Młodzi przyjaciele Bydgoszczy

Z zapałem godnym podziwu  dr Ewa Puls z UKW w Bydgoszczy, przewodnicząca Sekcji Młodzieżowej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, kontynuuje edukację regionalną wśród uczniów.  

W ramach rozpoczętego w 2000 roku programu „Bydgoszcz – moja mała Ojczyzna” młodzież zdobywa odznaki „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy” przyznawane przez nasze Stowarzyszenie za wykazanie się odpowiednią wiedzą o mieście i regionie.  

Do tej pory odbył się już egzamin na złotą odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. Przystąpiło do niego 28 uczniów, zdało 12. Z kolei egzamin na srebrną odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy” zdało 32 dziewcząt i chłopców na 72 startujących. Wręczenie wspomnianych odznak odbędzie się 16 czerwca br. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży (złote o godz. 10.30, srebrne o godz. 13.00). 

Trwają też egzaminy na brązową odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. 28 ub. m. odbyła się impreza dla klas V „Zdobywamy sprawność Miłośnika Bydgoskich  Parków i Skwerów”. Była to gra dydaktyczna na trasie: Pałac Młodzieży – park Ludowy im. Wincentego Witosa, ul. Markwarta – skwer im. Leszka Białego – park im. Jana Kochanowskiego– park im. Krzysztofa Komedy – ulice: Libelta i Gimnazjalna – pl. Wolności – park im. Kazimierza Wielkiego. Zadania inspirowane metodyką harcerską przygotowali studenci  Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych  UKW w Bydgoszczy pod kierunkiem dr Ewy Puls, w ramach przedmiotu: „Kształtowanie  Lokalnej Świadomości Historycznej”. W imprezie uczestniczyło 102 uczniów  ze szkół podstawowych nr: 2, 10, 14, 20, 25, 63, 64, 38 i 39.    

Gra była pierwszym etapem ubiegania się o  brązową odznakę „Młodego Przyjaciela Bydgoszczy”. II etap odbędzie się  9 czerwca br. w Pałacu Młodzieży.

Wręczenie odznak – 16 czerwca br.  o godz. 13.00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Przypominamy, że warsztaty pod hasłem „Poznajemy Bydgoszcz” dla uczniów kl. IV  odbędą się  5 i 6 czerwca  br. w Pałacu Młodzieży. Swój udział zapowiedziało 50 uczniów m.in. z SP nr 14, 20, 25 i 38.