Lotnisko

W związku z licznymi pytaniami bydgoszczan o tradycje lotnicze naszego miasta przesyłamy zwięzłą informację na ten temat – do wykorzystania na łamach Państwa gazety. Z pozdrowieniami.

 

Tradycje

Portu Lotniczego w Bydgoszczy                                                

  Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy – jak wynika z licznych opracowań, m.in. Arkadiusza Kalińskiego -  nie wyrósł na ugorze. Powstał w mieście o bogatych  tradycjach lotnictwa. (służymy zdjęciami) 

 

Bydgoskie skrzydła

 

 Już władze niemieckie w 1916 roku podjęły decyzje o założeniu lotniska  w rejonie ul. Szubińskiej.

 

  Wybrano teren wsi Müllershof (Biedaszkowo). Wykupiono około 112 hektarów gruntu  i w latach 1916-1917 powstało 10 hangarów, warsztaty, magazyny i inne pomieszczenia. W roku 1917 na lotnisku stacjonował oddział lotniczy Fea 13, czyli Flieger Ersatz Abteilung nr 13 (Lotniczy Oddział Zapasowy nr 13) przy ul. Szubińskiej.  W styczniu 1920 roku, po ratyfikacji traktatu wersalskiego, Bydgoszcz wróciła do Polski z dużym, dobrze urządzonym lotniskiem (sprzęt został zabrany przez Niemców).

 

  24 stycznia 1920 roku lotnisko zajął 8 Pułk Strzelców Wielkopolskich (potem 474 PP Wlkp.) pod dowództwem kpt.  Bernarda Śliwińskiego. Pierwsze polskie samoloty wylądowały  w Bydgoszczy 17 lutego 1920 roku. Była to 10 eskadra Wywiadowcza - 12 samolotów typu „Breguet XIV A2&# 8221; pod dowództwem  ppłk. Jana Roberta Kieżuna. Pod koniec lutego do Bydgoszczy przybyła 15 Eskadra Myśliwska  dowodzona przez pil. por. Jerzego Dziembowskiego.

 

  W 1921 roku lotnisko zostało rozbudowane. Skonstruowano pierwszą w Polsce  komorę próżniową do prób aerodynamicznych samolotów. W październiku 1921 roku przedstawiciele Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce,  a wśród nich późniejszy prezydent Francji Charles de Gaulle dokonali inspekcji bydgoskiego lotniska. Przeszła ona wszelkie oczekiwania, a poziom bydgoskiego lotniska oceniono w samych superlatywach.

 

Kuźnia kadr

 

  Od 1920 roku w Bydgoszczy istniało jedno z największych krajowych  centrów szkolenia pilotów i mechaników lotnictwa. Od połowy lat dwudziestych minionego stulecia scentralizowano tu też szkolenie podoficerów zawodowych lotnictwa o różnych specjalnościach (w Dęblinie oficerów).

 

   Około sierpnia 1920 roku z Dęblina do Bydgoszczy przybyła Niższa Szkoła Pilotów (potem I Szkoła Lotników). Do Bydgoszczy przeniesiono też na początku września 1920 roku Niższą Szkołę Pilotów (później II Szkołę Lotników) z Krakowa. Szkoły te połączono 1 grudnia 1920 roku nadając im nazwę Szkoła Lotników (potem Szkoła Pilotów), której komendantem był  ppłk. pilot Jan Kieżun. Jej celem było szkolenie pilotów dla różnych rodzajów lotnictwa.

 

  24 lipca 1926 roku Szkoła Pilotów została przemianowana na Centralną Szkołę  Podoficerów Pilotów Lotnictwa  (CSPPL) w Bydgoszczy. Celem jej było szkolenie zawodowych podoficerów na pilotów lotnictwa liniowego. W 1927 roku nastąpiło połączenie CSPPL z Centralną Szkołą Mechaników   Lotniczych (od 1922 roku  Szkoła Mechaników Lotniczych, która dostarczała całemu lotnictwu  mechaników-brygadzistów  oraz podoficerów  innych specjalności technicznych, od 1924 roku Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych) pod wspólną nazwą – Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa  (CWPL).


 W połowie  1929 roku  w skład CWPL wchodziły szkoły:  Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa  (przedtem Centralna Szkoła Podoficerów Pilotów Lotnictwa),  Szkoła Podoficerów  Mechaników Lotniczych (przedtem Centralna Szkoła Mechaników Lotniczych).

 

  7 sierpnia 1930 roku  przystąpiono do organizacji Szkoły Podoficerów dla Małoletnich. W 1934 roku  Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa przemianowano na Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa. W 1937 roku Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa przemianowano na  Szkołę Podoficerów  Lotnictwa dla Małoletnich. W Bydgoszczy  znajdowało się Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 ze Szkołą Podchorążych Lotnictwa – grupa techniczna w Warszawie, Szkołą Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w Bydgoszczy i Batalionem Szkolnym Lotnictwa w Świeciu. W związku z zagrożeniem wojennym  w październiku 1938 roku  SPLdM przeniesiono do Krosna.

 

Podczas okupacji

 

 Podczas okupacji niemieckiej na bydgoskim lotnisku szkolono  rekrutów Luftwaffe, a w latach 1942-1945 stacjonował  Zapasowy Dywizjon Bliskiego Rozpoznania.                      

 

Obrona powietrzna kraju

 

  Po drugiej wojnie światowej  Bydgoszcz stała się ważnym ośrodkiem lotniczym. Od 1945 roku  stacjonował tu 4 Pułk Lotnictwa Szturmowego, w latach 1957–1993  również 5 Pułk Lotnictwa  Myśliwsko-Bombowego (w 1967 roku przemianowany na  3 Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego). W 1957 roku  w Bydgoszczy utworzono  dowództwo 2 Korpusu Obrony Powietrznej Kraju. W 1974 roku w jego ramach  powstało  Dowództwo  2 Brygady Radiotechnicznej. W latach pięćdziesiątych minionego stulecia  w Bydgoszczy stacjonowały  8 Samodzielny  Pułk Obserwacyjno-Meldunkowy OPL i 136  Samodzielny Pułk Artylerii Przeciwlotniczej OPL 

 

  Obecnie – 2 Eskadra Lotnictwa Transportowo-Łącznikowego, a w jej składzie jedyna w Polsce Lotnicza Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, lotniskiem opiekuje się 2 Baza Lotnicza „Bydgoszcz". 

 

Pierwsza w Polsce

cywilna szkoła mechaników


  Do założenia pierwszej w Polsce Cywilnej Szkoły Mechaników Lotniczych Liga Obrony Powietrznej Państwa wybrała Bydgoszcz znajdującą się naonczas w województwie poznańskim. W Bydgoszczy bowiem działała już  od 1922 roku wojskowa Szkoła Mechaników Lotniczych oraz wydział mechaniczny  przy Państwowej Szkole Przemysłowej. Uroczyste otwarcie I Cywilnej Szkoły Mechaników Lotniczych nastąpiło 20 kwietnia 1926 roku. Podanie o przyjęcie złożyło aż 610 osób, przyjęto 242. Wykłady prowadzili profesorowie  Państwowej Szkoły Przemysłowej oraz instruktorzy Centralnej Szkoły Podoficerów Lotnictwa. To z tej szkoły pochodziło wielu wysoko wykwalifikowanych mechaników lotniczych, którzy wykazali się nadzwyczajnymi umiejętnościami walki z okupantem podczas trudnych lat II wojny światowej. 

Szkoła Szybowcowa w Fordonie

 

  Dynamicznie rozwijało się  polskie lotnictwo sportowe. Duża w tym zasługa  Bydgoskiego Koła Szybowcowego oraz  Szkoły Szybowcowej w Fordonie. W 1933 roku  zarząd Kolejowego Koła Ligi Obrony Powietrznej Państwa (powołana 12 grudnia 1921 roku) zorganizował  w warsztatach kolejowych     


 Sekcję Szybowcową. Rozpoczęto też przygotowania do utworzenia  Szkoły Szybowcowej w Fordonie, od 1935 roku  Wielkopolskiej Szkoły Szybowcowej w Fordonie – Centrum Szybowcowego. Do 1939 roku wyszkolono tu 10 proc. polskich pilotów szybowcowych  kat A i B. Daje to Kołu Szybowcowemu  oraz fordońskiej szkole jedno z pierwszych miejsc w kraju.  

  1937 roku na bydgoskim lotnisku powołano Aeroklub Bydgoski afiliowany do Aeroklubu Pomorskiego. Wykonywali tu loty treningowe  piloci rezerwy oraz szkolono pilotów  ma samolotach słabosilnikowych.

 

Lotnictwo Sanitarne

 

   29 listopada 1955 powstał w Bydgoszczy Zespół Lotnictwa Sanitarnego. W owym czasie Bydgoszcz była jednym z czterech miast w kraju obok Kielc, Lublina i Katowic, w którym istniały takie zespoły.

 

   Bydgoska placówka miała do swej dyspozycji 6 lotnisk: w Bydgoszczy, Fordonie, Toruniu, Inowrocławiu, Grudziądzu i Lisich  Kątach. Baza mieściła się najpierw na lotnisku szkoły szybowcowej w Fordonie, na początku lat 60 na lotnisku wojskowym przy ul. Szubińskiej. Od 17 maja 2005 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe  w Warszawie, Filia w Bydgoszczy ma swoją siedzibę na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz.

 

Udane konstrukcje samolotów

 

Bydgoszcz była od lat bazą konstruowania sprzętu lotniczego. Już w latach  dwudziestych powstawały tu udane konstrukcje  samolotów, w tym  P-V braci: Williego, Waltera i Ottona Gabrielów (pierwszy cywilny samolot w Polsce). Bracia Stanisław i Mieczysław Działowscy skonstruowali  szybowiec  „Bydgoszczanka", który startował  w 1925 roku w ogólnopolskim konkursie szybowcowym  na Oksywiu, a w 1926 roku – cywilny samolot DKD-1. Dyplomy pilotów zdobyli w Bydgoszczy zaliczani do słynnych konstruktorów lotniczych: Stanisław Rogalski (1925) jeden z twórców  rodziny samolotów  RWD oraz Zygmunt Puławski  (1927) twórca tzw. mewi płata, zastosowanego w samolotach myśliwskich PZL P-1 i P-6.

 

Nowoczesne zakłady
naprawy samolotów


   W Bydgoszczy istnieją od 1945 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze, które korzeniami sięgają 817 Ruchomych Lotniczych Warsztatów Polowych. Obecnie najnowocześniejsze zakłady tego typu w Polsce, zajmujące się m.in. naprawą i modernizacją  współczesnych samolotów myśliwskich MIG-29 i myśliwsko-bombowych SU-22. Teren lotniska został znacznie zmodernizowany. Powstał m.in. długi 3-kilometrowy pas startowy. Rozbudowano zaplecze koszarowe i logistyczne. W latach osiemdziesiątych rozbudowano Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.

Słynni piloci
z bydgoskiej szkoły


    Bydgoski rodowód lotniczy mają słynni polscy piloci. Wystarczy choćby wspomnieć o ppłk. pilocie Stanisławie Skarżyńskim (1899–1942), który w 1925 roku ukończył bydgoską szkołę lotniczą. Wsławił się  lotem dookoła Afryki (1 lutego do 5 maja 1931 roku). W 1933 roku na samolocie RWD-5 bis dokonał samotnego przelotu nad Atlantykiem ustanawiając międzynarodowy rekord odległości lotu w kategorii samolotów sportowych. W roku 1939 został  prezesem Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W 1940 roku, w Anglii, mianowany komendantem Polskiej Szkoły Pilotów  w Newton, potem komendantem Stacji Lotniczej w Lindholme. Pilot 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej. Utonął  na Morzu Północnym  w locie powrotnym  z akcji bojowej w dniu 26 marca 1942 roku.

 

  Franciszek Żwirko (1895–1932) w listopadzie 1923 roku ukończył  Szkołę Pilotów w Bydgoszczy. W Bydgoszczy  ożenił się z Agnieszka Kirską zam. przy ul. św. Floriana 1/14. Od   wiosny 1935 roku   był pilotem      instruktorem    w  3 Eskadrze Szkolnej Szkoły Pilotów. Pierwszy rozpoczął  loty nocne uzyskując zgodę  Ministra Spraw Wojskowych. W lipcu 1926 roku zdobył rekord naszego kraju w długości przebywania w powietrzu podczas lotu okrężnego nad Polską. W 1929 roku  wespół ze Stanisławem Wigurą na RWD-2 dokonał lotu dookoła Europy. Od 20–28 sierpnia 1932 roku również ze  Stanisławem Wigurą  na samolocie RWD-6 reprezentował Polskę  na Międzynarodowych  Zawodach  Samolotów Turystycznych – Challenge 1932, zajmując 1 miejsce na mecie w Berlinie.


 Szkołę Pilotów  w Bydgoszczy ukończyło też wielu słynnych pilotów, jak m.in.  Bolesław Orliński  (27 sierpnia do 25 września 1926 roku – lot na trasie  20.150 km Warszawa –Tokio– Warszawa, niezwykłe wyczyny akrobatyczne – 242 pętle wykonane jedna po drugiej, dowódca 305 dywizjonu bombowego  im. Ziemi Wielkopolskiej), Karol Pniak– latał w słynnej  akrobatycznej „trójce krakowskiej" z kpt. pil.  Jerzym Bajanem, w latach 1932-1933 zajmował 1 miejsce  w strzelaniu powietrznym na ogólnopolskich zawodach w Grudziądzu, uczestnik „Bitwy o Anglię", Stanisław Płonczyński – trzykrotnie uczestniczył w  Międzynarodowych Zawodach Turystycznych  Challenge, w 1938 roku jako pierwszy pilot przeleciał  milion kilometrów  w polskim lotnictwie komunikacyjnym.

 W Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Bydgoszczy od 1 maja 1971 roku pracował Jan Wróblewski, wybitny sportowiec, wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, m.in. w 1965 roku w Anglii. 

Połączenia lotnicze

Bydgoszczy z krajem i światem

  Od 1 czerwca 1929 roku do 11 września 1933 roku  Bydgoszcz utrzymywała bezpośrednio lub pośrednio połączenie lotnicze  z Warszawą, Katowicami, Krakowem, Lwowem, Poznaniem, Gdańskiem, Bukaresztem i Galati. Bardzo ceniono wysoki poziom lotów. Samoloty startowały z bydgoskiego lotniska również w czasie okupacji niemieckiej. Po wojnie, 13 kwietnia 1945 roku uruchomiono loty „kukuruźnikami" do Warszawy i Gdańska,  a od 17 lipca – do Koszalina. Stałą komunikację pasażerską miasto utrzymywało od 1 kwietnia 1948 roku do 1 stycznia  1958 roku. Cywilny port lotniczy obsługiwany przez PLL „Lot" w Bydgoszczy funkcjonował od 1 sierpnia 1969 roku do 1981 roku. Zlikwidowano go w stanie wojennym. Podobne kłopoty przeżywały też inne krajowe lotniska. Potrzeby regionu wymusiły jednak reaktywowanie lotów. Działania podjęte w 1992 roku zakończyły się sukcesem. 15 lipca 1996 roku, po 15 latach przerwy,  z bydgoskiego lotniska ponownie zaczęły startować samoloty do Warszawy. Port, który obsługiwał  także ruch „general viation&# 8221; oraz czartery istnieje i rozwija swoją działalność. Jego walorami są bogate tradycje lotnicze, dogodne położenie, 3,5 km od centrum Bydgoszczy, wyszkolony personel i dobrze utrzymany pas startowy.