W obronie statusu administracyjnego Bydgoszczy

 Niebawem wejdzie pod obrady Sejmu projekt ustawy o metropoliach. Projekt ten był szeroko dyskutowany w naszym mieście z uwagi na pomysły pozbawienia Bydgoszczy statusu stałej siedziby władz metropolii.    Zwracamy uwagę, że w istniejącej sytuacji drastycznego ograniczenia kompetencji wojewody, realna władza przechodzi w gestię urzędów marszałkowskich. Okazać się może, że nasze miasto zostanie pozbawione instytucji dysponujących realną władzą w regionie. W perspektywie oznaczać to może pomijanie interesów Bydgoszczy przy podejmowaniu ważnych, strategicznych decyzji.     Nie można dopuścić do degradacji administracyjnej naszego miasta. Bydgoszcz jest ósmym  pod względem liczby mieszkańców miastem w kraju, siedzibą wielu instytucji regionalnych ostatnio Ośrodka Szkoleniowego NATO, znajduje się tutaj Międzynarodowy Port Lotniczy, a także jedyne w regionie uczelnie: techniczna, artystyczna i medyczna.   Istnieje  zatem paląca potrzeba wypracowania rozwiązań gwarantujących  ochronę i wzmocnienie statusu administracyjnego Bydgoszczy, który obecnie – zdaniem wielu specjalistów – jest zagrożony. Sytuacji, gdzie największe i najsilniejsze gospodarczo miasto w regionie jest regularnie pomijane przy rozdziale urzędów, nie ma w żadnym innym regionie Polski. 

  Dla zagwarantowania interesów Bydgoszczy konieczne jest:

1)      zachowanie parytetu liczby ludności przy określaniu sposobu podejmowania decyzji w organie zarządzającym metropolią

2)      lokacja siedziby urzędu metropolitalnego na stałe w Bydgoszczy

3)      umieszczenie części Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy (chodzi o pozostawienie w Bydgoszczy części administracji przenoszonej z gestii wojewody pod nadzór marszałka województwa)

   Zwracamy się  do parlamentarzystów i polityków o podjęcie skutecznych działań mających na celu ochronę i wzmocnienie statusu administracyjnego Bydgoszczy oraz zajęcie zdecydowanego stanowiska w tej sprawie.