Sekcja Odczytowo-Historyczna

Przewodniczący dr Marek Romaniuk

 

Główne cele:

 

1.   Organizowanie odczytów i pogadanek o tematyce historycznej miasta na     imprezach i

konkursach związanych z działalnością kulturalną.

 

2.   Proponowanie i opiniowanie nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miasta.

 

3.   Włączanie się do akcji upamiętniających ważniejsze wydarzenia historyczne

      miasta.

 

 

Sekcja Odczytowo-Historyczna Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza na wykłady w roku szkolnym 2007/2008.

            Spotkania odbywać się będą w sali sesyjnej ratusza przy ul. Jezuickiej 1 o godz. 17.00.Wykłady Wszechnicy Bydgoskiej

na rok szkolny 2007/20081. Robert Grochowski,


    Piękna stara Bydgoszcz (proj.filmu)                         27 IX  2007r.       


2. Małgorzata Święcicka, 

 

    Polszczyzna bydgoszczan                                      25  X   2007 r.


3. Elżbieta Nowikiewicz,


    Bydgoska „krwawa niedziela"

    w świetle prasy w 1939 r.                                        29  XI  2007 r.


4. Marcin Hlebionek ,


    Państwo kujawskie w XIII/XIV wieku                          24  I    2008 r.


5. Jan  Buda,


    Mieszkańcy Fordonu w XIX/XX wieku                        28  II    2008 r.

 


6. Agnieszka Woźniak-Hlebionek,


   Rozwój przestrzenny Bydgoszczy w XIX/XX wieku      27  III   2008 r.

 

 

7. Jacek Lindner,


    Krzyki i szepty bydgoskich murów                          24  IV   2008 r.

 


8. Tomasz Chinciński, Instytut Pamięci Narodowej


    – badania najnowszej historii                                  29  V    2008 r.

 

 

Plan wykładów
na rok szkolny 2005/2006
1. Marek Romaniuk – „Bydgoscy patroni ulic”. 29.09.2005 r.2. Aleksandra Poeplau – „Niepełnosprawni. Od Sparty do Brukseli”. 27.10.2005 r.3. Jacek Lindner – „Co chcą ukryć przed dorosłymi, czyli rzecz o gwarze młodzieżowej".

    24.11.2005 r.


4. Witold Garbaczewski – „Wystawy gospodarcze w Bydgoszczy”. 26.01.2006 r.5. Wojciech Siwiak – „Życie codzienne bydgoszczan XVI-XVII w.”. 23.02.2006 r.


6. Elżbieta Dygaszewicz – „Nowe odkrycia archeologiczne w Bydgoszczy i okolicach”.

   

   30.03.2006 r.7. Lech Łbik – „660 rocznica nadania Bydgoszczy praw miejskich”. 27.04.2006 r.


8. Zdzisław Hojka – „Bydgoszcz na starej fotografii”. 25.05.2006 r.