marca br. wystosowaliśmy pismo do premiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie pilnej budowy drogi ekspresowej S-5 oraz rozbudowy drogi S-10. Wypowiadaliśmy się też w sprawie nakładów na bydgoskie lotnisko i uniwersytety.


* Jednym z największych miast w Polsce jest Bydgoszcz. Niestety, miasto jest pomijane na kulturalnej i gospodarczej mapie kraju. Dążymy zatem do odbudowania bydgoskiej tożsamości i krzewienia umiłowania swego miasta przez bydgoszczan. Na każdej ulicy i na każdym osiedlu. Stawiamy tamę fałszywym opiniom o Bydgoszczy, np. w publikacjach mających niewiele wspólnego z prawdą historyczną. Reagujemy na wszelkie przejawy pomijania Bydgoszczy, np. na mapach pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 13 kwietnia wystosowaliśmy do IMiGW pismo z prośbą o skorygowanie nazwy posterunku w Fordonie, który jest obecnie osiedlem Bydgoszczy. IMiGW zaproponował zmianę nazwy na „Bydgoszcz-Fordon”. Zadziwiła nas również (16 marca 2007 roku) strona internetowa regionalnej Platformy Obywatelskiej, w której znajduje się obszerny program rozwoju Torunia, a nie ma ani słowa o Bydgoszczy. Domagamy się życzliwej wzajemności. Dla przykładu, gościnna Bydgoszcz na wylocie pod Fordonem ustawiła tzw. żegnacz, z napisem „Toruń już tylko 34 km”. Niestety, bez wzajemności ze strony Torunia.


* 27 marca 2007 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy przyznało ósmy raz swoją doroczną nagrodę za najciekawszą rolę drugoplanową. Tym razem „Laur Grzymały” przypadł w udziale Jerzemu Pożarowskiemu, aktorowi Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki za znakomity warsztat i ujmującą skromność twórcy w roli Bugrowa w sztuce „Płatonow” Antoniego Czechowa w reżyserii Adama Orzechowskiego oraz Apemantusa w sztuce „Tymon Ateńczyk” Williama Szekspira w reżyserii Macieja Prusa.


* 30 marca 2007 roku TMMB zostało zaproszone do współorganizacji obchodów XXVI Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy przypadających w dniach 7–18 listopada 2007 roku. W programie wiele debat, odczytów i koncer-tów. W komitecie działa członek Zarządu TMMB ks. prałat Romuald Biniak.


* Kontynuowany jest cykl odczytów w sali sesyjnej bydgoskiego ratusza o godz. 17 organizowanych przez Sekcję Odczytowo-Historyczną TMMB. I tak, 28 września 2006 roku Janusz Kutta mówił na temat tzw. Krwawej niedzieli w Bydgoszczy, 26 października 2007 r. Marek Romaniuk prezentował historyczne tradycje obecności Bydgoszczy w Europie, 30 listopada 2007 r. Elżbieta Dygaszewicz – ostatnie odkrycia archeologiczne w Bydgoszczy, 29 marca 2007 r. Krzysztof Bartowski – Kanał Bydgoski i jego miłośnicy, 26 kwietnia 2007 r. – Inga Kopciewicz – Bydgoscy malarze Walter Leistikow – Maksymilian Antoni Piotrowski, 31 maja 2007 r. Krzysztof Klapka – Z dziejów rywalizacji bydgosko-toruńskiej.


Wizyta młodzieży z Towarzystwa Salezjańskiego w TMMB
Fot.
Marek Chełminiak


* Coraz częściej jesteśmy odwiedzani przez bydgoską młodzież ciekawą informacji na temat swego miasta. Z historią Bydgoszczy pod okiem przewodników, fachowców z TMMB, m.in. Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej i Wojciecha Sobolewskiego zapoznawały się m.in. grupy z MDK nr 2 – Kółko Historyczno-Archeologiczne na Szwederowie (22 marca 2007 roku), szkół podstawowych nr 38 (19 kwietnia),Towarzystwa Salezjańskiego (czerwiec 2007) i nr 64.


* Dążymy do przywrócenia historycznych tradycji regionu, w którym znajduje się Bydgoszcz. Wiadomo, że nasze miasto leży na Kujawach, o czym nie wszyscy wiedzą. Ostatnio z niemałym zdumieniem przeczytaliśmy bilbordy z napisem „Danio wygrywa z głodem na Pomorzu”. Po naszej interwencji w dniu 13 kwietnia 2007 roku koncern zmienił niefortunne napisy.

 

14 czerwca 2007 r. w Pałacu Młodzieży odbył się finał konkursu "ABC Wiedzy o Bydgoszczy".
Fot. Tadeusz Pawłowski

* 14 maja 2007 roku odbył się blisko dwugodzinny bieg po Bydgoszczy trasą: Pałac Młodzieży, park Kazimierza Wielkiego, plac Teatralny, Stary Rynek, TMMB, pomnik Kazimierza Wielkiego, Pałac Młodzieży przygotowany przy pomocy studentów historii UKW. W Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie biegu połączone ze sprawdzaniem wiedzy zdobytej na trasie. Jeszcze przed biegiem po Bydgoszczy podsumowano wyniki konkursu na inscenizację legendy o Bydgoszczy. Tryumfowała SP nr 56. Wśród uczestników rywalizacji o mentalną mapę naszego miasta „Moje związki z Bydgoszczą” najlepsza okazała się również SP nr 56.

21 maja w Instytucie Historii UKW odbył się egzamin na srebrną i złotą odznakę Młodego Przyjaciela Bydgoszczy, w którym uczestniczyło blisko 100 uczniów SP i gimnazjów. 21 maja odbył się finał Wielkiego Konkursu Wiedzy o Bydgoszczy na Bis, w którym główne laury zdobyło Gimnazjum nr 20.
14 czerwca podczas gali w Pałacu Młodzieży odbył się finał Konkursu „ABC Wiedzy o Bydgoszczy”. Zmierzyły się trzyosobowe reprezentacje klas VI SP nr 20, 38 i 56. Pierwsze równorzędne miejsce zajęły SP nr 38 i SP nr 20. Wręczono też 186 brązowych, srebrnych i złotych Odznak Młodego Przyjaciela Bydgoszczy. 15 czerwca najlepsze reprezentacje klas IV SP (w sumie 6 grup) uczestniczyło w zdobywaniu odznak „Poznajemy Bydgoszcz”.

 
* Sekcja Architektoniczno-Urbanistyczna TMMB konsekwentnie opiniuje wszelkie propozycje zmian w krajobrazie urbanistycznym miasta. W maju br. krytycznie odniosła się, m.in. do przebudowy ronda Bernardyńskiego, co wiąże się z wyburzeniami i innymi zmianami w najstarszej części Bydgoszczy. Sekcja współpracuje z Komisją Kultury i Nauki Rady Miasta, której przewodniczącym jest Stefan Pastuszewski, przekazując swoje opinie w sprawach m.in. zagospodarowania skweru Leszka Białego, tzw. Londynka, i innych.


* Wzorem minionych lat kontynuujemy trwający od 1925 roku konkurs „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”, którego celem jest zachęcanie mieszkańców naszego miasta do ukwiecania balkonów i przydomowych ogródków. Pieczę nad nim sprawuje Sekcja Organizacyjna TMMB pod wodzą Jana Stoppla. Zgłoszenia od osób indywidualnych, szkół, instytucji oraz zakładów pracy przyjmowano od 16 kwietnia br. Osoby najuboższe otrzymały talony na bezpłatne sadzonki kwiatów ufundowane przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku nastąpiła jedna zmiana w obowiązującym regulaminie: w konkursie mogą uczestniczyć także osoby, które urządziły zieleńce od strony podwórka, zatem nie tylko od ulicy. Specjalna komisja oceniająca balkony i ogródki rozpocznie pracę w lipcu i sierpniu br.

 

Jedna z wycieczek z cyklu "Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami".
Fot. Tomasz Czachorowski

* 21 kwietnia Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zainaugurowało cieszącą się

 ogromnym zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta imprezę pod hasłem „Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami”. Jest to cykl wycieczek, do miejsc normalnie niedostępnych, a nawet ściśle strzeżonych. Podczas 1 odsłony zwiedzaliśmy skarbiec katedry, poznawaliśmy tajemnice byłej kaszarni na Wyspie Młyńskiej, jaz farny, zwiedzaliśmy salę sesyjną bydgoskiego ratusza z portretami wybitnych bydgoszczan, skarby Biblioteki Bernardynów w gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, perełkę bydgoskiej architektury – klaryski i wchodziliśmy na wieżę Poczty Głównej. Uczestnicy byli zachwyceni. Mówili jednak z dużym niepokojem o niszczejących klaryskach. Czyżby jeden z najcenniejszych bydgoskich zabytków miał ulec zagładzie?
Druga odsłona to wyprawa tropem bydgoskich fortyfikacji (w tym niedostępnej studni pokazującej głębokość fortyfikacji) – pod okiem archeologa Roberta Grochowskiego, poznanie skarbów wystawy fonografii przy ul. Gdańskiej 12 zawierającej unikatowe w skali Europy i świata eksponaty, jak: fonografy, gramofony, patefony oraz nośniki dźwięku zgromadzone przez bydgoszczanina Adama Mańczaka, wizyta w kościele p.w. śś. Piotra i Pawła na pl. Wolności, ze słynnymi organami Wilhelma Sauera (rodzi się inicjatywa wspierana przez TMMB, by organy uszkodzone podczas wojny doprowadzić do dawnej świetności), poznawanie od kulis gmachu Filharmonii Pomorskiej i na koniec Bazyliki Mniejszej – jednej czterech największych świątyń w Polsce (z refleksją, gdyby ojcom ze zgromadzenia udało się kiedyś udostępnić taras widokowy świątyni (na razie po schodach, z czasem windą?) byłaby to jedna z największych atrakcji turystycznych miasta.
W sobotę 19 maja ruszyła trzecia wyprawa. Tym razem było to zwiedzanie bydgoskich fortyfikacji pod kierunkiem Elżbiety Dygaszewicz, kościoła ojców Jezuitów połączone z koncertem organowym oraz wejściem na wieżę świątyni, (76 metrów wysokości) z komentarzem Darii Bręczewskiej-Kuleszy, kościoła pobernardyńskiego z niedawno odkrytą kryptą, rokokową amboną i neogotyckimi konfesjonałami – z informacją dr Agnieszki Wysockiej i na koniec wy-prawa na Wieżę Ciśnień, po 172 schodach, na wysokość ponad 44 metrów.


* Prawdziwym hitem była jednak zorganizowana 16 czerwca 2007 roku, krótko przed wakacjami, wyprawa do NGL Betrieb, czyli Wytwórni Nitrogliceryny w byłej poniemieckiej fabryce amunicji Dynamit-Aktien Gesselschaft vorm Alfred Nobel 7 Co. znajdującej się na terenie „Zachemu”. Połączyliśmy ją z animacją historyczną przygotowaną pod kierunkiem archeologa Roberta Grochowskiego.

Dawna fabryka amunicji DAG na terenie "Zachemu" pękała w szwach podczas zorganizowanej przez TMMB wycieczki pod nazwą "Bydgoszcz za zamkniętymi drzwiami"
Fot. Dariusz Bloch

Na planie pojawili się więc żołnierze Wehrmachtu, stare motocykle, volkswagen z czasów II wojny światowej i żołnierze radzieccy z pepeszami. Statyści, studenci UKW, zagrali swoje role wręcz znakomicie. Ba, przybył nawet słynny konstruktor Wernher von Braun. Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Właściwie już w drugim dniu zapisów zabrakło miejsc. Chęć zwiedzenia unikatowego nie tylko w Polsce, ale również w Europie, zakładu zbrojeniowego z pierwszej połowy XX wieku z kilometrami podziemnych tuneli łączących w kilku poziomach poszczególne budynki, wyraziło wiele osób z całej Polski. Te zakłady były miejscem katorżniczej pracy tysięcy pracowników przymusowych i jeńców z całego świata, którzy tu zostali zamęczeni. Otworzyliśmy oczy na jeden z najciekawszych kompleksów turystycznych. Te-raz wiele zależy od szybkiego urządzenia tam np. działu muzealnego z odrębnym wejściem, nie przez strefę „Zachemu”. I w takim kierunku, zdaje się, zmierza Wydział Kultury UM oraz Miejski Konserwator Zabytków.


Delegacja Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy składa kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. 8 maja 2007 r.
Fot. Tomasz Czachorowski


* 8 maja w 474 rocznicę zakończenia II wojny światowej bydgoszczanie uczcili pamięć poległych.

 Po Mszy Świętej w kościele garnizonowym delegacje władz miasta, instytucji i zakładów złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Walki i Męczeństwa na Starym Rynku.

W uroczystościach uczestniczył poczet sztandarowy TMMB, a delegacja, w której skład wchodzili członkowie Zarządu naszego Stowarzyszenia, złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów.

Nasze delegacje brały udział także w innych uroczystościach upamiętniających ważne rocznice państwowe w Bydgoszczy.


"Strzałą Łuczniczki" i tytułem bydgoskiej książki roku uhonorowano album "Piękna stara Bydgoszcz" wydany przez TMMB
Fot. Dariusz Bloch


* Jest nam niezmiernie miło, że „Piękna stara Bydgoszcz” t.1 z serii „Bydgoszcz miasto na Kujawach” w konkursie na Bydgoską Książkę Roku 2006 o „Strzałę Łuczniczki” ogłoszonym przez Dyrektora Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta otrzymał nagrodę w kategorii edytorskiej. Jury, w którego skład wchodzili red. Tadeusz Górny i red. Mieczysław Orski przyznali nagrodę za: „najwyższe walory edytorskie, niezwykłą staranność opracowania, wielką troskę o prawdę historyczną i ofiarny wkład pracy zespołu działającego pod kierunkiem Jerzego Derendy”. Nagrodę w kategorii A. uwzględniającej literackie i edukacyjno-poznawcze walory przyznano Jolancie Baziak za tomik poezji „Trudne modlitwy”. Dorocznym zwyczajem oryginalne „Strzały Łuczniczki” wręczył prezydent miasta Konstanty Dombrowicz podczas spotkania w kawiarni artystycznej „Węgliszek” w dniu 28 maja 2007 roku.

Uroczyste spotkanie twórców "Kalendarza Bydgoskiego" z przedstawicielami władz miasta w sali 200A ratusza
Fot. Dariusz Bloch


* 12 czerwca 2007 roku w reprezentacyjnej sali 200A bydgoskiego ratusza odbyło się jubileuszowe spotkanie redaktorów i autorów „Kalendarza Bydgoskiego” z przedstawicielami władz, m.in. wiceprezydentem Bydgoszczy Wojciechem Nowackim, przewodniczącym Komisji Kultury i Nauki Stefanem Pastu-szewskim i dyrektorem Wydziału Kultury Haliną Piechocką-Lipką. Było 17 dyplomów Prezydenta Bydgoszczy z pięknymi wiązankami kwiatów, 16 dyplomów TMMB z albumami „Muzyczna Bydgoszcz”, wspomnienia i zachęta do dalszej pracy. Aktualna szefowa „Kalendarza Bydgoskiego” red. Krystyna Baccciarelli obiecała, że wydawnictwo TMMB będzie dalej na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim.


* 16 i 17 czerwca 2007 roku Sekcja Komunikacji Miejskiej TMMB zorganizowała wspólnie z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi Sp. z o.o. imprezę upamiętniającą 70-lecie komunikacji autobusowej, 40-lecie zajezdni autobusowej przy ul. Szajnochy oraz pożegnanie starych ikarusów 280 z manualną skrzynią biegów. W pierwszym dniu podejmowaliśmy miłośników starej komunikacji z całego kraju. W drugim bydgoszczanie mieli okazję jeździć po mieście zabytkowymi autobusami, zwiedzić zajezdnię przy ul. Szajnochy oraz obejrzeć wiele marek autobusów, w tym najnowocześniejsze mercedesy. Kustosz izby tradycji MZK Stanisław Sitarek opowiedział o ciekawej historii bydgoskiej komunikacji przy okolicznościowej wystawie na ten temat. Całość zakończyło spotkanie z kierownictwem MZK.


* 21 czerwca 2007 roku Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy na prośbę Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej rozpoczęło starania o nadanie imienia Rudolfa Modrzejewskiego mostowi Fordońskiemu. Przypomnijmy: Rudolf Modrzejewski, syn słynnej aktorki Heleny Modrzejewskiej, zaprojektował i zbudował ponad 40 mostów w Stanach Zjednoczonych, jest uznawany za najwybitniejszego konstruktora Ameryki Północnej i jednego z najwybitniejszych na świecie. Do tej pory nie ma u nas żadnego mostu upamiętniającego tę wybitną postać. Uroczystości nadania imienia towarzyszyć będzie sesja popularnonaukowa oraz wystawa zdjęć prezentująca jego twórcze dokonania.


* W 1997 roku przyznano pierwsze „Bydgoskie Feniksy” (statuetki wykonane przez rzeźbiarza Michała Kubiaka) – dla najlepszych użytkowników obiektów zabytkowych w granicach administracyjnych miasta. Po latach przerwy sekcja Architektoniczno-Urbanistyczna TMMB kierowana przez historyka sztuki dr Iwonę Jastrzębską-Puzowską postanowiła reaktywować konkurs nagradzając wyróżniające się realizacje remontowo-konserwatorskie za wysoką jakość prac zgodną z zabytkowym charakterem obiektu i przywracanie im dawnej świetności. Patronat nad konkursem objął prezydent miasta Konstanty Dombrowicz. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie TMMB do końca września 2007 roku, ogłoszenie wyników w listopadzie 2007 roku.


* 29 czerwca br. Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy wystąpiło z propozycją oznakowania szlaku dawnych bydgoskich fortyfikacji od Bramy Poznańskiej poczynając poprzez fragment ocalałych murów miejskich, fosy, baszt (z odtworzeniem jednej z zabytkowych baszt i kawałkiem oblankowanego muru) po Bramę Kujawską i dalej makietę zamku bydgoskiego, a następnie Bramę Gdańską. Propozycja została życzliwie przyjęta przez Sławomira Marcysiaka, Miejskiego Konserwatora Zabytków. Z inicjatywy TMMB środki na ten cel w całości lub w części wyłożą bydgoscy przedsiębiorcy drogowi.


* Cały czas trwają prace nad przygotowaniem do wydania „Encyklopedii Bydgoszczy”. Sekretarz redakcji dr Aldona Chlewicka z UKW dysponuje już zasadniczym zrębem tzw. bydgostianów. Inne hasła są dalej redagowane. Nawet podczas pory urlopowej. Redakcja mieści się w siedzibie TMMB przy ul. Jezu-ickiej 4 na II piętrze.


* 2 lipca TMMB napisało opinię o ks. prałacie Romualdzie Biniaku, członku Zarządu TMMB, proboszczu parafii p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników, dyrektorze Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki, który kandyduje do na-grody „Totus” przyznawanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”. Dotychczasowe dokonania ks. prałata w pełni predysponują go do tej nagrody.


* TMMB rozpoczęło prace nad wydaniem „Małego słownika gwary bydgoskiej” pióra Andrzeja S. Dyszaka, dr. nauk humanistycznych - językoznawcy, prof. nadzwyczajnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Je-den z recenzentów tej pracy prof. zw. dr hab. Edward Breza napisał o słowniku m.in. „Będzie on trwale dokumentował mowę mieszkańców Bydgoszczy I po-łowy XX wieku i znajdzie, jak sądzić należy, oddanych czytelników”.