Sekcja Ekonomiczna

Przewodnicząca Ludwika Szymańska


Główne cele:


1. Opiniowanie planu finansowego i preliminarzy zadań wykonywanych przez Sekcje
    i Koła Terenowe.


2. Przeprowadzanie analizy wykonania planu finansowego oraz poszczególnych
    preliminarzy.


3. Wnioskowanie o ustalenie wysokości składek członkowskich oraz analizowanie
    terminowości ich płacenia.


4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością handlową prowadzoną w Biurze Zarządu i
    sklepie.