Zbieramy podpisy popierające tramwaj do Fordonu

              Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy udziela pełnego poparcia idei budowy linii tramwajowej do Fordonu. Jest to zadanie, które ze względu na komunikacyjny paraliż Bydgoszczy i połączenie z największym, bo 80-tysięcznym osiedlem Bydgoszczy wymaga pilnej realizacji.

          Starania o budowę linii tramwajowej do Fordonu trwają od kilkudziesięciu lat. Wszystko kończy się jednak na etapie ekspertyz, opinii i dyskusji. A problem już nie z roku na rok, ale z dnia na dzień nabrzmiewa. Jednocześnie przesuwa się w czasie realizacja połączenia Szybkim Tramwajem Miejskim największych miast aglomeracji bydgosko-toruńskiej. 

           Dlatego na prośbę przewodniczącego Rady Osiedla Stary Fordon Jarosława Kubiaka od środy, 14 listopada 2007 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy wykładamy petycję do Prezydenta Miasta, na której można składać podpisy popierające budowę linii tramwajowej do Fordonu.