Sekcja Wydawnicza

Przewodnicząca Krystyna Bacciarelli


Główne cele:


1. Wydawanie publikacji o tematyce związanej z miastem oraz włączanie w tę tematykę innych instytucji kulturalnych.


2. Popularyzowanie działalności Towarzystwa wśród mieszkańców miasta przez publikacje prasowe, radiowe i telewizyjne.


WYDAWNICTWA TMMB


     Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy ma imponujący dorobek wydawniczy. Składają się na niego liczne bydgostiana. Są to m.in. „Opowieści bydgoskie” Walerii Drygałowej, w ramach serii „Biblioteka bydgoska” - „Bydgoskie legendy i przypowieści” Jerzego Derendy i Rajmunda Kuczmy, „Bydgoska Łuczniczka i jej kopie” Jerzego Derendy i Piotra Wintera, a także „Patroni bydgoskich ulic” Rajmunda Kuczmy. Towarzystwo wydało również albumy, z których najpiękniejszy „...bo to jest Bydgoszcz” ukazał się pod redakcją Jerzego Derendy. Na półki księgarskie trafił album „Papież Jan Paweł II w Bydgoszczy” poświęcony pamiętnej wizycie Ojca świętego w naszym mieście, autorstwa Jerzego Derendy, a także album „Muzyczna Bydgoszcz” pod redakcją Jerzego Derendy. 
    Staraniem natomiast Sekcji Wydawniczej ukazują się cykliczne publikacje: „Kronika Bydgoska” oraz „Kalendarz Bydgoski”.

zdjecie_06.jpg (115370 bytes)
Cykliczne periodyki: „Kronika Bydgoska” i „Kalendarz Bydgoski”

proszę kliknąć na obrazek aby powiększyć


    „Kronika Bydgoska” powstaje pod redakcją prof. Włodzimierza Jastrzębskiego, który skupił wokół siebie grono historyków opracowujących dzieje miasta. Na jej łamach ukazują się m.in. prace magisterskie absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Kronika reaguje także na najciekawsze wydarzenia z życia miasta. Dowodem tego jest specjalny numer przygotowany w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy. 


    „Kalendarz Bydgoski” ukazuje się od 1968 r. Inicjatorką tego wydawnictwa była znana bydgoska dziennikarka Waleria Drygałowa. Jest to rocznik poświęcony miastu, prezentujący je z różnych stron - historycznej i współczesnej, od strony kultury i ludzi tu żyjących dawniej i dziś. Początki były skromne, tak jak skromne były lata sześćdziesiąte. Przez długi okres dominowała niepozorna szata graficzna i format wąskiej, podłużnej książeczki. Od początku jednak na łamach „Kalendarza” pisali znawcy i miłośnicy Bydgoszczy, naukowcy i historycy-amatorzy, publicyści 

i dziennikarze. Dzięki ich publikacjom, śledząc kolejne roczniki, można poznać bliżej historię miasta, jego mieszkańców, ich obyczaje. Bydgoszcz długo nie miała szczęścia do historiografii i skromne wysiłki autorów „Kalendarza” pozwalały wypełniać tę lukę. Nasi Czytelnicy nie sięgają na ogół po opracowania naukowe, staramy się zatem w lżejszej formie, niemniej rzetelnie, pokazać bogactwo życia Bydgoszczy i być źródłem informacji na temat miasta. W 1998 roku dzięki staraniom redaktora naczelnego Daniela Rudnickiego (1995-1999) „Kalendarz” zmienił format na bardziej typowy. Od 1999 roku „Kalendarz” redaguje znana bydgoska dziennikarka Krystyna Bacciarelli. Od 2000 roku rocznik ukazuje się w kolorze i na papierze kredowym, dzięki czemu i przy zastosowaniu nowoczesnych technik drukarskich dużo lepiej możemy ukazywać urodę miasta na zdjęciach czołowych bydgoskich fotografów.


    6 maja 2004 r. na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd Sekcji Wydawniczej w składzie: przewodnicząca – Krystyna Bacciarelli, zastępca – Jarosław Wenderlich, sekretarz – Anna Jarocińska-Wilk, członek – Janusz Umiński. Wybrano również skład kolegium redakcyjnego „Kalendarza” – redaktor naczelna – Krystyna Bacciarelli oraz członkowie – Witold Garbaczewski, Zdzisław Mrozek, Marcin Rykowski, Janusz Umiński i Jarosław Wenderlich.


   Sekcja wydawnicza regularnie spotyka się w każdy pierwszy czwartek miesiąca (wyjątkowo, np. ze względu na święta – w innym terminie) o godzinie 17.00 w salce konferencyjnej przy ul. Jezuickiej 4, gdzie mieści się siedziba TMMB. 


   Lista członków Sekcji, sympatyków oraz autorów liczy 65 osób. Są wśród nich wieloletni i zasłużeni autorzy wielu tekstów do „Kalendarza” i „Kroniki”, w tym Alojzy Bukolt, Rajmund Kuczma, Jerzy Derenda (prezes TMMB), Zdzisław Mrozek, Jerzy Długosz, Eugeniusz Gliwiński, Zenon Jarkiewicz, Tadeusz Jaszowski, Ewa Piechocka, Daniel Rudnicki, Józef Szymanowski, Janusz Umiński, Jarosław Wenderlich. Dołączyli do nich – Ewa Adamus-Szymborska (kierownik literacki Teatru Polskiego w Bydgoszczy) Elżbieta Dygaszewicz (archeolog miejski), Piotr Czekalski (fotografik), autorzy skupieni w Ośrodku Dokumentacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury – Daria Bręczewska-Kulesza, Bogna Derkowska-Kostkowska, Lech Łbik, a także z Akademii Muzycznej – prof. Anna Maria Nowak, dr Barbara Gogol-Drożniakiewicz, Alicja Weber, Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, a z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Ryszard Nowicki. Wśród autorów są ponadto m.in. Maciej Puto z Filharmonii Pomorskiej, radiowiec Zdzisław Pająk, dziennikarka „Gazety Wyborczej” Magda Piórek, Jarosław Jakubowski z „Expressu Bydgoskiego”. Wśród autorów zdjęć znajdują się nazwiska czołowych bydgoskich fotografików, m.in. Jerzego Riegla, Jerzego Zegarlińskiego, Marka Chełminiaka, Wojciecha Woźniaka, Bogdana Dąbrowskiego, Łukasza Maklakiewicza, Grzegorza Kargóla, Witolda Jurkiewicza, Andrzeja Mazieca. Na łamach bibliografii „Kalendarza”, opracowanej przez Daniela Rudnickiego, można prześledzić tematykę i listę autorów publikujących na jego łamach.


    W roku 2003 TMMB obchodziło 80-lecie działalności. Z tej okazji wielu członków Sekcji podczas różnych uroczystości rocznicowych otrzymało dyplomy, medale 

i odznaczenia. Medale Prezesa TMMB otrzymali: Alojzy Bukolt, Jerzy Długosz, prof. Barbara Janiszewska-Mincer, Rajmund Kuczma, Ewa Piechocka, Jarosław Wenderlich, Janusz Umiński. Zdzisław Mrozek otrzymał Dyplom Prezydenta Bydgoszczy. Dyplomy pamiątkowe TMMB wręczono: Krystynie Bacciarelli, Jerzemu Długoszowi, Elżbiecie Dygaszewicz, Lechowi Łbikowi, Danielowi Rudnickiemu, Józefowi Szymanowskiemu, Januszowi Umińskiemu, Jarosławowi Wenderlichowi i Olechnie Wojteckiej. O odznaczeniach państwowych dla członków sekcji informujemy w kronice za lata 2003-2004.