Sekcja Archeologiczna

Przewodnicząca Elżbieta Dygaszewicz

 


Główne cele:

 


1. Organizowanie i prowadzenie badań archeologicznych.

 


2. Prowadzenie badań wykopaliskowych w Bydgoszczy i poza nią.

 


3. Opracowywanie i wydawanie publikacji naukowych dotyczących archeologii.

 


4. Włączanie się do organizowania wystaw, współpraca z muzeum.

 


5. Współpraca z Sekcją Odczytowo-Historyczną.