Od budowy S-5 nie ma odwrotu

Ostatnio na łamach bydgoskiej prasy ukazały się artykuły poświęcone zagrożeniu realizacji projektu drogi ekspresowej S-5. TMMB zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron o rozwagę i powstrzymanie się z działaniami nieprzemyślanymi w tej sprawie.  

Jednocześnie kolejny raz zwracamy się do parlamentarzystów oraz lokalnych władz o zdecydowane wspieranie proponowanej budowy drogi ekspresowej S – 5 (bez względu na ostateczną wersję trasy, która zostanie przyjęta).  

 Wstrzymanie budowy wymienionej trasy spowoduje odcięcie Bydgoszczy od sieci nowoczesnych dróg w Polsce, co w perspektywie będzie skutkować gospodarczą zapaścią nie tylko naszego miasta, ale i regionu.