O Bydgoszczy jednym głosem

W dniu 3 grudnia z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy odbyło się pierwsze spotkanie bydgoskich parlamentarzystów wiodących ugrupowań politycznych poświęcone tworzeniu bydgoskiego lobbingu. 

Na spotkanie przybyli /w kolejności alfabetycznej/: Anna Bańkowska (LiD), Eugeniusz Kłopotek (PSL), Tomasz Latos (PiS), Andrzej Walkowiak (PiS), biuro poseł Teresy Piotrowskiej reprezentowała Marzena Matowska oraz senatorzy: Jan Rulewski (PO) i Zbigniew Pawłowicz (PO). 

Na spotkaniu zostały przedstawione główne potrzeby miasta, zgodnie z odczuciem społecznym,  które wymagają natychmiastowego wsparcia, aby mogły być zrealizowane. Mowa tu m.in. o drodze ekspresowej S-5, budowie szybkich połączeń kolejowych do Bydgoszczy i innych miast regionu, tramwaju do Fordonu, powołaniu Sądu Apelacyjnego i Prokuratury Apelacyjnej, Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Bydgoskim Parku Przemysłowym, lobbingu na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, budowie kampusu  uczelnianego UKW oraz UTP, trosce o  wizerunek i historyczne tradycje miasta, zapowiadanej przez marszałka  Piotr Całbeckiego rozbudowie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz intensyfikacji działań promujących Bydgoszcz.

 Parlamentarzyści podkreślili chęć wspólnego działania podpisując się pod uzgodnioną deklaracją: „W trosce o właściwe wykorzystanie powierzonych nam mandatów deklarujemy wolę współpracy we wspieraniu inicjatyw służących rozwojowi Bydgoszczy i regionu.Z satysfakcją przyjmujemy zobowiązanie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, najstarszej organizacji społecznej tego typu w regionie, ze 175-letnim rodowodem, do wsparcia parlamentarnych inicjatyw we wszystkich  działaniach dotyczących rozwoju Bydgoszczy i regionu”. 

Poseł Anna Bańkowska wyrażała ubolewanie, że do tej pory nie było żadnego spotkania z przedstawicielami władz samorządowych na temat rozwiązywania problemów Bydgoszczy. Konieczne są zatem pilne spotkania i z marszałkiem, wojewodą i prezydentem Bydgoszczy. Chcemy wiedzieć o co Bydgoszcz ma walczyć – dodała posłanka. Pełnego poparcia  inicjatywie TMMB  integrującej działania parlamentarzystów na rzecz Bydgoszczy udzielili m.in.  poseł Andrzej Walkowiak oraz senator Jan Rulewski.  

Spotkanie to ma zapoczątkować cykliczne spotkania bydgoskich parlamentarzystów - organizowane przez TMMB.