Nasza Metropolia

Bydgoszcz musi stworzyć Metropolię Bydgoską

Bardzo pozytywnie oceniamy kolejną rządową propozycję dotyczącą tworzenia metropolii. Stanowi ona, że metropolią może zostać każdy ośrodek, który razem z okolicznymi gminami będzie posiadać ponad 500 tys. mieszkańców. Z inicjatywą mogą występować zainteresowane ośrodki.  

Jesteśmy za tym, aby Bydgoszcz była inicjatorem stworzenia nowego obszaru metropolii z ościennymi gminami, które w sposób naturalny ciążą ku naszemu miastu. Niech to będzie silna Metropolia Bydgoska ze stolicą w Bydgoszczy. Tylko dzięki temu może zakończyć się  trwający kilka ostatnich lat  okres degradacji i pomniejszania roli naszego miasta.  

Bydgoszcz liczy 366 tys. mieszkańców, a razem z powiatem bydgoskim aż 457 tys. Proponujemy, aby w skład obszaru metropolitalnego oprócz powiatu bydgoskiego weszło także: Nakło, Szubin, Łabiszyn oraz Inowrocław z przyległymi gminami. Wówczas liczba ludności takiej metropolii może przekroczyć nawet 700 tys. ludności. 

Proponowany kształt obszaru Metropolii Bydgoskiej  będzie nawiązywał do osadzonych w historii, tradycyjnych i naturalnych związków między Bydgoszczą, a Inowrocławiem, Szubinem, Nakłem, Barcinem, Solcem Kujawskim i innymi silnie zurbanizowanymi gminami w sąsiedztwie Bydgoszczy, a które to związki dziwnym, zbiegiem okoliczności  zostały pominięte  przy opracowywaniu mapy sztucznie tworzonego tzw. dwumiasta.  Umożliwi to zrównoważony, stabilny rozwój nowej Aglomeracji Bydgoskiej  bez zbędnych sporów oraz rywalizacji.

Otrzymujemy liczne głosy poparcia dla utworzenia takiej Metropolii Bydgoskiej zarówno od bydgoszczan, jak i wielu mieszkańców naszego regionu.  Stawia to pod znakiem zapytania lansowane dotąd inne teorie budowy metropolii.