Apelacja powinna być w Bydgoszczy

W obliczu pojawiających się w prasie informacji o planach Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu i Prokuratury Apelacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy apeluje do wszystkich instytucji i osób, którym leży na sercu dobro  naszego miasta o podjęcie działań mających na celu umieszczenie tych instytucji w Bydgoszczy. Zwracamy uwagę na wieloletnie tradycje bydgoskiego sądownictwa, w szczególności na fakt, że już w XVIII wieku urzędował w Bydgoszczy Trybunał Koronny (na przemian z Poznaniem). W późniejszych latach w bydgoskich sądach aplikację odbywał m. in. Józef Wybicki, autor polskiego Hymnu Narodowego. Prócz tego Bydgoszcz była już siedzibą Sądu Apelacyjnego bezpośrednio w latach powojennych. Za umiejscowieniem siedziby Apelacji w Bydgoszczy przemawia m. in. fakt, że większość spraw pochodzi z tutejszego okręgu sądowego, dodatkowo na miejscu istnieje wiele  instytucji wspomagających pracę sądów (m. in. Laboratorium Kryminalistyczne Policji).  Stworzenie Apelacji pociągnie za sobą powołanie Izby Notarialnej, Izby Komorniczej oraz Oddziału IPN (obecnie mamy tylko delegaturę). Zlokalizowanie tych wszystkich instytucji w Bydgoszczy znacząco wpłynie na wzrost prestiżu naszego miasta na mapie Polski. 

  TMMB apeluje szczególnie do bydgoskich środowisk prawniczych, parlamentarzystów i władz miasta o zdecydowane działania mające w celu umieszczenie w Bydgoszczy Sądu i Prokuratury Apelacyjnej.