Najmniej pieniędzy dla Bydgoszczy

Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy z ogromnym niepokojem przyjęło fakt niskiego dofinansowania projektów samorządu miasta Bydgoszczy z Regionalnego Programu Operacyjnego.  

Nasze miasto otrzymało w sumie 116,3 mln Euro, ale tylko połowa z tej kwoty przypada na projekty zgłoszone przez samorząd miejski, a pozostałe są inwestycjami regionalnymi, np. /lotnisko/ lub znajdującymi się w gestii toruńskiej /Collegium Medicum UMK/. Jeżeli chodzi o inwestycje miejskie, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca Bydgoszcz otrzymała jedynie kwotę 603 zł, podczas gdy Grudziądz – 747 zł, Włocławek– 933 zł, a Toruń – 1074 zł. 

Okazuje się, że ludzi można dzielić na lepszych i gorszych tylko dlatego, że mieszkają w określonym miejscu. Tak to największe miasto w regionie kujawsko-pomorskim, jakim jest Bydgoszcz, która najwięcej wnosi do wspólnej kasy województwa, zostało potraktowane najgorzej.

„Suma przydzielonych nam środków jest nieproporcjonalna do liczby mieszkańców miasta. A ten parytet powinien być zachowany.”

                            Fragment wypowiedzi Konstantego Dombrowicza,  prezydenta Bydgoszczy w „Gazecie Wyborczej”.