Sekcja Architektoniczno-Urbanistyczna

Przewodnicząca Iwona Jastrzębska-Puzowska

Główne cele:
 

1.      Podejmowanie inicjatyw zmierzających do:
 

-          prawidłowego i harmonijnego rozwoju miasta pod względem architektoniczno-
   urbanistycznym,

-          utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych miasta,

-          ochrony środowiska naturalnego,

-          estetycznego wyglądu miasta.
 

2.  Organizowanie spotkań na temat koncepcji zagospodarowania rejonów miasta.